www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom de Arabieren zich ergeren aan de Europeanen

door Khaled Abu Toameh - 6 oktober 2021

  • Het Europees Parlement... heeft veel Arabieren woedend gemaakt door op te roepen om Expo 2020 Dubai te boycotten...

  • De timing van de resolutie is problematisch. Het impliceert dat het Europees Parlement de VAE wil straffen voor het ondertekenen van een vredesverdrag met Israël. De resolutie valt samen met de eerste verjaardag van de ondertekening van de Abrahamakkoorden, de term die wordt gebruikt om te verwijzen naar vredesakkoorden tussen Israël en de VAE en Bahrein.

  • Door de VAE apart te noemen, heeft het Europees Parlement de kant gekozen van de vijanden van vrede, samenwerking en normalisering tussen Israëli's en Arabieren.

  • Erger nog, het Europees Parlement zag geen reden om Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad te veroordelen voor hun dagelijkse schendingen van de mensenrechten tegen Palestijnen in de Gazastrook.

  • Resoluties zoals die van het Europees Parlement zijn het soort resoluties dat de vijanden van de vrede in het Midden-Oosten - waaronder blijkbaar nu ook het Europees Parlement - munitie geeft om te blijven vechten voor het bereiken van hun doel, de vernietiging van Israël.

  • Zij zijn tegen het bestaan van Israël. Zij willen Israël niet in het Midden-Oosten zien. De meesten van hen willen Israël vervangen....

  • "Het besluit doet vragen rijzen over de werkelijke redenen die geleid hebben tot deze vijandigheid van het Europees Parlement tegenover een land dat veel bereikt heeft op het gebied van de mensenrechten. Het Europees Parlement wordt verondersteld deze kwesties te steunen, niet precies het tegenovergestelde." - Mona Ali Al Motawa, prominent schrijfster uit Bahrein, Al-Watan, 21 september 2021.

  • [D]e VAE hebben geen behoefte aan "een certificaat [van eer] van kwaadwillende entiteiten en zullen zich niet laten beïnvloeden door wanhopige pogingen om haar prestaties te verstoren." - Saoedische columnist Dr. Ali Al-Kheshaiban, Al-Ain, 22 september 2021.

  • Een aantal zeer luidruchtige Arabieren, kortom, zeggen luidkeels tegen de Europeanen dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien.

  • De Arabieren vertellen de Europeanen ook dat als zij zich moeten bemoeien met de interne aangelegenheden van de Arabische landen, zij op zijn minst die staten moeten steunen, zoals de VAE, die echte vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de mensenrechten, in plaats van terroristen te steunen en aan te moedigen door oproepen tot het boycotten van wereldwijde samenwerkingsevenementen.
 

Het Europees Parlement heeft veel Arabieren woedend gemaakt door op te roepen tot een boycot van Expo 2020 Dubai, die tussen oktober 2021 en maart 2022 in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) plaatsvindt. De timing van de resolutie is problematisch. Het impliceert dat het Europees Parlement de VAE wil straffen voor het ondertekenen van een vredesverdrag met Israël. Afgebeeld: Het Israëlpaviljoen op Dubai Expo 2020, op 27 september 2021. (Foto door AFP via Getty Images)

Het Europees Parlement, een van de drie wetgevende takken van de Europese Unie, heeft veel Arabieren woedend gemaakt door op te roepen tot een boycot van Expo 2020 Dubai, die plaatsvindt in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) tussen oktober 2021 en maart 2022.

Het thema van de Expo 2020 Dubai van dit jaar, een van de grootste evenementen ter wereld, is "Connecting Minds, Creating the Future". De subthema's zijn "Duurzaamheid, kansen en mobiliteit", met de nadruk op industrieën, financieel kapitaal, bestuur, werkgelegenheid, onderwijs en technologie.

De resolutie van het Europees Parlement waarin de lidstaten van de EU worden opgeroepen niet deel te nemen aan het evenement in Dubai en waarin internationale bedrijven worden opgeroepen hun sponsoring in te trekken, is gebaseerd op de vermeende mensenrechtenschendingen door de Golfstaat.

