www.wimjongman.nl

(homepagina)


DUURZAME ENERGIE SLAAGT NIET VOOR DE TEST

20 februari 2021 - door Jonathan Brentner.

( )

Veel landschappen zijn tegenwoordig bezaaid met windturbines, maar zijn het efficiënte energiebronnen?

De polaire werveling en de ijs- en sneeuwstormen die de voorbije weken het grootste deel van de Verenigde Staten hebben geteisterd, hebben het elektriciteitsnet in veel staten tot op het breekpunt getest. Daarmee verloren miljoenen mensen de stroom, terwijl vele anderen periodieke stroomonderbrekingen kenden.

Volgens Gabe Gutierrez van NBC News erkenden functionarissen van de Energy Reliability Council of Texas (ERCOT) dat het elektriciteitsnet in Texas "seconden of minuten - geen uren - verwijderd was van een catastrofale uitval". ERCOT voerde "rolling blackouts" in om te voorkomen dat de situatie veel erger zou worden dan ze anders had kunnen worden.

Op het hoogtepunt van de stroomnoodsituatie in Texas bevroor bijna de helft van de windturbines ten gevolge van het ijs en de sneeuw. Niemand legt de schuld voor de vele problemen met het elektriciteitsnet tijdens de recente uitbraak van winterweer volledig bij bevroren windturbines. Ze hebben echter duidelijk in belangrijke mate bijgedragen tot de stroomonderbrekingen die zich hebben voorgedaan.

Bevroren windturbines en met sneeuw bedekte zonnepanelen vertellen ons dat deze bronnen van "hernieuwbare energie" nooit de traditionele energiebronnen zoals steenkool en aardgas kunnen vervangen, die geen gunstige weersomstandigheden nodig hebben om elektrische energie en warmte voor onze huizen te leveren.

BEVROREN WINDTURBINES

Hoewel windturbines de nodige megawatts aan het elektriciteitsnet kunnen toevoegen, zijn ze niet geslaagd voor de recente test van betrouwbaarheid. Het probleem zit echter dieper dan alleen het onvermogen om te werken onder de strenge winterse omstandigheden die elk jaar in de VS voorkomen.

In een artikel van Christine Favocci, gepubliceerd op 15 februari 2021 in The Western Journal, schreef zij het volgende over het feit dat windturbines bij zwaar weer juist stroom aftappen van het elektriciteitsnet:

De conservatieve denktank Center of the American Experiment heeft onthuld dat windturbines in Minnesota en North Dakota, gebouwd door Minnesota Power, Otter Tail Power en Xcel Energy, niet alleen zullen stoppen met het produceren van elektriciteit, maar ook stroom kunnen gaan verbruiken.

Om schade aan de motor te voorkomen, worden de turbines verwarmd, om te voorkomen dat de onderdelen en hun vloeistoffen bevriezen. Tijdens de polaire wervelstorm van 2019 heeft die beveiliging 2 megawatt aan het elektriciteitsnet onttrokken.

Zelfs voor zonnepanelen, die in feite beter presteren bij koudere temperaturen, kan het probleem van ijs en sneeuw die het licht blokkeren zonder een efficiënte manier om elk paneel schoon te maken, hen nutteloos maken.

Windmolens verbruiken bij hevig winterweer de nodige elektrische energie om ze operationeel te houden voor toekomstig gebruik.

Als men de energie in aanmerking neemt die nodig is om de onderdelen voor de windmolens te maken, ze naar de locatie te vervoeren en er een fundering voor aan te leggen, is het heel waarschijnlijk dat een windturbine meer energie nodig heeft om te produceren en te werken dan dat hij ooit zal produceren in zijn hele levensduur van twintig jaar.

