www.wimjongman.nl

(homepagina)


Biden: het is oké om China's leger te financieren

door Gordon G. Chang - 25 februari, 2021

  • Wall Street wil de vijand financieren, en de regering Biden zet de deur wijd open... Beijing ziet de Amerikaanse financiële gemeenschap als zijn kanaal om de hoogste niveaus van het Amerikaanse politieke systeem te beïnvloeden.

  • "Het zou een tragische vergissing zijn als de nieuwe regering de uitvoering van de belangrijkste bepalingen van Uitvoerend Order 13959 zou uitstellen, afzwakken of anderszins uithollen. Dat zou alleen maar dienen om Wall Street en Beijing te verrijken ten koste van de Amerikaanse veiligheid, de fundamentele waarden en de bescherming van investeerders." - Roger Robinson, voorzitter van het Prague Securities Studies Institute, interview met Gatestone.

  • De Volksrepubliek China is een eenheidsstaat, dus het investeringsverbod zou niet alleen moeten gelden voor bedrijven die de regering Trump heeft aangewezen, maar ook voor alle staatsbedrijven. Staatsbedrijven zijn in geen geval afzonderlijke bedrijven. De scheidslijnen tussen hen zijn kunstmatig, en zij worden alle strak gecontroleerd door de Communistische Partij. Elk van deze entiteiten heeft dus een militaire band en staat onder partijcontrole.

  • China's militair-civiele samensmelting betekent dat het Volksbevrijdingsleger "het recht heeft om elk niet-militair Chinees bedrijf te plunderen voor elke technologie waarvan het besluit dat deze zijn militaire kracht kan vergroten". - Richard Fisher, van het International Assessment and Strategy Center, interview met Gatestone

  • De regering Biden staat Wall Street toe om het geld van "tientallen miljoenen, tot 160 miljoen Amerikanen" te gebruiken om "ICBM's te financieren die gericht zijn op hun families, om concentratiekampen in Xinjiang te financieren." De meeste Amerikanen zullen geen idee hebben dat hun pensioen en andere spaargelden worden gebruikt om hun eigen vernietiging te financieren... het financieren van China's oorlog tegen Amerika.

( )

Pixabay

Wall Street wil de vijand financieren, en de regering Biden zet de deur wijd open.

Hoe is dit mogelijk?

Op 26 januari gaf het Treasury Department's Office of Foreign Assets Control General License No. 1A uit, die Amerikanen toestaat om tot 27 mei aandelen te blijven verwerven in bepaalde bedrijven die geassocieerd zijn met "Communist Chinese Military Companies," bekend als CCMC's. De vorige deadline, vastgesteld door de Trump-regering, was 28 januari.

De algemene vergunning vertraagde een deel van de toepassing van president Trumps mijlpaal Executive Order 13959, uitgevaardigd op 12 november 2020.

EO13959 verbood investeerders, onder voorbehoud van afbouwbepalingen, aandelen te kopen of te bezitten in een bedrijf dat als CCMC is aangewezen. Kortom, Trump beval Amerikanen te stoppen met het financieren van China's leger, het Volksbevrijdingsleger.

Er zijn nu 44 bedrijven aangewezen als off-limits voor investeringen, waaronder Semiconductor Manufacturing International Corp, China's grootste chipmaker, en China National Offshore Oil Corporation.

De knapste koppen in Amerika wisten niet hoe ze EO13959 moesten toepassen, en daarom wijzigde Trump het op 13 januari door een ander uitvoerend bevel uit te vaardigen. Bovendien heeft het Office of Foreign Assets Control ten minste 15 toelichtingen gegeven in de vorm van Frequently Asked Questions.

Sommigen beweren dat Bidens algemene vergunning nr. 1A slechts een extra verduidelijking is. Maar in wezen wordt hiermee EO13959 om zeep geholpen, waardoor investeringen in tientallen bedrijven die verboden terrein zouden moeten zijn, weer worden toegestaan.

De regering Biden is dus gezwicht. Wall Street had zich hevig verzet tegen de uitvoerende order van Trump en heeft nu extra tijd om zich in te zetten voor de intrekking ervan.