De timing van de resolutie is problematisch en impliceert dat het Europees Parlement de VAE wil straffen voor het ondertekenen van een vredesverdrag met Israël. De resolutie viel samen met de eerste verjaardag van de ondertekening van de Abrahamakkoorden, de term die wordt gebruikt om te verwijzen naar vredesakkoorden tussen Israël en de VAE en Bahrein.

Israël neemt deel aan Expo 2020 Dubai en bezoekers van het Israëlische paviljoen "zullen worden uitgenodigd om een emotionele 'Reis naar Morgen' te maken waarin het verleden, het heden en de toekomst van Israël worden gecombineerd met als doel belangrijke relaties te smeden, nieuwe kansen te creëren en een betere en helderder toekomst voor iedereen op te bouwen."

Kort nadat het Europees Parlement zijn resolutie tegen de VAE uitvaardigde, veroordeelde de Palestijnse terreurgroep Hamas, die oproept tot de eliminatie van Israël, de Akkoorden van Abraham en noemde ze "een zionistisch-Amerikaans project dat tot doel heeft de regionale normalisering met de zionistische entiteit te bevorderen en het in de regio te integreren."

Net als het Europees Parlement heeft Hamas in het verleden opgeroepen om het Expo 2020-evenement in Dubai te boycotten onder het voorwendsel dat dergelijke activiteiten de normalisering tussen Israël en de Arabische landen bevorderen. Meer recent hebben Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, de op één na grootste terreurgroep in de Gazastrook, de VAE veroordeeld voor het openen van een ambassade in Israël.

De tegen de VAE gerichte resolutie van het Europees Parlement is een waardevol geschenk van de Europeanen aan Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en al diegenen die gekant zijn tegen de Akkoorden van Abraham en tegen elk vredesakkoord tussen Israël en de Arabieren.

Door de VAE apart te noemen, heeft het Europees Parlement de kant gekozen van de vijanden van vrede, samenwerking en normalisering tussen Israëli's en Arabieren.

Erger nog, het Europees Parlement zag geen reden om Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad te veroordelen voor hun dagelijkse schendingen van de mensenrechten tegen Palestijnen in de Gazastrook.

Het Europees Parlement riep niet op tot een boycot van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad of zelfs de Palestijnse Autoriteit (PA), onder leiding van PA-president Mahmoud Abbas, vanwege hun verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten, met inbegrip van beperkingen van en aanslagen op de vrijheid van meningsuiting en de media.

Resoluties zoals die van het Europees Parlement zijn van het soort dat de vijanden van de vrede in het Midden-Oosten - kennelijk met inbegrip van het Europees Parlement - munitie geeft om te blijven vechten voor de verwezenlijking van hun doel, namelijk de vernietiging van Israël.

De vijanden van de vrede zijn niet alleen gekant tegen vrede en samenwerking tussen Israël en de Arabieren. Zij zijn tegen het bestaan van Israël. Zij willen Israël niet in het Midden-Oosten zien. De meesten van hen willen Israël vervangen door een islamitische staat. Bovendien willen zij niet dat Arabieren, met name die in de Golf, vrede sluiten met Israël, of Israëliërs in hun land opnemen.

Door op te roepen tot een boycot van het evenement in Dubai heeft het Europees Parlement extremistische Arabieren en moslims aangemoedigd. Het heeft ook de anti-Israël Boycot, Desinvestering en Sancties beweging aangemoedigd, die dit voorbeeld volgde en zich aansloot bij de oproep om het evenement in Dubai te boycotten en "de wereldwijde druk op de VAE-dictatuur op te voeren om haar steun aan Israëls apartheidsregime te beëindigen."

Het lijdt geen twijfel dat de anti-Israël beweging geïnspireerd en aangemoedigd werd door de resolutie van het Europees Parlement toen zij deze vernietigende anti-Israël retoriek gebruikte in haar oproep om het evenement te boycotten.

