www.wimjongman.nl

(homepagina)


7 Belangrijke feiten over het Merkteken van het Beest

Door Hal Lindsey - 3 augustus 2021

De Bijbel gebruikt slechts een paar woorden om het merkteken van het beest-geldsysteem te beschrijven. Maar die beschrijving geeft ons een verbazingwekkende hoeveelheid informatie. Hier zijn slechts zeven van de dingen die het ons leert.

Nummer Eén - Het systeem zal wereldwijd zijn. Openbaring 13:7-8 zegt: "Hem [de Antichrist] is macht gegeven over alle stammen, volkeren, talen en naties. En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden." Het merkteken van het beest zal verbonden zijn met zijn autoriteit en zal deel uitmaken van de aanbidding die de mensen hem geven.

Nummer Twee - Het merkteken zal bij wet worden voorgeschreven, en niemand zal worden vrijgesteld. Openbaring 13:16-17 zegt dat de Valse Profeet "allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd laat zetten". Rijkdom zal geen vrijstelling geven, en armoede evenmin.

Nummer drie - Sommigen zullen het merkteken verwerpen, ondanks de wet. Op het moment van de opname zullen de doden in Christus worden opgewekt in nieuwe hemelse lichamen en worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. Degenen in Christus die nog leven zullen veranderen. Hun sterfelijke lichamen zullen veranderen in onsterfelijke, hemelse lichamen. Na de opname zullen anderen zich tot Christus bekeren. Deze volgelingen van Jezus na de opname zullen onder andere worden onderscheiden door het feit dat zij het merkteken van het beest zullen weigeren. Openbaring 20:4 zegt: "Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God, en van hen die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken op hun voorhoofd en op hun hand niet hadden ontvangen."

Nummer vier - Het merkteken van het beest zal de uiteindelijke verwerping van God zijn. Openbaring 13:14 zegt dat de valse profeet "hen, die op de aarde wonen, bedriegt door de tekenen, die hem gegeven waren te verrichten in tegenwoordigheid van het beest." Deze misleiding leidt rechtstreeks naar het doel.

Nummer Vijf - Satan zal het merkteken systeem machtigen. Daniël 8:24 doet deze intrigerende uitspraak over de antichrist. "Zijn macht zal machtig zijn, maar niet door zijn eigen kracht." Dat vers vinden we uitgelegd in Openbaring 13:2. "De draak gaf hem zijn macht, zijn troon en groot gezag." Openbaring 12:9 en 20:2 leggen uit dat de draak Satan is.
Het merkteken van het beest zal de ultieme verwerping van God zijn. Openbaring 14:11 zegt: "En de rook van hun pijniging gaat op tot in eeuwigheid; en zij hebben geen rust, dag en nacht, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en wie het merkteken van zijn naam ontvangt."

Nummer Zes - De Antichrist en de Valse Profeet zullen het merkteken gebruiken als wapen tegen gelovigen. Openbaring 13:7 spreekt over de Antichrist als er staat: "En het werd hem gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen." Stel je een wereldwijde wet voor die verbiedt dat iemand zonder merkteken kan kopen of verkopen. In onze banen verkopen we ons werk, onze diensten, of ons creatieve werk. In ons dagelijks leven kopen we voedsel, kleding, vervoer en huisvesting. Dat alles zal ophouden voor gelovigen in de verdrukking, omdat zij het merkteken van het beest zullen weigeren. Dat is een van de manieren waarop de Antichrist oorlog met hen zal voeren en hen zal overwinnen.

Nummer zeven - Het merkteken-systeem zal niet lang duren. Halverwege de zevenjarige verdrukkingsperiode zal Antichrist zijn verbond met Israël verbreken. In de laatste drie en een half jaar van de verdrukking, zal er pijn en chaos op aarde heersen. Aan het einde van de zeven jaar zal Jezus wederkomen. De antichrist en de valse profeet zullen in de poel des vuurs worden geworpen. De zeven jaren zullen lang lijken voor hen die ze meemaken, maar in de context van de eeuwigheid zullen ze als niets zijn.

Onze tijd hier is kort. We moeten het woord verspreiden aan iedereen die we maar kunnen met alle beschikbare middelen.

Bron: Hal Lindsey