www.wimjongman.nl

(homepagina)


Europa's migrantencrisis demonstreert Bidens zwakte

door Con Coughlin - 24 november 2021

  • Het vertrouwen van de heer Xi dat hij niets te vrezen heeft van de heer Biden kwam duidelijk tot uiting in de neerbuigende toon die hij vanaf het begin van hun drieënhalf uur durende ontmoeting aansloeg tegenover de Amerikaanse leider, door naar de heer Biden te verwijzen als zijn "oude vriend", terwijl hij dat duidelijk niet is.

  • Daarentegen bleek de heer Biden niet bereid te zijn om onderwerpen aan te snijden die de Chinese leider ongemakkelijk zou kunnen vinden, zoals de rol van Peking in het veroorzaken van de Covid-19 pandemie die over de hele wereld verwoestingen heeft aangericht.

  • De Russische autocraat [Poetin] is zich ook terdege bewust van de zwakke instelling van de heer Biden als gevolg van de drie uur durende top die de twee leiders afgelopen juni in Genève hebben bijgewoond, met als opmerkelijkste resultaat de volledige capitulatie van de Amerikaanse president voor Moskou ten aanzien van reeds lang bestaande eisen inzake wapenbeheersing.

  • Bijgevolg zijn de enige winnaars van de jongste migrantencrisis in Europa waarschijnlijk de heer Poetin en zijn misdadige Wit-Russische bondgenoten....
 

Niets illustreert beter het vermogen van schurkenstaten om voordeel te halen uit het erbarmelijk zwakke leiderschap van Joe Biden dan de rol die de Wit-Russische despoot Alexander Loekasjenko (foto) heeft gespeeld in het creëren van een migrantencrisis in het hart van Europa. (Foto door Maxim Gucheck/Belta//AFP via Getty Images)

Niets illustreert beter het vermogen van schurkenstaten om te profiteren van Joe Biden's erbarmelijk zwakke leiderschap dan de rol die de Wit-Russische despoot Alexander Loekasjenko heeft gespeeld in het creëren van een migrantencrisis in het hart van Europa.

Zoals het weinig indrukwekkende optreden van de heer Biden tijdens zijn recente videotop met de Chinese president Xi Jinping treffend heeft aangetoond, lijkt de Amerikaanse leider steeds minder thuis te zijn op het wereldtoneel, en wel in die mate dat de tegenstanders van Washington de zwakte van de heer Biden in hun voordeel zien werken.

Het vertrouwen van de heer Xi dat hij van de heer Biden niets te vrezen heeft, kwam duidelijk tot uiting in de neerbuigende toon die hij vanaf het begin van hun drieëneenhalf uur durende ontmoeting aansloeg tegenover de Amerikaanse leider, waarbij hij de heer Biden zijn "oude vriend" noemde, terwijl hij dat duidelijk niet is.

Bovendien gaf de heer Xi blijk van een duidelijk gevoel van superioriteit over zijn Amerikaanse rivaal door de heer Biden te waarschuwen dat hij "met vuur speelde" over de kwestie Taiwan.

"Sommige mensen in de VS zijn van plan Taiwan te gebruiken om China te controleren. Deze trend is gevaarlijk en is als spelen met vuur, en degenen die met vuur spelen zullen zich branden," zei de heer Xi, volgens de lezing in Peking.

Daarentegen bleek de heer Biden niet bereid te zijn om onderwerpen aan te snijden die de Chinese leider ongemakkelijk zou kunnen vinden, zoals de rol van Beijing in het veroorzaken van de Covid-19 pandemie die over de hele wereld verwoestingen heeft aangericht.

China is ook niet de enige schurkenstaat die gelooft dat de inherente zwakte van de regering-Biden hem carte blanche geeft om onheil te stichten in andere delen van de wereld.

Een ander voorbeeld van schurkenleiders die ten volle profiteren van het onbekwame leiderschap van de heer Biden is de zich verdiepende migrantencrisis in Oost-Europa, waar de heer Loekasjenko ervan wordt beschuldigd opzettelijk onrust te stoken aan de Poolse en Litouwse grenzen door duizenden illegale migranten aan te moedigen asiel aan te vragen in de Europese Unie.

De EU-functionarissen zijn van mening dat Loekasjenko, een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, persoonlijk verantwoordelijk is voor het uitlokken van de crisis en beschuldigen de Wit-Russische leider van "een onmenselijke, gangsterachtige aanpak".