Mark P. Mills, een senior medewerker aan het Manhattan Institute, een faculteit aan de McCormick School of Engineering van de Northwestern University, geeft de volgende details over wat er nodig is voor één windturbine:

  • 48 ton betonstaal

  • 538 ton beton, waarvoor 53 vrachtwagens nodig zijn om het ter plaatse te brengen

  • Het vrijmaken van 1650 ton aan bovengrond

  • 8 vrachtwagenladingen om de turbine-onderdelen te leveren

Om één windmolen in bedrijf te stellen is 900 ton materiaal nodig, alsmede een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstof voor de vrachtwagens om alle materialen en onderdelen naar de locatie te brengen. De processen om het staal en het beton voor de windmolen te maken, stoten ook een grote hoeveelheid koolstofdioxide uit.[ii]

Mark P. Mills zei in zijn artikel What's Wrong with Wind and Solar het volgende over het nut van windmolenparken om energie te leveren: "Voor het bouwen van één enkel windmolenpark van 100 megawatt, dat 75.000 huizen van stroom kan voorzien, is zo'n 30.000 ton ijzererts en 50.000 ton beton nodig, evenals 900 ton niet-recyclebare kunststoffen voor de enorme wieken."[iii] En worden er ook geen fossiele brandstoffen gebruikt bij de productie van de kunststoffen?

Eenmaal in werking, heeft de tandwielkast van de windmolen 60 gallons olie nodig om operationeel te blijven en iemand moet de olie regelmatig verversen. Eenmaal op zijn plaats blijft elke windmolen afhankelijk van fossiele brandstof, waarvoor elk jaar zeshonderd tot duizend liter olie nodig is.

HET PROBLEEM MET AUTOACCU'S

Hoe zit het met elektrische auto's die op batterijen rijden? Houdt dit de belofte in om van fossiele brandstoffen af te komen? Nee, zij falen ook op het gebied van duurzaamheid.

>Wat zou er in Texas gebeurd zijn als miljoenen auto's op batterijen ook op het elektriciteitsnet waren aangesloten? Zou dat het elektriciteitsnet in Texas niet ver in de richting van een catastrofale uitval hebben gebracht?

Sara Burrows schreef in een artikel van 8 februari 2021, getiteld The Spiraling Environmental Costs of Lithium Batteries Could Rival Fossil Fuel over haar bezorgdheid over het Lithium dat nodig is voor autoaccu's:

Nu we het tijdperk van "hernieuwbare" elektriciteit binnengaan, mogen we niet vergeten dat de mineralen die gebruikt worden om de batterijen te maken, die gebruikt worden om die elektriciteit op te slaan, niet hernieuwbaar... of recyclebaar zijn.

En het aantal batterijen dat we nodig zullen hebben om te voldoen aan de elektriciteitsbehoeften van 8 miljard mensen (16 miljard in 50 jaar of zo bij het huidige tempo van verdubbeling van de bevolking) is enorm.

Elke batterij voor een elektrische auto vergt ongeveer 25 pond lithium. En voor de opslagsystemen voor hernieuwbare energie in onze huizen en op het werk zal nog veel meer nodig zijn. Elke smartphone, tablet, laptop en ander batterijgevoed apparaat is ook afhankelijk van het "witte goud".

"De vraag naar lithium neemt exponentieel toe," meldt Wired. Het verdubbelde tussen 2016 en 2018, en zal naar verwachting 8 keer zo hoog zijn in 2027.[iv]

Naast lithium hebben autoaccu's die 1000 kilo wegen ook kobalt en nikkel nodig. Deze items vereisen massale mijnbouwactiviteiten in andere delen van de wereld. Mark Mills schreef het volgende over de behoefte aan materialen bij de productie van autoaccu's: "Voor elke kilo geproduceerde accu wordt minstens 50 kilo aan materialen gedolven, verplaatst en verwerkt."[v]

DE VERWOESTENDE MILIEUKOSTEN VAN "DUURZAME ENERGIE"

De zogenaamde groene paden naar "duurzame energie" falen ook bij de test van het behoud van het milieu.

Sara Burrows schreef dit over de grote milieuschade die ontstaat bij het ontginnen van de ingrediënten die nodig zijn voor autoaccu's:

Lithium-mijnbouw is onvermijdelijk schadelijk voor de bodem, vervuilt de lucht, en vervuilt vooral het water, volgens een rapport van Friends of the Earth.

