www.wimjongman.nl

(homepagina)


De echte vijanden van de Arabieren: Iran en Turkije

door Khaled Abu Toameh - 5 april 2021

  • De Arabieren waarschuwen de wereld dat Turkije en Iran terroristen financieren en bewapenen, en dat zij een grote bedreiging vormen voor de veiligheid en stabiliteit in het Midden-Oosten, en dat zij zich blijven bemoeien met de interne aangelegenheden van Arabische landen.

  • De Arabieren vertellen de wereld ook dat de enige manier om Turkije en Iran aan te pakken, is door de politieke en economische druk op hen op te voeren en hen ter verantwoording te roepen voor hun kwalijke acties.

  • Met andere woorden, Turkije en Iran zeggen tegen de Arabieren dat zij naar de hel kunnen lopen. Zij zeggen de Arabieren ook dat Turkije en Iran Arabische landen zullen blijven bezetten, zich met hun binnenlandse aangelegenheden zullen blijven bemoeien en terroristische aanslagen zullen blijven plegen om hun stabiliteit en veiligheid te ondermijnen.

  • De ervaren Saoedische columnist Abdulrahman Al-Rashed waarschuwde dat de voortdurende "militaire activiteiten" van Iran in de regio waarschijnlijk zullen leiden tot meer chaos die steeds moeilijker te beheersen zal zijn.

  • Al-Rashed wees er ook op dat de Houthi-militie haar raket- en drone-aanvallen op Saudi-Arabië heeft opgevoerd nadat de regering-Biden hun aanwijzing als Buitenlandse Terroristische Organisatie had ingetrokken.

  • De laatste Arabische waarschuwing over de Turkse en Iraanse dreiging is bijna onopgemerkt gebleven door de internationale gemeenschap en de media. Zij besteden alleen veel aandacht aan de resoluties van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga wanneer deze - zoals vaak het geval is - een veroordeling van Israël bevatten.
 

Turkije en Iran vertellen de Arabieren dat zij naar de hel kunnen lopen. Zij zeggen ook tegen de Arabieren dat Turkije en Iran Arabische landen zullen blijven bezetten, zich in hun binnenlandse aangelegenheden zullen blijven mengen en terroristische aanslagen zullen blijven plegen om hun stabiliteit en veiligheid te ondermijnen. Op de foto: De Iraanse president Hassan Rouhani (links) en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op een gezamenlijke persconferentie in Ankara, Turkije op 4 april 2018. (Foto door Adem Altan/AFP via Getty Images)

Na tientallen jaren Israël te hebben afgeschilderd als hun doodsvijand, zijn de Arabieren eindelijk wakker geworden voor het feit dat het twee islamitische landen zijn, Turkije en Iran, die eigenlijk hun veiligheid en stabiliteit bedreigen.

De Arabieren proberen nu de aandacht van de wereld te vestigen op deze Turkse en Iraanse bedreigingen.

De Arabieren waarschuwen de wereld dat Turkije en Iran terroristen financieren en bewapenen, en dat zij een grote bedreiging vormen voor de stabiliteit in het Midden-Oosten, en dat zij zich blijven bemoeien met de aangelegenheden van Arabische landen.

Zij vertellen de wereld ook - in een boodschap die vooral gericht is aan de regering-Biden - dat de enige manier om met Turkije en Iran af te rekenen, is door de politieke en economische druk op hen op te voeren en hen ter verantwoording te roepen voor hun kwalijke acties.

De laatste boodschap van de Arabieren werd op 3 maart overgebracht door de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga. In een duidelijke richtlijn aan de regering-Biden en de internationale gemeenschap waarschuwden de ministers tegen Iraanse en Turkse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Arabische landen.

De boodschap van de Arabische ministers van Buitenlandse Zaken aan de regering-Biden luidt: vergeet in uw contacten met de mullahs in Teheran en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan niet dat zij terroristen financieren en bewapenen en proberen de Arabische landen te destabiliseren en te overheersen.

De Arabische ministers zeggen ook dat zij willen dat de internationale gemeenschap, met inbegrip van de regering-Biden, echte maatregelen neemt om Turkije en Iran ervan te weerhouden hun gevaarlijke beleid tegen Arabische landen voort te zetten.

Verwijzend naar Turkije veroordeelden de Arabische ministers de Turkse militaire aanwezigheid in - en de "vijandige inmenging" in de binnenlandse aangelegenheden van - een aantal Arabische landen, waaronder Syrië, Libië en Irak. Deze inmenging, zo waarschuwden zij, "heeft tot doel de stabiliteit te ondermijnen en de capaciteiten van deze drie Arabische landen aan te tasten".

De ministers beschuldigden Turkije ervan onderdak, financiering, bewapening en opleiding te bieden en een veilige haven te verschaffen aan terroristische groeperingen, waaronder zij de Moslimbroederschap noemden.

Het "kwaadaardige" beleid van Turkije vereist Arabische en internationale actie," aldus de ministers. Zij riepen Erdogan ook op om zijn troepen en "huurlingen" uit Syrië, Irak en Libië terug te trekken.

Verwijzend naar Iran beschuldigden de ministers Teheran ervan door te gaan met hun plan om de stabiliteit van een aantal Arabische landen te "vernietigen, te saboteren en te ondermijnen".

De ministers veroordeelden de inmenging van Iran in de binnenlandse aangelegenheden van de Arabieren, alsook de "provocerende verklaringen" van de mullahs tegen Arabische landen en de raketten die de aan Iran gelieerde Houthi-militie in Jemen nu op Saudi-Arabië afvuurt.

Turkije en Iran lijken zich echter niet te laten afschrikken door de waarschuwing van de Arabische ministers. De twee landen hebben hun ministers in het geweer geroepen en de Arabische beschuldigingen als "ongegrond" van de hand gewezen.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken riep sommige leden van de Arabische Liga op om te stoppen met hun "aandringen op stereotiepe beschuldigingen tegen ons land met als doel hun destructieve activiteiten te verdoezelen."

Turkije, aldus het ministerie, is met zijn "principiële en vastberaden houding" een van de landen die zich het meest inspannen om de "regionale en mondiale vrede en stabiliteit van de veiligheid" te waarborgen.

"Wij nodigen de Arabische Liga nogmaals uit om prioriteit te geven aan de vrede, de welvaart en het welzijn van het Arabische volk en constructief bij te dragen aan de totstandbrenging van veiligheid en stabiliteit in de regio, in plaats van ons land met ongegronde aantijgingen te viseren".

Evenzo zei het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken:

"Het is betreurenswaardig dat sommige Arabische landen de aandacht van de mensen proberen af te leiden van hun slechte en destructieve daden door fictieve vijandigheid op te wekken in plaats van zich bezig te houden met de kernproblemen waarmee de Arabische wereld wordt geconfronteerd."

Met andere woorden, vertellen Turkije en Iran de Arabieren dat zij naar de hel kunnen lopen. Ze vertellen de Arabieren ook dat Turkije en Iran Arabische landen zullen blijven bezetten, zich met hun binnenlandse aangelegenheden zullen blijven bemoeien en terroristische aanslagen zullen blijven plegen om hun stabiliteit en veiligheid te ondermijnen.

"Het is natuurlijk voor Erdogan om de besluiten van de Arabische Liga te verwerpen, en dit is begrijpelijk en verwacht, maar wat noch aanvaardbaar noch verwacht is, is dat het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat de besluiten ongegrond zijn," merkte de Saoedische schrijver Najeeb Yamani op.

"Het is overduidelijk dat Erdogan een blinde dwaas is. Hij stuurt huurlingen naar Libië en steunt een van de partijen in het conflict daar met wapens. Turkije bezet delen van Syrië en schendt de soevereiniteit van Irak. Bovendien omarmt en steunt Erdogan de organisatie Moslimbroederschap en gebruikt die om de veiligheid van Egypte te ondermijnen."

De Saoedische oud-columnist Abdulrahman Al-Rashed waarschuwde dat de voortdurende "militaire activiteiten" van Iran in de regio waarschijnlijk zullen leiden tot meer chaos die steeds moeilijker te beheersen zal zijn.

Al-Rashed wees er ook op dat de Houthi-militie haar raket- en drone-aanvallen op Saoedi-Arabië heeft opgevoerd nadat de regering Biden haar aanwijzing als Buitenlandse Terroristische Organisatie had ingetrokken.

"Elke week die voorbijgaat bewijst de noodzaak van een groepering van landen in de regio tegenover Iran, ongeacht de pogingen om te onderhandelen tussen het Westen en Iran," zei hij. "Amerikanen die op zoek zijn naar positieve tekenen [in Iran] zullen er niet veel vinden."

Toch is de laatste Arabische waarschuwing met betrekking tot de Turkse en Iraanse dreiging bijna onopgemerkt gebleven door de internationale gemeenschap en de media. Zij schijnen alleen veel aandacht te besteden aan de resoluties van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga wanneer deze - zoals vaak het geval is - een veroordeling van Israël bevatten.

Wanneer de Arabieren waarschuwen voor het destructieve beleid van Turkije en Iran, richt de internationale gemeenschap haar blik ergens anders op.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Arabs' Real Enemies: Iran and Turkey :: Gatestone Institute