www.wimjongman.nl

(homepagina)


Angst is dodelijker dan virussen

Door Dennis Prager - 23 november 2021

De beroemdste woorden van Franklin Roosevelt, Amerika's langstzittende president, waren: "Het enige wat we te vrezen hebben is de vrees zelf."

Je vraagt je af of een wereldleider dat vandaag de dag zou kunnen of willen zeggen. We leven in het tijdperk van de angst.

Mijn hele leven dacht ik dat liefde en haat de twee krachtigste menselijke emoties waren.

Maar door recente gebeurtenissen, ben ik van gedachten veranderd.

Ik begrijp nu dat voor de meeste mensen, angst de sterkste emotie is.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is om mensen alles te laten doen als je ze maar bang genoeg maakt. Specifiek, irrationele angst.

Angst voor COVID-19 bijvoorbeeld is rationeel. Maar media en regeringen hebben irrationele angsten opgewekt. Dat is de reden waarom miljoenen gezonde mensen een jaar of langer binnen bleven, waarom een groot aantal mensen maskers droegen als ze alleen buiten liepen of zaten, en waarom zoveel ouders hun jonge kinderen een jaar of langer niet met andere kinderen lieten spelen, ook al was het sterftecijfer van COVID-19 onder kinderen aanzienlijk lager dan het sterftecijfer van de griep onder kinderen.

Dit alles werd veroorzaakt door irrationele angst. Het blijkt dat angst niet alleen krachtiger is dan liefde en haat; bij de meeste mensen is het krachtiger dan de rede. En wanneer dat zo is, is het veel destructiever - voor het individu en voor de samenleving - dan rationele angst.

Wat is rationele angst? Als een soldaat bang is om ten strijde te trekken, is dat rationeel. Soldaten kunnen niet toestaan dat angst hun gedrag beheerst, maar hun angst is niet irrationeel. Als een overvaller een pistool op je richt, is het rationeel om angst te voelen. Als je de diagnose kanker krijgt, is het rationeel om angst te ervaren.

Rationele angst is niet noodzakelijk een slechte zaak. Het is irrationele angst die de meeste schade aanricht - aan jezelf, aan anderen en aan de hele samenleving.

De heksenprocessen van Salem in de 17e eeuw waren een voorbeeld van irrationele angst die tot kwaad leidde: het vermoorden van vrouwen waarvan men dacht dat het heksen waren.

Je zou denken dat de Verlichting van de 18e eeuw, met haar focus op rede en wetenschap, zou hebben geleid tot een grote afname van irrationele angst.

Dat is niet zo.

Om een aantal voorbeelden te noemen: een onkenbaar (maar niet gering) aantal Amerikanen - gewoonlijk onder de best opgeleiden - verboden hun ouders om hun kleinkinderen te zien, hetzij omdat de grootouders, hetzij omdat de kleinkinderen niet gevaccineerd waren. Zij deden dit ondanks het feit dat het aantal met COVID-19 besmette jongeren bijna nul was en ondanks het feit dat er uiterst weinig gevallen waren van kinderen die volwassenen besmetten. Zweden hield zijn scholen open voor alle leerlingen onder de 16 jaar gedurende de pandemie, en studies hebben sindsdien bevestigd dat het risico voor Zweedse leraren van besmetting door leerlingen uiterst gering was. Dat is de kracht van irrationele angst.

Om een ander hedendaags voorbeeld te nemen: veel mensen hebben besloten geen kinderen te krijgen omdat zij vrezen dat de opwarming van de aarde een "existentiële bedreiging" voor het leven vormt. Nu is het rationeel om bezorgd te zijn over klimaatverandering, maar het is irrationeel om geen kinderen te krijgen vanwege de klimaatverandering. En het wordt nog irrationeler. Hun ouders steunen deze beslissing vaak, ondanks hun diepe verlangen grootouders te worden.

Irrationele angst is ook een belangrijke bron van haat. Mensen haten wat ze vrezen. Het was de irrationele angst van de Duitsers voor de Joden - mensen die minder dan 1% van de Duitse bevolking uitmaakten - die leidde tot het unieke kwaad dat bekend staat als de Holocaust.

Gezien de vreselijke kracht van angst, wat kun je doen om minder angstig te zijn?

Het eerste wat je moet doen is bepalen of je angsten rationeel of irrationeel zijn.

En dat kan alleen door de kwestie grondig te bestuderen - wat die ook moge zijn: de opwarming van de aarde, een pandemie, racisme of een ander onderwerp dat verdeeldheid zaait.

Zwarte mensen wordt bijvoorbeeld verteld dat ze bang moeten zijn voor blanke politieagenten omdat blanke politieagenten racistisch zijn en hen kwaad willen doen. Dit is grotendeels een irrationele angst. Het is goed gedocumenteerd dat in een recent jaar het aantal ongewapende zwarte Amerikanen dat door de politie is gedood, minder dan 20 bedraagt - bijna allemaal vormden zij een ernstige bedreiging voor het leven van de politiemensen die hen doodden.

Een ander voorbeeld: Geloofwaardige wetenschappers en andere deskundigen die erkennen dat de opwarming van de aarde plaatsvindt, maar beweren dat het geen existentiële bedreiging voor het leven is, worden afgedaan als "anti-wetenschappelijk" en hun standpunten worden onderdrukt. Lees ze, en veel van uw angsten zullen worden weggenomen. (Je zou zelfs kunnen besluiten om kinderen te nemen.)

De meeste angsten worden aangewakkerd door regeringen en hun bondgenoten in de massamedia en in Big Tech, die op hun beurt tegengestelde meningen onderdrukken. Begrijp daarom dat wanneer je maar één mening hoort, en die mening is ontworpen om je bang te maken, er een goede kans is dat je angsten irrationeel zijn.

Bepalen of je angsten rationeel of irrationeel zijn is een van de belangrijkste dingen die je ooit zult doen. De kwaliteit van je leven en het leven van je samenleving hangen af van het maken van dat onderscheid.

[Opmerking voor christenen: Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Rom. 8:15]

Dennis Prager is een nationaal gesyndiceerde radio talk-show host en columnist. Zijn nieuwste boek, gepubliceerd door Regnery in mei 2019, is "The Rational Bible," een commentaar op het boek Genesis. Zijn film, "No Safe Spaces," werd op 15 september 2020 uitgebracht voor home entertainment in het hele land. Hij is de oprichter van Prager University en kan gecontacteerd worden op dennisprager.com.

Bron: Fear Is Deadlier Than Viruses, by Dennis Prager | Creators Syndicate

Photo credit: ambermb op Pixabay