De beweging ziet de resolutie blijkbaar als onderdeel van een Europese poging om Arabieren te intimideren en af te schrikken om zelfs maar te denken aan vrede met Israël -- dit alles onder het voorwendsel van de zorg voor "schendingen van de mensenrechten" in de Arabische wereld.

Veel Arabieren, vooral diegenen die in de Golf wonen, hebben woedend gereageerd op de resolutie van het Europees Parlement en de hypocrisie van de Europeanen in mensenrechtenkwesties benadrukt.

De Syrische schrijver Abdel Jalil Al-Saeed merkte op:

"Het besluit van het Europees Parlement negeerde alle belangrijke prestaties van de VAE op het gebied van de mensenrechten, als gevolg van de duidelijke politisering van het werk van een Europese wetgevende instelling ... De Europeanen moeten eens een kijkje nemen om de schendingen van de mensenrechten in hun eigen landen te zien, met inbegrip van gevangenissen die zij hebben gebouwd om vluchtelingen te huisvesten, en het grote aantal daklozen op straat, voor wie het rijke Europa niet in staat was om een fatsoenlijk bestaan te garanderen."

Al-Saeed wees erop dat het Europees Parlement de inspanningen van de regering en het volk van de VAE om de Afghaanse vluchtelingen te helpen had moeten noemen "op een moment dat de Europeanen, en hun Amerikaanse bondgenoot, Afghanistan de rug toekeerden en het Afghaanse volk in de steek lieten."

De hypocrisie van de Europeanen aan de kaak stellend, zei Al-Saeed dat het het Europees Parlement ontbreekt aan eerlijkheid in zijn benadering van een groot aantal Midden-Oosten kwesties, zoals zijn stilzwijgen over de terroristische misdaden waarvan de [door Iran gesteunde] Houthi militie in Jemen.

Volgens de Emirati politiek analist Dr. Amal Abdullah Al-Haddabi:

"Het besluit van het Europees Parlement zal alleen maar schade toebrengen aan het imago van degenen die het hebben goedgekeurd en aangenomen, omdat het de onwetendheid onthult van degenen die het hebben voorbereid over het beleid en de standpunten van de VAE... Deze leugens en laster zullen het imago van de VAE niet aantasten. De resolutie is gebaseerd op ongegronde en onbetrouwbare aantijgingen die worden ingegeven door speciale politieke agenda's, vooral omdat zij werd uitgevaardigd terwijl de hele wereld wacht op het [Dubai-]evenement, en terwijl de VAE hard werken om het op een eervolle manier te houden."

Al-Haddabi voegde eraan toe dat de Europese resolutie:

"niet alleen bevooroordeeld is en gebaseerd op illusies, maar ook volledig voorbijgaat aan alle belangrijke prestaties van de VAE op het gebied van mensenrechten, zowel wat betreft de zorg voor ingezetenen als het verspreiden van de waarden van tolerantie en coëxistentie waardoor mensen van meer dan 200 nationaliteiten in de VAE in vrede en coëxistentie leven, in tegenstelling tot waar ook ter wereld, met inbegrip van Europese landen waar velen te lijden hebben onder discriminatie en racisme."

Zij wees erop dat de VAE een strenge wet hebben aangenomen die discriminatie en haat verbiedt als onderdeel van een rechtssysteem dat tolerantie en coëxistentie ondersteunt, evenals de goedkeuring van beleid en wetten om de rechten van kinderen, vrouwen, ouderen, en zelfs gevangenen te beschermen.

Mona Ali Al Motawa, een prominente schrijfster uit Bahrein, hekelde de oproep van het Europees Parlement om het evenement in Dubai te boycotten, als "verontrustend en verdacht".

Het besluit, zei zij, "roept vragen op over de werkelijke redenen die hebben geleid tot deze vijandigheid van het Europees Parlement tegenover een land dat veel heeft bereikt op het gebied van de mensenrechten."

