www.wimjongman.nl

(homepagina)


Duitslands multiculturele zelfmoord

door Giulio Meotti - 8 december 2021

  • "Ik zal een kritisch standpunt blijven innemen tegen degenen... die de liberale structuur en de tolerantie van de grondwet gebruiken om totalitaire staatsopvattingen op te leggen en die de regels van de rechtsstaat ondermijnen door gebruik te maken van antiwesterse indoctrinatie.... Ik zal mijn visie op vrijheid van meningsuiting niet aanpassen aan... 'Iedereen heeft het recht om vrijelijk zijn mening te uiten op een manier die niet in strijd is met de sharia'". - Ralph Giordano, FAZ.net.

  • Als een dam eenmaal breekt, is er slechts een wedstrijd om te zien wie het snelst zal bezwijken.

  • De stad verandert ook de naam van haar pleinen.... De nieuwe naam van een plein in Aken is "Moscheeplatz" ("Moskeeplein"), een naam die de burgemeester Marcel Philipp, in overleg met het Turkse [Departement voor Religieuze Zaken], heeft gewenst ...

  • Dan is er nog de kwestie van de demografie: 70% van de bevolking van Raunheim is migrant. "Hier hebben we meer moslims dan christenen". - Burgemeester Thomas Jühe, Sociaal-Democraten, Die Welt, 16 november 2021.

  • Desondanks zeggen ze dat de "Grote Vervanging" en de islamisering van Europa slechts samenzweringstheorieën zijn. Hebben we eigenlijk wel begrepen hoe het Europa van morgen eruit zal zien?

( )

De moskeeën van Keulen, de op drie na grootste stad van Duitsland, hebben toestemming gekregen om elke vrijdag de oproep tot het gebed uit te zenden via de luidsprekers van de minaret. Voor sommige inwoners van Keulen is de oproep tot het gebed van de moslims dezelfde veroveringskreet die de christenen in het Midden-Oosten en Afrika elke dag en elke nacht vijf keer horen aan de deuren van hun kerken en huizen. Nu is Duitsland aan de beurt. foto Pixabay

"De westerse hegemonie is voorbij", zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan onlangs. "Het heeft eeuwen geduurd, maar het is voorbij".

Tegelijkertijd hebben de moskeeën van Keulen, de op drie na grootste stad van Duitsland, toestemming gekregen om de oproep tot het gebed elke vrijdag uit te zenden via minaretluidsprekers.

"Veel inwoners van Keulen zijn moslim," zei burgemeester Henriette Reker, "en naar mijn mening is het een teken van respect om de oproep van de muezzin toe te staan."

Voor anderen vertegenwoordigt de moslimoproep tot gebed dezelfde veroveringskreet die de christenen in het Midden-Oosten en Afrika elke dag en nacht vijf keer horen aan de deuren van hun kerken en huizen. Nu is het de beurt aan Duitsland.

Zestien jaar geleden bracht paus Benedictus XVI zijn eerste pauselijke bezoek aan Keulen. Hij nodigde de jongeren van Europa uit om terug te keren naar hun wortels op een pelgrimstocht naar het graf van de Wijzen. Een jaar later, in Regensburg, waarschuwde hij voor het intrinsieke geweld van de islam. Keulen is nu de plaats waar Duitsland zojuist zijn overgave aan de politieke islam heeft getekend.

Journalist Daniel Kremer herinnerde er in Bild aan dat veel van de Keulse moskeeën door de Turkse regering worden gefinancierd en door Erdogan worden geleid, "een man die zich verzet tegen de liberale waarden van onze democratie", en voegde eraan toe:

"Het is verkeerd om kerkklokken gelijk te stellen aan de oproep tot gebed. De klokken zijn een signaal zonder woorden dat ook helpt de tijd aan te geven. Maar de muezzin roept 'Allah is groot!' en 'Ik getuig dat er geen God is dan Allah.' Dat is een groot verschil."

Kerkklokken verkondigen niet dat de christelijke god de enige god is en dat Jezus zijn zoon is.