"Zoals elk mijnbouwproces is het indringend, het veroorzaakt littekens in het landschap, het vernietigt de grondwaterspiegel en vervuilt de aarde en de lokale waterputten," zegt Guillermo Gonzalez, een lithiumbatterij-expert van de Universiteit van Chili.

In Tibet wordt het steeds gewoner om massa's dode vissen, yaks en koeien stroomafwaarts te zien drijven van een lithiummijn op de Liqi rivier...

En hoewel lithium het meest voorkomt, is het niet eens het meest problematische ingrediënt van lithium-ionbatterijen.

Kobalt en nikkel worden al snel de nieuwe "bloeddiamanten" van de Democratische Republiek Congo. Beide zijn extreem giftig als ze uit de grond worden gehaald, vaak met behulp van kinderarbeid zonder beschermende uitrusting.

En als klap op de vuurpijl zijn lithium-ion batterijen niet recycleerbaar, zodat de giftige inhoud ervan kan weglekken naar stortplaatsen en grondwater.[vi]

Windturbines slagen er ook niet in om het milieu te beschermen.
Naast de duizenden vogels die gedood worden tijdens de levensduur van windturbineparken, is ook het weggooien van versleten onderdelen van windmolens een groot probleem geworden over de hele wereld. Windmolens slijten en creëren een enorme behoefte aan stortplaatsruimte om ze te verwijderen, zoals te zien is op de foto hieronder.

( )

>Windturbines hebben een levensduur van 20 jaar, wat een enorm afvalstortprobleem oplevert.

Degenen die beweren dat "groene energie" goed is voor het milieu, zien ofwel de onjuistheid van een dergelijke bewering niet in, ofwel proberen zij opzettelijk anderen te misleiden over de aanzienlijke schade die zij toebrengen aan de ecologie van de wereld.

EEN TERUGKEER NAAR HET STENEN TIJDPERK

Klimatoloog Dr. Pat Michaels zegt dat het elimineren van alle fossiele brandstoffen de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,14 graden Celsius zou doen dalen. "Dat is een zeer kleine verandering om de mensheid terug te brengen in het Stenen Tijdperk. Hij begrijpt de rampzalige en dodelijke gevolgen van de marxistische agenda achter degenen die de leiding hebben bij het afschaffen van fossiele brandstoffen.

Om alleen al de bevolking van de Verenigde Staten van voedsel te voorzien, zouden we lithium batterijen nodig hebben voor de miljoenen vrachtwagens die het voedsel van de boerderij en later naar de winkels brengen. Niet alleen dat, maar we hebben nu miljoenen landbouwtractoren en oogstmachines die fossiele brandstof gebruiken. Hoe is het zelfs maar denkbaar om de batterijen te vervangen in al die vrachtwagens en landbouwmachines waarvan we voor ons voedsel afhankelijk zijn?

Het is niet alleen onmogelijk om in elke auto, vrachtwagen en elk landbouwwerktuig met batterijen lithiumbatterijen te plaatsen, het proces zelf zou een ravage aanrichten aan de ecologie van de aarde door de enorme hoeveelheid mijnbouw die daarvoor nodig zou zijn en zou de kosten enorm doen stijgen die alles met zich meebrengt om voedsel tot in onze kruidenierswinkels te krijgen.

De radicale agenda achter de Green New Deal in de Verenigde Staten en de Agenda 2030 van de VN zou de brandstofkosten enorm doen stijgen, wat al begonnen is sinds Joe Biden zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis. Dergelijk beleid zal ook de voedselprijzen door het dak doen gaan, wat de lagere klasse in Amerika zou verwoesten en de middenklasse vrijwel zou elimineren.

Indien volledig ten uitvoer gelegd, zou de Green New Deal zoals die door radicaal links in Amerika wordt omarmd, een financiële bonanza worden voor de rijken en machtigen. Voor alle anderen zou het een economische nachtmerrie worden die met het jaar erger zou worden. Ik geloof dat Dr. Pat Michaels gelijk heeft als hij zegt dat dit en de Agenda 2030 die door de VN wordt omarmd, ons naar het "stenen tijdperk" zou duwen.