"Deze resolutie doet vragen rijzen over de verrassend vijandige achtergrond die uitgaat van een parlement dat geacht wordt mensenrechtenvraagstukken en internationale beginselen van vrede, coëxistentie en tolerantie te steunen. Het Europees Parlement wordt verondersteld deze zaken te steunen, niet precies het tegenovergestelde."

Al-Motawa zei dat er pogingen zijn onder leiding van partijen binnen het Europees Parlement om het evenement in Dubai te dwarsbomen, "dat wordt beschouwd als het belangrijkste mondiale evenement en een platform voor het ontwikkelen van een duurzame toekomstvisie, waaraan tientallen landen, bedrijven en internationale organisaties deelnemen."

"Gericht zijn tegen dit mondiale evenement betekent niet alleen gericht zijn tegen de VAE als land, maar ook op de aspecten van ontwikkeling, de internationale economie, en de belangen van grote internationale bedrijven en organisaties. Als het Europees Parlement enige geloofwaardigheid had, zou het een verklaring hebben afgegeven over de kwestie van de buitenlandse werknemers of de kwestie van de mensenrechtenschendingen in Iraanse gevangenissen."

De Saoedische columnist Dr. Ali Al-Kheshaiban schreef dat het Europees Parlement een vreemde timing koos voor zijn beslissing over wat het de mensenrechtensituatie in de VAE noemde, met de start van het grootste wereldwijde evenement in Dubai. "Heeft het verwachte succes van dit evenement iets te maken met het uitvaardigen van dergelijke grove beslissingen die tegen de logica en de realiteit ingaan?" vroeg Al-Kheshaiban.

Het succes van de VAE bij het organiseren van het evenement, voegde hij eraan toe, is een uitgemaakte zaak, en de VAE hebben geen behoefte aan "een certificaat [van eer] van kwaadwillende entiteiten en zullen niet worden aangetast door wanhopige pogingen om haar prestaties te verstoren. Het beste bewijs hiervan is het enorme aantal mensen van 200 nationaliteiten, waaronder Europeanen en Amerikanen, die door de VAE zijn ontvangen en nooit hebben geklaagd over iets dat het Europees Parlement valselijk in rekening brengt."

"Het besluit van het Europees Parlement was gebaseerd op onjuiste informatie, mist geloofwaardigheid en is in tegenspraak met de opmerkelijke prestaties van de Verenigde Arabische Emiraten op het gebied van menselijke ontwikkeling, het behoud van de mensenrechten en de bevordering van de mensenrechten," aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken van Bahrein in een reactie op het besluit van het Europees Parlement.

Naast Bahrein heeft ook het Arabisch Parlement, het wetgevend orgaan van de Arabische Liga, zijn totale afwijzing van het Europese besluit uitgesproken en benadrukt dat het onjuiste informatie en drogredenen bevat die niet op feiten of objectief bewijs zijn gebaseerd.

"Dit besluit is een uitbreiding van de niet-objectieve en niet-neutrale benadering waarmee het Europees Parlement omgaat met de mensenrechtensituatie in de Arabische wereld," zei het Arabische Parlement in een verklaring waarin het ook zijn volledige steun uitsprak voor de VAE.

De onaanvaardbare taal in de resolutie van het Europees Parlement is een onaanvaardbare inmenging in de interne aangelegenheden van de VAE, en niets in het woordenboek van de internationale parlementaire werkzaamheden machtigt een regionale parlementaire organisatie om de mensenrechtensituatie te beoordelen in landen buiten haar regionale werkterrein.

Kortom, enkele zeer luidruchtige Arabieren zeggen luidkeels tegen de Europeanen dat zij zich met hun eigen zaken moeten bemoeien. De Arabieren vertellen de Europeanen ook dat als zij zich moeten bemoeien met de interne aangelegenheden van de Arabische landen, zij op zijn minst die staten moeten steunen, zoals de VAE, die echte vooruitgang hebben geboekt op het gebied van de mensenrechten, in plaats van terroristen te steunen en aan te moedigen door oproepen tot het boycotten van wereldwijde samenwerkingsevenementen.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Why Arabs Are Annoyed With the Europeans :: Gatestone Institute