Ook integratiedeskundige Ahmad Mansour bestreed het standpunt van burgemeester Recker. "Het gaat niet om 'godsdienstvrijheid' of 'diversiteit', zoals burgemeester Recker betoogt", aldus Mansour. "De moskee wil zichtbaarheid. De muezzin is een machtsvertoon".

Een rechtbank in de stad Münster oordeelde vorig jaar dat een plaatselijke moskee de vrijdagsoproep tot gebed in het openbaar via luidsprekers mag uitvoeren. Die moskee wordt beheerd door de Turks-Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (DITIB). De DITIB is de grootste overkoepelende organisatie van moskeeën in Duitsland, levert imams en financiert, beheert ongeveer 900 moskeeën in Duitsland en heeft ongeveer 800.000 leden.

Kort na de uitspraak besliste de deelstaatregering van Hessen dat de oproepen van de muezzin tot het gebed via minaretluidsprekers ook zonder toestemming zijn toegestaan.

Acht van de 100 dichtstbevolkte steden van Duitsland, zo merkte Der Spiegel op, hebben eerder al groen licht gegeven voor het uitzenden van islamitische gebedsoproepen in het openbaar. In Düren roept de Turkse Fatih-moskee de gelovigen drie keer per dag op tot het gebed. Susanne Schröter, hoogleraar etnologie aan de Goethe Universiteit in Frankfurt, stelt dat moslims de oproepen tot het gebed zien als de triomf van een "sterke islam" over een "zwak christendom" - naar verluidt vergezeld van de wens om de islamitische sikkel de sterren van de Europese Unie te laten vervangen.

"Zal de roep van de muezzin in heel Duitsland te horen zijn?" zo vroeg Duitslands populairste krant, Bild. De oproep van de muezzin is nu al te horen in München. Sinds april 2020 zenden vijf moskeeën daar de oproep tot het gebed uit met luidsprekers. "Voor de oproep van de muezzin is geen toestemming nodig", aldus de autoriteiten van Hannover, waar 27 moskeeën zijn . "Het is als het geluid van kerkklokken, van de vrije godsdienstoefening die grondwettelijk beschermd is".

Een soortgelijk antwoord kwam uit Dresden: "Wij zien onszelf als een diverse en kosmopolitische stedelijke samenleving".

Uit Frankfurt, waar een moskee staat die plaats biedt aan 6000 gelovigen, verklaarde de burgemeester: "De wet voorziet niet in een goedkeuringsprocedure voor het gebed van de muezzin, net zoals voor kerkklokken".

Steden als Dortmund, Hamm, Siegen, Düren en Oldenburg hebben moskeeën ook toegestaan de islamitische oproep tot het gebed via luidsprekers uit te zenden. In Neurenberg, waar een dozijn moskeeën zijn gevestigd, is het toestaan van de oproep van de muezzin blijkbaar "geen probleem".

De voormalige president van het Constitutionele Hof van Noordrijn-Westfalen, Michael Bertrams, spreekt van een "politieke triomf" voor de president van Turkije, terwijl Hamed Abdel-Samad, een socioloog die onder gewapende bewaking leeft vanwege islamistische doodsbedreigingen, nog duidelijker is:

"De oproep tot het gebed begint met 'Allahu Akbar', wat ook de strijdkreet van de moslims is. Het betekent dat Allah groter is. Groter dan de vijand, groter dan de mensen, groter dan het leven, groter dan Duitsland, groter dan alles. En omdat hij groter is dan alles, geldt uiteindelijk alleen zijn wet, de sharia".

Bondsdaglid Malte Kaufmann schreef:

"Vanaf nu elke vrijdag in Keulen: 'Er is geen andere god dan Allah!' Maar de islamisering mag in Duitsland helemaal niet gebeuren ... Wij waarschuwen daar al jaren voor! Het beroep op de muezzin is een aanspraak op macht. Stap voor stap wordt het christelijke Westen verraden".

"De geschiedenis van de centrale moskee in Keulen documenteert de naïviteit van de Duitse autoriteiten in de omgang met islamitische organisaties", berichtte de Neue Zürcher Zeitung van Zwitserland, de oudste Duitstalige krant van Europa.

"Vóór het begin van de bouw beloofde de Turkse vereniging aan de toenmalige burgemeester van Keulen, Fritz Schramma, dat de preken in het Duits zouden worden gehouden en dat de moskee een ontmoetingsplaats zou worden voor leden van verschillende godsdiensten. De voormalige burgemeester, een van de grootste sponsors van de moskee, werd niet uitgenodigd voor de inwijding. Zij wilden een huis bouwen voor interculturele ontmoetingen waarin de islam in het Duits werd gepredikt. In de geest van Erdogan werd een islamitisch nationalistisch centrum gecreëerd. Na dit verhaal wordt iedereen die denkt dat de muezzin na vijf minuten zal stoppen, in de wereld van de sprookjes gesust".

Wat lijkt te bestaan is een uiterst breedsprakige, kinderlijke sfeer van capitulatie. "Wie ja zegt tegen klokkentorens, moet ook ja zeggen tegen minaretten", zei kardinaal Rainer Maria Woelki, aartsbisschop van Keulen. Het lijkt erop dat de Duitse kerken zelfmoord plegen. Het aartsbisdom Keulen - het grootste bisdom van Duitsland en een van de rijkste ter wereld - is van plan haar aantal parochies tegen 2030 terug te brengen van 500 tot 50. In Keulen kwam Erdogan de grootste moskee inwijden, verwelkomd door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de dochter van een Pruisische dominee. Dit gebaar van goede wil weerhield de Turkse president er niet van om in 2020 de grote Byzantijnse basiliek van de Hagia Sophia in een moskee te veranderen. De katholieke kerk St. Theodore in Keulen heeft zelfs bijgedragen tot de islamisering van de stad door de moskee te financieren, in naam van een denkbeeldige interreligieuze dialoog.

Het was een Joodse schrijver die aan de Holocaust ontsnapte, Ralph Giordano, die kritiek uitte op het besluit van Keulen, de "politieke islam" en de "gigantomanie van de grote moskee", die in zijn ogen "een soort oorlogsverklaring" is. In een artikel voor de FAZ schreef Giordano:

"Ik zal mij kritisch blijven opstellen tegen die imams die de liberale structuur en de tolerantie van de grondwet gebruiken om totalitaire staatsopvattingen op te leggen en die de regels van de rechtsstaat ondermijnen door indoctrinatie te gebruiken, anti-westers, om de sharia te onderwijzen....

"Ik wil kunnen zeggen dat ik geen burqa's of chadors in de Duitse straten wil zien, net zomin als ik de roep van de muezzins uit de minaretten wil horen. Ik zal mijn visie op de vrijheid van meningsuiting ook niet aanpassen aan een demon die deze als volgt interpreteert: "Iedereen heeft het recht om vrij zijn mening te uiten op een manier die niet in strijd is met de sharia". Nee en drie keer nee!".

Als een dam eenmaal breekt, is er alleen nog maar een wedstrijd om te zien wie het snelst zal bezwijken. Zelfs het hoofd van de Duitse kanselarij, die blijkbaar graag de leider van Angela Merkel's CDU partij wil worden, Helge Braun, sprak zich uit voor het toestaan dat moskeeën om de oproep tot gebed uit te zenden.

In Aken, de stad van keizer Karel de Grote en zijn prachtige kathedraal, en omgeving is de roep van de muezzin niet alleen thuis. De stad verandert ook de naam van haar pleinen om plaats te maken voor de islam. "Moscheeplatz' ('moskeeplein') is de nieuwe naam van een openbaar plein in Aken. De verandering was kennelijk gewenst door burgemeester Marcel Philipp, in overleg met de Turkse DITIB: "Ik ben als burgemeester erg blij met een moskeeplein", aldus de burgemeester.

Op 11 november kwam de muezzin aan in Raunheim, een stad aan de rand van Frankfurt, de eerste in Hessen die het gebed via luidsprekers officieel toestaat elke vrijdag en, tijdens de Ramadan, elke dag voor het gebed bij zonsondergang.