"Het zou een tragische vergissing zijn als de nieuwe regering de uitvoering van de belangrijkste bepalingen van Executive Order 13959 zou uitstellen, afzwakken of anderszins uithollen," vertelde Roger Robinson, voorzitter van het Prague Securities Studies Institute, aan Gatestone. "Dat zou alleen maar dienen om Wall Street en Beijing te verrijken ten koste van de Amerikaanse veiligheid, fundamentele waarden en bescherming van investeerders."

Robinson, ook een voormalig voorzitter van de U.S.-China Economic and Security Review Commission, heeft gelijk. Peking ziet de Amerikaanse financiële gemeenschap als het kanaal om invloed uit te oefenen op de hoogste niveaus van het Amerikaanse politieke systeem.

Di Dongsheng van de Renmin-universiteit van Peking sprak tijdens een evenement in China op 28 november, waaraan veel ruchtbaarheid werd gegeven, over de manier waarop Chinese leiders in het verleden Wall Street - "de kernmacht van de Verenigde Staten", zoals hij het uitdrukte - hadden gebruikt om Amerikaanse presidenten te vertellen wat zij moesten doen. Di zei ook dat de band was verbroken tijdens de Trump-jaren en dat Beijing ernaar uitkeek om het kanaal naar Wall Street weer te herstellen voor de dan komende regering-Biden.

Het is nu tijd om de verbinding Peking-Wall Street-White House voorgoed te verbreken. Uiteindelijk zouden Amerikanen niet mogen investeren in welk Chinees bedrijf dan ook, al dan niet nu formeel aangemerkt als Communistisch Chinees Militair Bedrijf.

De Volksrepubliek China is een eengemaakte staat, dus het investeringsverbod moet niet alleen gelden voor bedrijven die de regering-Trump heeft aangewezen, maar voor alle staatsbedrijven. Staatsbedrijven zijn in geen geval afzonderlijke bedrijven. De scheidslijnen tussen hen zijn kunstmatig, en zij worden alle strak gecontroleerd door de Communistische Partij. Elk van deze entiteiten is dus gelieerd aan het leger en wordt door de partij gecontroleerd.

Bovendien zou het Amerikaanse investeringsverbod ook moeten gelden voor bedrijven in privébezit. Zoals president Trump schreef in de preambule van EO13959, "de nationale strategie van Military-Civil Fusion" betekent dat de partijstaat particuliere bedrijven dwingt om de "militaire, inlichtingen- en veiligheidsapparaten te ondersteunen en te helpen bij hun ontwikkeling en modernisering."

Zoals Richard Fisher van het International Assessment and Strategy Center aan Gatestone vertelde, betekent China's Military-Civil Fusion dat het Volksbevrijdingsleger "het recht heeft om elk niet-militair Chinees bedrijf te overvallen voor elke technologie waarvan het besluit dat deze de militaire kracht zou kunnen vergroten."

Geld is inwisselbaar. Elke dollar die naar een Chinees bedrijf gaat, of het nu staats- of particulier bedrijf is, verrijkt een regime dat een "volksoorlog" tegen de Verenigde Staten heeft verklaard. Daarom zou elk bedrijf verboden moeten worden voor investeringen van Amerikanen.

De regering Biden staat Wall Street toe om het geld van "tientallen miljoenen, tot 160 miljoen Amerikanen" te gebruiken om " ICBM's te financieren die gericht zijn op hun families, om concentratiekampen in Xinjiang te financieren." De meeste Amerikanen hebben geen idee dat hun pensioen en ander spaargeld gebruikt wordt om hun eigen vernietiging te financieren.

Wall Street, met de hulp van zijn vriend op 1600 Pennsylvania Avenue NW, financiert China's oorlog tegen Amerika.

Gordon G. Chang is de auteur van The Coming Collapse of China, een Gatestone Institute Distinguished Senior Medewerker, en een lid van de adviesraad.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden: It's Okay to Finance China's Military :: Gatestone Institute