www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tu B'Av - Een viering van liefde en de komst van de Messias

Messianicbible.com - augustus 2021

( )

Vrouw in een Israëlische wijngaard (foto door Eli Brody)

"Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken. Als jullie in mij blijven en ik in jullie, zullen jullie veel vrucht dragen; buiten jullie om kun je niets doen." (Johannes 15:5)

Tu B' Av (15e van Av), wat in het moderne Israël gevierd wordt als Chag HaAhava als de (חג האהבה, Feestdag van de Liefde), waardoor het een populaire dag is voor bruiloften.

Joodse wijzen zeggen dat vandaag de op één na belangrijkste dag is, na Jom Kippoer.

Waarom? Men kan zeggen dat beide dagen in het teken staan van liefde en huwelijk.

Behalve dat het de heiligste dag van het jaar is waarop de hogepriester verzoening doet voor de zonden van Israël, is Jom Kippoer traditioneel ook de dag waarop Mozes de tweede reeks geboden of Tafelen ontving, die de kiddoesjin of verloving vormden in het huwelijk van God en Israël.

Kiddushin komt van de wortel K-D-SH, wat geheiligd of apart gezet betekent. Het is ook dezelfde wortel voor kadosh, wat heilig of gewijd betekent.

De Heer heeft Israël apart gezet van alle andere volken om geheiligd, apart gezet en heilig te worden. Als zodanig moesten zij anderen leren om ook heilig te zijn.

Waarom is Tu B'Av zo'n belangrijke gelegenheid? Er zijn op zijn minst zes redenen gegeven door de wijzen. Twee van hen richten zich op het vinden van liefde.

( )

Een Joods echtpaar houdt een openlucht huwelijksceremonie in Israël. (Foto door Reut.)

Tu B'Av: Een eeuwenoude viering van de liefde

"Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij." (Hooglied van Salomo 6:3)

Een van de redenen voor het vieren van deze kleine feestdag als een viering van de liefde wordt gegeven door de vereerde Joodse leider, Simeon ben Gamliel (10 BC-AD 60).

Hij zei dat "geen dag zo goed was voor Israël als de 15e van Av en de Grote Verzoendag, waarop de zonen van Jeruzalem zouden uitgaan in geleende witte kleren ... en de meisjes van Jeruzalem zouden uitgaan en dansen in de wijngaarden." (Talmoed, Taanit 26b)

( )

Wit geklede meisjes dansen op Tu B'Av in het Heilige Land (jaren '20)

Op deze dag, die ook het begin van de druivenoogst markeert, wordt gezegd dat "wie geen vrouw had, daarheen zou gaan" naar de dansende maagden in de wijngaarden en een bruid voor zichzelf zou vinden. (Chabad)

Nog een andere reden voor de viering van de liefde op deze dag wordt gegeven door Rabbi Johanan bar Nappaha uit de 3e eeuw, die onderwees dat Av 15 het einde markeerde van het verbod op interhuwelijk met de stam van Benjamin, zoals beschreven in Rechters 21.

Tijdens het verbod mochten de mannen alleen vrouwen nemen op een jaarlijks feest van de Heer te Sjiloh (Rechters 21:19), waarbij zij hen vastgrepen als zij naar buiten kwamen om in de wijngaarden te dansen.

"Wanneer de jonge vrouwen van Salomo naar buiten komen om mee te dansen, haast u dan uit de wijngaarden en grijpt ieder van u een van haar tot vrouw. Keer dan terug naar het land van Benjamin." (Richteren 21:21)

In de tijd van de Tweede Tempel waren zowel Jom Kippoer als Tu B'Av de traditionele dagen om jonge mannen te koppelen aan de jonge vrouwen van Jeruzalem - een soort verlossing van vrijgezel-zijn naar verloving, van eenzaamheid naar de belofte van een intieme relatie.

Tu B'Av: Liefde, Huwelijk, en de Messias

"Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zo zal uw God zich over u verblijden." (Jesaja 62:5)

Net zoals Jom Kippoer de ondertrouw van God met Israël vertegenwoordigt door het voor de tweede keer geven van de wet, begrijpen gelovigen in Yeshua HaMashiach (Jezus de Messias) dat "God heeft laten zien hoeveel Hij van ons hield door Zijn enige Zoon naar de wereld te sturen, opdat wij door Hem eeuwig leven zouden hebben." (Johannes 3:16)

Jeshua, de enige Zoon van God, is onze Bruidegom.

( )

Vrouw bij de Bron, door Carl Heinrich Bloch

In het oude Israël koos de bruid haar bruidegom niet, en Jesjoea zegt tot ons: "Jullie hebben Mij niet gekozen, maar Ik heb jullie gekozen en aangesteld." (Johannes 15:16)

In het oude gebruik om zich te verloven, moest de bruidegom met de vader van de bruid over een koopsom onderhandelen, een soort bruidsschat (zie Exodus 22:17; Hosea 3:2).

En als bruiden in het Koninkrijk van God, zijn wij niet goedkoop.

Onze Bruidegom betaalde de allerlieflijkste prijs toen Hij "het Lam Gods werd, dat de zonden der wereld wegneemt." (Johannes 1:29)

Zoals onze Jeshua Zelf zei: "Er is geen grotere liefde dan je leven af te leggen voor je vrienden." (Johannes 15:13)

De Zijne is de grootste van alle liefde, en Zijn liefde faalt nooit.

Hoewel Jeshua voor een tijd terugging naar Zijn vader, liet Hij ons achter met een geschenk, zoals bruidegoms vaak doen: Hij "zette zijn eigendomszegel op ons, en legde zijn Geest [Ruach] in onze harten als een borg, die garandeert wat komen gaat." (2 Korintiërs 1:22)

Jeshua vertelde Zijn bruid lang geleden: "Als Ik niet wegga, zal de Helper niet tot u komen. Maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden." (Johannes 16:7)

De Ruach HaKodesh (Heilige Geest) is ons verlovingsgeschenk van onze Bruidegom. Hij troost ons, verlicht ons, pleit voor ons, en geeft ons de kracht om te groeien in geestelijke gelijkenis van onze Bruidegom en Zijn vrucht te dragen terwijl Hij weg is om een plaats voor ons te bereiden.

Hoewel we Jeshua niet gekozen hebben als onze Bruidegom, hebben we, net als de bruid in vroegere dagen, de vrijheid om Zijn aanbod van verloving aan te nemen, of niet.

Die aanvaarding gebeurt met onze mond (1 Johannes 4:15) en met ons hele wezen (Romeinen 6:4; Kolossenzen 2:12).

( )

1-Korinthe-13

Zodra we Zijn aanbod aanvaarden, zijn we kiddushin geworden, apart gezet voor Hem alleen, alsof we al getrouwd waren.

Net zoals we niet willen dat onze echtgenoten of verloofden hun tijd, energie en genegenheid besteden aan andere liefdes, zo wil onze Bruidegom niet dat wij onze aanbidding en eer geven aan iemand anders dan Hem.

Hij is jaloers op onze liefde. In feite vervult het uiten van onze liefde voor onze Bruidegom het grootste van alle geboden:

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand." (Mattheüs 22:37; zie ook Deuteronomium 6:5)

Als Zijn bruid, is wat wij verlangen, wat wij aanbidden, waar wij aan denken, nu gericht op Zijn verlangens, Zijn troon, en Zijn Woord.

Wanneer we Jeshua op deze manier liefhebben, houden we ook van onze Vader in de hemel, omdat ze onafscheidelijk zijn. In feite is de test van het liefhebben van God het accepteren van het aanbod van Jeshua's verloving (Johannes 5:42-43).

Hoewel we niet precies weten wanneer, weten we dat Hij spoedig zal terugkomen om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons heeft voorbereid, en onze huwelijksdag zal glorieus en spectaculair zijn:

"'Halleluja! Want de Heer, de almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar werd toegestaan zich te kleden in fijn linnen, schoon en glanzend, want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. ... Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam!" (Openbaring 19:6-9)

[Als u de kalender van de Schepper volgt valt die dag op 24 augustus.]

Bron: Tu B'Av - A Celebration of Love and the Coming of the Messiah‏ | Messianic Bible