"Het gelijkheidsbeginsel geldt ook voor godsdienst in een democratische samenleving", verklaarde burgemeester Thomas Jühe. Dan is er nog de kwestie van de demografie: 70% van de bevolking van Raunheim is migrant. "Hier hebben we meer moslims dan christenen", aldus Jühe.

Desondanks zeggen ze dat de "Grote Vervanging" en de islamisering van Europa slechts samenzweringstheorieën zijn. Hebben we eigenlijk wel begrepen hoe het Europa van morgen eruit zal zien?

In een interview met Boulevard Voltaire zegt Thilo Sarrazin, voormalig hoofd van de Duitse centrale bank en auteur van twee bestsellers over multiculturalisme en de islam die het debat in Duitsland hebben opgeschud, dat het besluit van Keulen perfect in overeenstemming is met de demografische toekomst van Duitsland:

"De Duitse bevolking zal, als de trend zich doorzet, in de komende 100 jaar uitsterven. In het laatste hoofdstuk van Duitsland verdwijning schetste ik de richting die de situatie de komende jaren zal uitgaan... Het besluit in Keulen verbaast me in het geheel niet. Het komt overeen met mijn beeld van hoe de dingen zich in dit gebied zullen ontwikkelen. In Frankrijk vind ik dat Michel Houellebecq dezelfde boodschap uitdraagt in zijn boek Soumission".

Zelfs de twee grote Duitse gevestigde kranten bekritiseerden de groeiende trend.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung koos partij voor het besluit van Keulen om het muezzin-gebed uit 50 moskeeën in de stad toe te staan. Ronya Othmann schreef:

"In tegenstelling tot de adhan, de islamitische oproep tot het gebed, is het luiden van de klokken slechts een geluid, geen boodschap. 'Tolerantie' is een woord als 'diversiteit' en 'respect', een oude kauwgom waarop gekauwd wordt tot hij geen smaak meer heeft. Als Erdogan Alevieten en Yazidi-dorpen met moskeeën heeft bekleed en ze vijf keer per dag het islamitische geloof heeft laten weerklinken, dan is dat een daad van islamistische onderwerping en moeten we [dat in] Keulen niet toestaan".

Ook de Süddeutsche Zeitung in München was hard:

"De oproep tot gebed is niet nieuw in Duitsland. Het speelt al lang in tientallen steden. Het christelijke Westen, als het nog bestaat, zal daarom niet meteen omvallen. Maar Recep Tayyip Erdoğan heeft ooit een gedicht geciteerd: Minaretten zijn bajonetten, koepels zijn helmen, ... gelovigen zijn soldaten'. Eén ding valt niet te ontkennen: Het islamisme is al tientallen jaren in opmars. Het aan de macht komen van de Taliban in Afghanistan wordt door islamisten bejubeld als een triomf gezegend met de kracht van het geloof. Verder de transformatie van Hagia Sophia in een moskee.... Dit heeft misschien weinig te maken met de ideeën en denkwijze van de meeste moslims in Duitsland. Maar voor een islamist is de adhan de dagelijkse bevestiging van het politieke mandaat".

Uit een tent boven de Willy-Brandt-Platz in Leipzig weerklinkt luide muziek, grote groene spandoeken met Arabisch opschrift, en jongeren delen folders uit aan voorbijgangers. Volgens Bild wordt de geboortedag van Mohammed in een grote Duitse stad gevierd. Als Frankrijk het land van de islamitische agressie is, dan is Duitsland het land van de overgave. Het Pew Research Center schat dat de moslimbevolking van Duitsland in 2050 17,5 miljoen of 20% van de bevolking zal bedragen. Vandaag is dat slechts 8%. Zal de "stad van de Drie Koningen" omgedoopt worden tot "stad van de Muezzins"?

"Bereid je voor op de dagelijkse muezzin...." waarschuwde Henryk Broder in de Die Welt. "Het is al realiteit in Stockholm, Londen, Brussel, Amsterdam ...."

Giulio Meotti, cultureel redacteur voor Il Foglio, is een Italiaanse journalist en auteur.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Germany's Multicultural Suicide :: Gatestone Institute