www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE MEDIA NEGEREN EEN RAPPORT DAT MEER GAZANEN GEDOOD WERDEN DOOR HAMASRAKETTEN DAN DOOR DE IDF

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 25 mei 2021

Zo zal Hij richten onder de volken en bemiddelen voor de vele volken, en zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen slaan en hun speren tot snoeihaken: Natie zal geen zwaard meer opnemen tegen natie, zij zullen nooit meer oorlog kennen. Jesaja 2:4 (De Israël BijbelTM)

( )

Israëlische tank

Op 10 mei begonnen terroristische organisaties raketten af te vuren op Israël, gericht op stedelijke centra. Toen het staakt-het-vuren elf dagen later intrad, waren er ongeveer 4360 raketten op Israël afgevuurd. Het Iron Dome slaagde erin meer dan 90% van de projectielen te onderscheppen, maar de aanvallen vanuit Gaza kostten in totaal 13 mensen het leven. De IDF reageerde, richtte zich op militaire doelen en waarschuwde vooraf wanneer burgers in gevaar waren. Niettemin meldde het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid van Gaza dat 232 mensen in Gaza werden gedood, waaronder 61 kinderen en 36 vrouwen, en dat meer dan 1600 mensen gewond raakten.

Hoewel elke dode tragisch is, werden deze niet geëvalueerde aantallen aangevoerd als reden om Israël te veroordelen, het meest opmerkelijk door beroemdheden als Trevor Noah en John Oliver. De IDF beweert dat het ongeveer 570 luchtaanvallen heeft uitgevoerd. In de operatie die de naam Guardians of the Walls kreeg, slaagde de IDF erin 225 terroristen te doden, velen van hen hoge officieren in het raket- en antitankrakettenkorps. De meesten van hen kunnen worden bevestigd op de terroristische websites die deze slachtoffers met naam en foto trots als shahid (martelaren) afficheren.

De gegevens van het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid zijn verdacht en tijdens Operatie Protective Edge in 2014 gaf Hamas richtlijnen uit aan de Palestijnen in Gaza om iedereen die gedood werd een "burger" te noemen, ongeacht of ze daadwerkelijk een strijder waren.

Maar het verhaal dat weinigen melden is dat ten minste 680 van de low-tech raketten die door de terroristen op Israël werden afgevuurd, te kort schoten en binnen Gaza landden. Sommige schattingen schatten het aantal mislukkingen op een derde. De mislukkingen veroorzaakten aanzienlijke schade en schakelden de elektriciteitsleidingen uit die Israëlische elektriciteit leverden aan meer dan 230.000 Gazanen. Om zijn terreuracties te kunnen voortzetten, heeft Hamas de ontziltingsinstallatie in Gaza City buiten werking gesteld, waardoor ongeveer 250.000 inwoners van hun watervoorziening werden afgesneden. Zes dagen geleden werd een konvooi met humanitaire hulp dat op weg was naar Gaza, beschoten met Hamas-raketten.

VOORINGENOMENHEID VAN DE MEDIA IN DE BERICHTGEVING OVER GAZA

In een rapport van de media-waakhondensite CAMERA wordt opgemerkt dat er geen verslag wordt gedaan van de zelfbeschadigingen die Hamas heeft aangericht.

"Hamas vermijdt opzettelijk een onderscheid te maken tussen strijders en burgers in de statistieken die ze aan de buitenlandse pers voorlegt," schreef CAMERA. "Het schrijft ook alle slachtoffers toe aan Israëlische acties, of dat nu feitelijk het geval is of niet."

CAMERA merkte verschillende BBC-rapporten op over Palestijnse slachtoffers, waaronder veel kinderen. Zoals het Gazaanse Ministerie van Volksgezondheid ongefundeerde beweringen deed, gaf de BBC alle doden de schuld aan de IDF en identificeerde geen enkel slachtoffer als een strijder. De BBC maakte geen melding van het onderzoek van de IDF naar een incident in Beit Hanoun waarbij zes kinderen onder de 18 en twee volwassenen werden gedood. Op basis van harde gegevens, waaronder radar- en visuele drone-opnamen, stelde de IDF vast dat de oorzaak lag bij de door terroristische groeperingen afgevuurde raketten met een tekort aan afstand. De IDF onderzocht ook gegevens over hun eigen activiteiten op dat ogenblik en stelde vast dat er geen waren die de explosie in Beit Haroun zou kunnen verklaren.

