www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een drastisch voorstel

()

4 november 2021 - door Victor Rosenthal

In mijn ochtendkrant staat een bespreking van de verdedigingsoefening aan het thuisfront die vandaag zal plaatsvinden, waarbij een totale oorlog met Hamas en Hezbollah wordt gesimuleerd. Op verschillende plaatsen zullen waarschuwingssirenes worden geactiveerd, en er zal worden nagegaan of schoolkinderen en anderen op tijd een schuilplaats kunnen bereiken. Mijn persoonlijke situatie is goed vergeleken met die van de meeste Israëli's; er is een schuilkelder op elke verdieping van het flatgebouw waar ik woon, en we worden ongeveer een minuut van tevoren gewaarschuwd voor raketten uit Gaza (de vluchttijd is 90 seconden). Raketten van Hezbollah doen er iets langer over.

Helaas heeft slechts ongeveer 42% van de Israëli's (volgens mijn krant) schuilkelders in hun huizen. Dat betekent dat ze onmogelijk op tijd de dichtstbijzijnde openbare schuilkelder kunnen bereiken, zodat ze daar uiteindelijk lange uren of zelfs dagen in doorbrengen als er raketaanvallen zijn. Of zij zijn afhankelijk van de enigszins dubieuze bescherming van trappenhuizen. Zelfs een schuilkelder in de kelder van een gebouw met meerdere verdiepingen kost te veel tijd om te bereiken.

Iron Dome en andere antiraketsystemen hebben goede bescherming geboden tijdens de kleine conflicten die we de afgelopen jaren hebben gehad, maar in een oorlog met Hezbollah, die naar verluidt over zo'n 130.000 raketten beschikt die gericht zijn op alle delen van Israël, waaronder enkele tientallen raketten met precieze geleidingssystemen die gericht zullen zijn op luchtmachtbases, elektriciteitscentrales, brandstofdepots en andere kritieke infrastructuur, zullen er niet genoeg systemen zijn om de meeste burgers te beschermen.

Er is geld uitgetrokken om dit te verhelpen, maar bij lange na niet genoeg. En het proces verloopt traag en is (uiteraard) verzand in bureaucratie.

Intussen wordt het vooruitzicht van een conflict met Iran steeds waarschijnlijker nu het Iraanse regime tijd probeert te winnen met de Westerse mogendheden. Tenzij er iets onverwachts gebeurt, zoals een revolutie in Iran, is het moment nabij waarop Israël zal moeten beslissen: staan we Iran toe een kernmacht te worden of trekken we ten strijde? Er is geen derde optie.

Een oorlog met Iran zal Hezbollah erbij betrekken, die geen andere reden van bestaan heeft. Het zal zeker ook Hamas en de andere terroristen in Gaza op de been brengen. Het zal waarschijnlijk raket- en drone-aanvallen op Israël inhouden vanaf het grondgebied van Syrië en Irak, en mogelijk rechtstreeks vanuit Iran. Er wordt geschat op meer dan 1000 raketten per dag; de ergste schade zal worden toegebracht aan grensgemeenschappen, die binnen het bereik liggen van Hezbollah's massieve mortieren. In het noorden zullen grondaanvallen plaatsvinden, waarbij wordt geprobeerd militaire installaties en burgergemeenschappen te overrompelen, mensen te doden en gijzelaars te nemen. We kunnen een golf van terrorisme verwachten vanuit Judea en Samaria, en misschien zelfs de deelname van "veiligheidstroepen" van de Palestijnse Autoriteit. Tenslotte zullen terroristen onder de Arabische burgers van Israël zeker meedoen, zoals zij deden in de laatste kleine oorlog met Gaza.

Een dergelijke oorlog zou uiterst traumatisch zijn voor het Israëlische thuisfront, misschien wel erger dan welke van haar vorige oorlogen dan ook. Niemand zou veilig zijn, en het land zou daarna niet meer hetzelfde zijn, zelfs als we winnen.

Tegelijkertijd zou een oorlog, hoe die ook begint, in de internationale media worden afgeschilderd als een wrede aanval van Israël op hulpeloze Libanezen, Gazanen, en anderen. De internationale anti-Israël samenzwering - er is geen andere uitdrukking die de coalitie van organisaties die zich inzetten voor de uitroeiing van de Joodse staat in de wereld adequaat beschrijft - zal een gecoördineerde antisemitische campagne lanceren over de hele wereld. Dit is geen speculatie: we hebben het in actie gezien telkens wanneer Israël optrad om zich te verdedigen tegen raketaanvallen vanuit Gaza. Het doel zal zijn de internationale gemeenschap onder druk te zetten om een Israëlische overwinning te voorkomen en onze vijanden in staat te stellen zich voor te bereiden op de volgende ronde.

Ik verwacht dat de regering-Biden, net als die van Barack Obama, zal proberen een embargo in te stellen op de verscheping van essentiële wapens en munitie naar Israël. Ik denk dat het algemene klimaat in de regering en het Congres vandaag meer anti-Israël is dan in de dagen van Obama, hoewel ze tot nu toe hebben geprobeerd om directe publieke confrontaties te vermijden.

Wat is dan de beste strategie voor Israël in deze situatie?

Kunnen we oorlog vermijden door verzoening? We kunnen het alleen maar uitstellen. De Iraanse leiders willen op dit moment geen conventionele oorlog; het regime wacht liever tot het een nucleaire schild heeft voorbereid. Als dat er eenmaal is, kan het Hezbollah tegen Israël inzetten en ons ervan weerhouden rechtstreeks terug te slaan.

Maar zelfs zonder oorlog zou een nucleair Iran rampzalig zijn voor Israël. Iran zou doorgaan met het vestigen van een invloedssfeer over de hele regio. Het zou economische en politieke macht verwerven. Het regime zou concessies van Israël kunnen eisen - een Palestijnse hoofdstad in Jeruzalem, vrijlating van gevangenen, terugtrekking uit Judea en Samaria of een deel daarvan, een vliegveld in Gaza - en Israël zou, zonder bondgenoten, gedwongen worden daaraan te voldoen. Elke keer zou het alternatief oorlog zijn; een conventionele oorlog, maar gesteund door een nucleaire dreiging.

Beetje bij beetje zou onze soevereiniteit verdampen, buitenlandse investeringen en handel zouden opdrogen, Israëli's met buitenlandse paspoorten zouden vertrekken - en dan zouden er nog meer eisen komen. Het zou niet zo dramatisch zijn als atoombommen op Tel Aviv, maar net zo definitief.

Israël moet snel en met overweldigende kracht optreden tegen zowel Iran als Hezbollah tegelijk, om enorme schade aan ons thuisfront te voorkomen. Hun militaire capaciteiten en leiders moeten worden vernietigd, en zeer snel, voordat zij kunnen terugslaan en voordat de VS en Europa kunnen ingrijpen. Ik heb het over een paar dagen, niet weken. Het kan zijn dat de enige manier om dat te doen is met onconventionele wapens. We moeten bereid zijn die te gebruiken.

Ik begrijp dat dit een drastisch voorstel is. Heeft u een beter voorstel?

Bron: A Drastic Proposal | Abu Yehuda