Het milieubeleid van links zal de armen en de mensen met een vast inkomen onevenredig veel schade berokkenen, terwijl het de rijken veel meer rijkdom en veel meer macht verschaft.

DE URGENTIE VAN DEZE TIJD

De klimaatalarmisten vertellen ons dat we nu moeten handelen om onze planeet te redden; John Kerry zei onlangs dat we nog maar negen jaar hebben, wat mooi aansluit bij Agenda 2030 van de VN.

In 2007 vertelde Al Gore ons dat tegen 2014 de ijskappen van Antarctica en Groenland volledig zouden verdwijnen, samen met de ijskap van de Artic. Deze gebeurtenissen, zo beweerde hij, zouden de zeespiegel over de hele wereld met 2 meter doen stijgen. Net als alle soortgelijke voorspellingen van naderend onheil voor het milieu die we sinds 1970 hebben gehoord, bleken de onheilsvoorspellingen van Gore volkomen vals te zijn.

Weet u dat de eerste waarschuwing voor dreigende overstromingen van kuststeden als gevolg van klimaatverandering verscheen in de Washington Post op 2 november 1922? Waarschuwingen voor onheil voor het milieu zijn niet nieuw en hebben een lange staat van dienst als vals.

De urgentie van onze tijd komt niet voort uit een dreigende klimaatramp of zelfs maar uit COVID-19. De urgentie van onze tijd is die van Jezus' spoedige verschijning, die vooraf zal gaan aan een verschrikkelijke tijd van dood en verderf op aarde, die de Bijbel de Grote Verdrukking noemt.

Alle andere "noodsituaties" verbleken in betekenis wanneer zij worden vergeleken met de nabijheid van deze tijd waarin God Zijn toorn zal uitstorten over een Christus verwerpende wereld.

Voor hen die buiten Christus zijn, is het nu de tijd om je geloof in Hem te stellen. Johannes 3:16 zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft." Enkele uren voor Zijn dood aan het kruis in onze plaats, zei Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

Ik houd van de eenvoud van de woorden van de apostel Johannes in 1 Johannes 5:11-12: "En dit is het getuigenis, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet." Jezus kennen als je Verlosser staat gelijk aan eeuwig leven.

Wacht alstublieft niet te lang; roep Hem nu aan! Morgen kan het letterlijk te laat zijn om de verschrikkelijke tijd van dood en verderf te vermijden, die misschien wel eerder aanbreekt dan iemand zich kan voorstellen.

Voor hen die veilig in de armen van de Heiland zijn, is het nu de tijd om te erkennen dat u spoedig met Jezus in het paradijs kunt zijn door de Opname. Stel uw hoop alstublieft op Jezus' spoedige verschijning om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3).

Onze heldere hoop in een wereld die overschaduwd wordt door misleiding, kwaad en geweld is de Opname.

Noten:

[i] Mark P. Mills and Alexander Akley R. A/, “Destructive Myth of Green Energy: If you Want ‘Renewable Energy” Get Ready to Destroy the Environment.” August 6, 2019, from the International Chronicles website

[ii] Ibid.

[iii] Ibid

[iv] Sara Burrows, The Spiraling Environmental Costs of Lithium Batteries Could Rival Fossil Fuel, at: https://returntonow.net/2021/02/09/the-spiraling-environmental-costs-of-lithium-batteries-could-rival-fossil-fuel/

[v] Mark P. Mills, 41 Inconvenient Truths on the "New Energy Economy,” at: https://fee.org/articles/41-inconvenient-truths-on-the-new-energy-economy/

[vi] Sara Burrows, The Spiraling Environmental Costs of Lithium Batteries Could Rival Fossil Fuel

[vii] John Stossal, “Climate Myths” from November 20, 2019 on the Stossal TV Website @ https://www.johnstossel.com/climate-myths/

Bron: Renewable Energy Fails the Test — Jonathan Brentner