Verscheidene andere van deze incidenten waarbij Gazanen werden gedood, werden onderzocht en bleken te zijn veroorzaakt door eigen raketten van Hamas. Dit werd toegegeven met betrekking tot twee van dergelijke incidenten door de pro-Palestijnse NGO, Defence for Children International (DCI).

Het Israëlische Cool berichtte over een rapport van het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center waarin de doden werden onderzocht die vielen bij aanvallen van de IDF tijdens de eerste twee dagen van Operatie Bewakers van de Muren, gebaseerd op gegevens die werden vrijgegeven op Palestijnse bronnen.

16 (21%) werden gedood tijdens de niet-succesvolle lancering van raketten op Israël (waaronder tien kinderen die 18 jaar of jonger waren)

Ten minste 41 (55%) waren terroristen: 30 Hamas, 3 Palestijnse Islamitische Jihad, en 8 Fatah

17 (23%) waren mogelijk burgers

"De pogingen van Hamas om een valse indruk te wekken dat de overgrote meerderheid van de gedode personen niet-betrokken burgers waren," meldde Israelly Cool. "Een groot aantal van de gedode terroristische agenten werden om dezelfde redenen ook als 'burgers' afgeschilderd op sociale netwerken en in de Arabische mediakanalen."

De tactiek van Hamas om burgers als menselijk schild te gebruiken is in strijd met het internationaal recht en vormt een oorlogsmisdaad, een feit dat door de Verenigde Naties wordt toegegeven.

Deze tactiek omvat het afvuren van raketten in de nabijheid van burgers of vanaf civiele structuren. Hamas graaft ook terroristische tunnels onder civiele structuren. Wanneer de IDF deze tunnels vernietigt, kunnen deze delen die ver verwijderd zijn van het punt waarop de IDF ze aanvalt, instorten, waardoor burgerslachtoffers vallen. Het neutraliseren van deze bedreigingen voor de Israëlische burgers kan alleen volledig worden bereikt door een verwoestende luchtcampagne of een invasie over de grond die de IDF-soldaten in gevaar brengt. De IDF heeft ervoor gekozen deze bedreigingen aan te pakken met precisiemethoden die, hoewel ze niet 100% effectief zijn in het voorkomen van burgerdoden, opmerkelijk succesvol zijn.

Deze tactiek om Gazanen als menselijke schilden te gebruiken werd toegegeven en zelfs gerechtvaardigd door de woordvoerder van Hamas, Dr. Basem Naim, in een interview met Sky News.

In hetzelfde interview rechtvaardigde hij ook het aanvallen van Israëlische burgers, terwijl hij de optie van onderhandelen met Israël afwees.

DE MITZVAH VAN OORLOG

Vrede is een ideaal in het jodendom en het hoogtepunt van het verlossingsproces is een toestand waarin alle menselijke conflicten door God zullen worden beslecht, zoals beschreven door Jesaja.

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Jesaja 2:4

De Torah vereist dat een verzoeningspoging wordt ondernomen voordat een gevecht wordt begonnen.

Wanneer u een stad nadert om ertegen te strijden, moet u haar vrede aanbieden. Deuteronomium 20:10

Desalniettemin staat de Torah oorlog toe, en schrijft deze zelfs voor, onder bepaalde omstandigheden. Volgens de meeste meningen wordt het huidige conflict gedefinieerd als milchemet mitzvah, een noodzakelijke verdedigingsstrijd voor het Joodse bestaan binnen de grenzen van Israël. Voor een dergelijke oorlog is geen goedkeuring van een Sanhedrin nodig, noch is er een koning voor nodig. De Rambam bepaalt dat er in zo'n oorlog geen uitzonderingen zijn en dat zelfs "een bruid van onder haar bruidskleed" moet deelnemen.

Wat betreft het doden van niet-strijders, lijkt de Torah twee opties voor te stellen. Als de vijand verzoening afwijst, worden alle mannen in de gevechtsleeftijd beschouwd als strijders en dus als geldige doelwitten.