www.wimjongman.nl

(homepagina)


De dodelijke belasting

Door Hal Lindsey - 3 juni 2021/p>

De derde van de "Vier Ruiters van de Apocalyps" staat gewoonlijk bekend als "Schaarste". Het zou ook "Inflatie" genoemd kunnen worden. Openbaring 6:6 beschrijft een situatie tijdens de zeven jaren van verdrukking. "Een kwart tarwe voor een denarius, en drie kwart gerst voor een denarius."

Een "denarius" staat voor een dagloon. Stel je voor dat je de hele dag moet werken voor een kwart tarwe of drie kwarten gerst. Dit duidt op schaarste, maar ook op inflatie. Met geld kan je niet meer kopen wat je vroeger kon kopen.

Amerikanen hadden te maken met zware inflatie in de jaren zeventig. Maar dat is niets vergeleken met de hyperinflatie die de Venezolanen de afgelopen jaren hebben ervaren. Van 2016 tot 2019 steeg de inflatie in Venezuela tot 53 miljoen procent. Dat is geen typefout. Het getal is afkomstig van de Centrale Bank van Venezuela. Kunt u zich voorstellen wat een dergelijke inflatie zou doen met een spaarrekening of met iemand met een vast inkomen? Wij Amerikanen herinneren ons een inflatie met dubbele cijfers als een nachtmerrie. Zij kenden een inflatie van acht cijfers!

In de afgelopen maanden is de inflatie in de Verenigde Staten weer merkbaar geworden. Ook hebben de Amerikanen voor het eerst sinds lange tijd tekorten aan belangrijke grondstoffen gezien. Zowel de tekorten als de inflatie lijken erger te worden. De vraag is, hoe erg zal het worden?

Het antwoord ziet er niet goed uit. Op vrijdag 28 mei heeft de regering Biden een nieuw begrotingsvoorstel ingediend bij het Congres. Volgens USA Today: "De begroting voorspelt dat de federale schuld, in verhouding tot de omvang van de economie, zou stijgen tot een hoger niveau dan tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Venezuela en veel andere landen herleiden hun hyperinflatie tot hoge staatsschulden. Hoge schulden dwingen overheden om geld te creëren om hun schulden te betalen. Enorme hoeveelheden geld komen in de economie, maar dat geld verliest waarde.

De Amerikaanse Federal Reserve controleert de geldhoeveelheid in de Verenigde Staten. Maar waar haalt de Fed haar geld vandaan? Volgens Investopedia: "De Fed creëert geld door open markt operaties, d.w.z. het kopen van effecten op de markt met nieuw geld, of door het creëren van bankreserves uitgegeven aan commerciële banken."

Ze "creëren geld". Ze "creëren bankreserves". Ze maken "nieuw geld" als dat nodig is. Ze drukken nog steeds geld, maar dat is maar een klein deel van de geldvoorraad van vandaag. Het meeste geld is tegenwoordig digitaal. Gedeeltelijk als reactie op de door Covid veroorzaakte economische vertraging heeft de Fed veel geld gecreëerd. Ondertussen geeft de overheid duizelingwekkend veel geld uit.

Deze uitgavengolf vindt niet alleen plaats in de Verenigde Staten. Het is een wereldwijd fenomeen. Dat betekent dat de hele wereld op weg kan zijn naar een financiële crisis van enorme proporties. Volgens Openbaring 13 zullen de Antichrist en de Valse Profeet de wereldeconomie komen controleren. Het klinkt alsof de wereld in zo'n grote financiële wanhoop zal verkeren dat zij de planetaire macht over de portemonnee aan hun nieuwe leider zullen geven. We lijken af te stevenen op zo'n crisis. En in Venezuela hebben ze geleerd dat het snel kan gaan.

Is het tijd voor wanhoop? Niet als je een discipel van Jezus bent. Hij heeft je bepaalde beloften gedaan. Die beloften hangen niet af van het monetaire beleid van je land, of de waarde van het geld op je spaarrekening. In tijden als deze, is het belangrijk om op Hem te leunen. Vertrouw op Hem. Wandel in Zijn genade.

Laat de tekenen van de tijd je niet bang maken. Laat ze je in plaats daarvan vertrouwen geven dat de God die beloofd heeft voor je te zorgen, nog steeds de leiding heeft. Dingen gebeuren precies zoals Hij zei dat ze zouden gebeuren.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey