www.wimjongman.nl

(homepagina)


Als we allemaal dezelfde taal spraken.

Door Eric Tokajer - 3 augustus 2021

( )

#De Toren van Babel door Pieter Brueghel de Oude (Afbeelding: Wikimedia Commons)

Er is nooit een tijd geweest waarin de mens sneller kon communiceren dan de tijd waarin wij leven. Toen ik jong was, waren er slechts drie mogelijkheden om met iemand ver weg te communiceren: een telefoon (die ofwel thuis, op kantoor of in een telefooncel opbelde), een brief (die weken of zelfs maanden op zich kon laten wachten) of een telegram (dat snel werd bezorgd, maar veel meer kostte dan een postzegel).

Vandaag de dag kunnen we mobiel bellen, een sms sturen, een e-mail schrijven of zelfs videoconferenties houden over de hele wereld. Maar met alle vooruitgang in communicatietechnologie zijn we nog nooit in staat geweest om meer te zeggen in minder tijd, terwijl we minder begrijpen van wat er gezegd is. De gedachte dat we tegenwoordig meer zeggen terwijl we minder begrijpen van wat er gezegd wordt, zette me aan het denken over een andere tijd waarin communicatie een probleem werd. In Genesis 11 vinden we het verhaal van de Toren van Babel, dat begint met deze woorden:

Nu had de hele aarde dezelfde taal met dezelfde woordenschat. Toen zij naar het oosten reisden, vonden zij een vallei in het land van Shinar en vestigden zich daar. Zij zeiden tegen elkaar: "Kom! Laten we bakstenen maken en ze bakken tot ze hard zijn." Zo gebruikten zij bakstenen voor steen, en teer voor mortel. Toen zeiden zij, "Kom! Laten we een stad bouwen, met een toren die tot in de hemel reikt. Laten we een naam voor onszelf maken, anders worden we over het hele land verstrooid."

Hoewel dit verhaal bekend is bij bijna elke gelovige, is het meeste van wat we weten over de Toren van Babel ons geleerd uit kinderbijbels, verhalenboeken, of kleurboeken. Laten we dus eens kijken naar wat de Bijbel eigenlijk in de juiste context zegt. Kijk eerst eens naar het eerste vers, waar staat: "had de hele aarde dezelfde taal." Het woord dat in deze tekst vertaald wordt met aarde is אֶרֶץ eretz, wat aarde, land, gebied, of land kan betekenen. De meeste Bijbels vertalen dit woord aarde, echter, als we alleen lezen tot vers 4, zullen we zien waarom die vertaling niet logisch is. De angst was dat als ze geen naam voor zichzelf zouden maken, ze over het hele land verstrooid zouden raken. Als de hele aarde één volk was met één taal, waarom zouden ze dan bang zijn om over het hele land verstrooid te worden? Trouwens, het woord dat aan het eind van vers 4 vertaald wordt met "land" is hetzelfde woord dat in vers 1 vertaald werd met "aarde".

Misschien zeg je nu: "Wat maakt dat nou uit?" Nou, het maakt een groot verschil als je de Bijbel wilt begrijpen en wat er wel of niet in staat. Als je je Bijbel open hebt terwijl je deze blog leest, wat ik hoop dat je altijd doet, ga dan een hoofdstuk terug. In Genesis 10, lezen we:

Genesis 10:5 Hieruit verspreidden zich de kusten der volken in hun land, een ieder naar zijn taal, naar zijn geslachten, in hun volken.

In Genesis 10:20 lezen we:

Dit zijn de zonen van Cham, naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, in hun volken.

En in Genesis 10:31 lezen we:

Dit zijn de zonen van Sem, naar hun geslachten, naar hun talen, in hun landen, naar hun volken.

Dus volgens de Bijbel werden de naties en hun talen vastgesteld na de zondvloed en voordat de Toren van Babel plaats kreeg.

Genesis 10:32 Dit zijn de geslachten der zonen van Noach, naar hun geslachtsregisters in hun volken, en van dezen zijn de volken na de zondvloed over de aarde verspreid.

Sommigen zouden zeggen dat de gebeurtenis van de Toren van Babel in hoofdstuk 11 plaats vindt vóór het verhaal van de geslachtsregisters in hoofdstuk 10. Maar als we hoofdstuk 10 lezen, zien we dat de vestiging van naties en talen niet in één keer gebeurde, zoals we zien in Genesis 10:18:

de Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet, en daarna werden de Kanaänietische families verstrooid.

Maar de verwarring van de talen vindt in één keer plaats:

Genesis 11:7 Kom! Laat Ons neerdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaars taal niet verstaan." 8 Zo verstrooide Adonai hen van daar over het aangezicht van het hele land, en zij hielden op met de bouw van de stad. 9 Daarom heet het Babel, omdat Adonai daar de talen van de hele wereld verwarde, en van daaruit verstrooide Adonai hen over het aangezicht van de hele wereld.

Merk op dat de Bijbel niet zegt dat G-d hun taal veranderde; er staat dat G-d hun taal verwarde. G-d verdeelde de mensen niet naar talen bij de Toren van Babel. Naties hadden verschillende talen in hoofdstuk 10. G-d maakte het gewoon zo dat de mensen die met elkaar spraken niet begrepen wat de ander zei.

Net als vandaag spreken de mensen meer en sneller met elkaar dan ooit tevoren. Toch is onze taal in de war geraakt. We gebruiken dezelfde woorden, maar horen verschillende dingen. We kunnen onmiddellijk over de hele wereld met elkaar praten en door onze technologie zijn we niet langer over het hele land verspreid. Maar toch, met al ons praten, sms'en, berichten sturen en videoconferencing, begrijpen we, omdat onze taal verward is, minder van wat we zeggen dan ooit tevoren.

Als we toch eens de tijd zouden nemen om weer met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, zodat we allemaal dezelfde taal zouden spreken.

Bron: If only we all spoke the same language » Kehila News Israel