Loekasjenko wil met het uitlokken van de crisis de EU chanteren om de sancties op te heffen die zij heeft opgelegd nadat zijn regime een meedogenloos optreden had gelanceerd tegen activisten van de oppositie na de presidentsverkiezingen van 2020, die in brede kring werden veroordeeld als een schijnvertoning.

Verdere sancties werden opgelegd nadat de heer Loekasjenko het Belarussische leger de opdracht had gegeven om in mei een passagiersvliegtuig van Ryanair te onderscheppen, dat naar Minsk werd omgeleid zodat de autoriteiten twee activisten konden aanhouden die met het vliegtuig reisden.

Hoewel de heer Loekasjenko de crisis in de eerste plaats wil uitlokken om de sancties opgeheven te krijgen, is het ook overduidelijk dat de heer Poetin de crisis wil aangrijpen om verdeeldheid en tweedracht te zaaien binnen het Westerse bondgenootschap.

De Russische autocraat is zich ook terdege bewust van de zwakke instelling van de heer Biden als gevolg van de drie uur durende topontmoeting die de twee leiders afgelopen juni in Genève hebben bijgewoond, met als opmerkelijkste resultaat dat de Amerikaanse president volledig aan Moskou heeft toegegeven wat betreft de al lang bestaande eisen inzake wapenbeheersing.

Sindsdien heeft de heer Poetin zijn onwil om wapenbeheersingskwesties serieus te nemen duidelijk gemaakt door een aantal provocaties uit te voeren, zoals zijn recente demonstratie van zijn vermogen om een satelliet te vernietigen met een nieuw ontwikkelde raket.

De heer Poetin is altijd op zoek naar een excuus om het westerse bondgenootschap te verzwakken, en de meest recente migrantencrisis in Europa heeft hem dan ook de perfecte gelegenheid geboden om problemen te veroorzaken.

Het Kremlin heeft zoals gebruikelijk ontkend dat het op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor de crisis, maar dit werd verworpen door landen als Polen, dat Rusland ervan beschuldigde de migranten als pionnen te gebruiken in een poging de EU verder te destabiliseren.

Te oordelen naar de steeds fellere discussies tussen Europese leiders, heeft de migrantencrisis het gewenste effect: verdeeldheid tussen de EU-lidstaten.

Het besluit van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om een telefoongesprek met de heer Loekasjenko te plannen, het eerste contact van de Wit-Russische despoot met een westerse leider sinds de verkiezingen van 2020, heeft bijvoorbeeld bittere kritiek uitgelokt van een aantal Oost-Europese landen.

Polen, dat in de frontlinie van de crisis ligt, heeft geklaagd dat het buiten de besprekingen over zijn eigen grens wordt gehouden, terwijl Litouwen, dat de noodtoestand heeft afgekondigd, mevrouw Merkel ervan beschuldigde de heer Loekasjenko in de kaart te spelen door hem de erkenning te geven waar hij zo naar verlangt.

Ondanks deze spanningen tussen de Lid-Staten tracht de EU een ferm standpunt in te nemen door weerstand te bieden aan de druk om de sancties tegen Minsk te versoepelen.

Onder normale omstandigheden zou de EU bovendien steun van de VS verwachten in haar confrontatie met Rusland.

In dit geval echter heeft het onvermogen van de heer Biden om ook maar in de buurt te komen van duidelijk en effectief leiderschap ertoe geleid dat de VS zich op de achtergrond heeft moeten houden, een betreurenswaardige stand van zaken die niet alleen de heer Poetin, maar ook andere tegenstanders zoals de heer Xi niet zal zijn ontgaan.

Het is een maatstaf voor de onmacht van de regering-Biden dat het Witte Huis, ondanks het feit dat Europa een van de nauwste bondgenoten van Washington is, er nog steeds niet in is geslaagd nieuwe ambassadeurs te benoemen in belangrijke Europese landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen, waardoor Washington ernstig wordt beperkt in de mogelijkheden om contacten op hoog niveau met zijn bondgenoten te onderhouden.

Bijgevolg zullen de enige winnaars van de jongste migrantencrisis in Europa waarschijnlijk de heer Poetin en zijn misdadige Wit-Russische bondgenoot zijn, terwijl het voor de heer Biden alleen maar het zoveelste bewijs zal zijn dat hij weliswaar nog steeds in functie is, maar absoluut geen macht heeft als het erom gaat invloed uit te oefenen op wereldzaken.

Con Coughlin is redacteur defensie en buitenlandse zaken van de Telegraph en Distinguished Senior Fellow aan het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Europe's Migrant Crisis Demonstrates Biden's Weakness :: Gatestone Institute