www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dag na dag ...

... de media proberen op glibberige wijze revolutionaire jargon, politiek verraad en socialistische rampspoed normaal te laten lijken, ja zelfs optimistisch. Alles is goed, vertellen ze ons, ook al is de buitenlandse en binnenlandse politiek een dreigende catastrofe. Mysterieuze triljonairs handelen in programma's en projecten. Hun diepste plannen zijn eerder mondiaal dan nationaal van opzet. Alcohol en cannabis zijn overal. Kerken vervagen, terwijl pseudo-religies in de samenleving exploderen, waarvan de meeste op de een of andere manier een socialistisch geloof hebben. En overal is er de eindeloze zoektocht naar nieuwe en andere vormen van vermaak.

Ondertussen huiveren christenen voor het corrupte leerplan van hun kinderen, met zijn onuitsprekelijke theorieën en het niet onderwijzen van wiskunde, taal, de basiswetenschappen en geschiedenis. Een samengestelde mix van marxistische filosofie, pseudo-psychologie, en zelfs geslachtsidentiteit verandert met de minuut, waardoor het klassieke inzicht dat man en vrouw door God geschapen zijn, aan diggelen wordt geslagen.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren, gezien het feit dat Amerika het land van het Evangelie is geweest, van grote seminaries en van ontelbare opwekkingen, hier en in het buitenland uitgezonden door mannen die doordrenkt waren van de ontelbare waarheden van de Schrift? Vele Schriftplaatsen in de Bijbel maken het antwoord op deze vraag kristalhelder.

Maar één, geschreven door Paulus in het openingshoofdstuk van Romeinen, zegt alles, wanneer hij zeven stappen beschrijft van de afdaling van de mens van geestelijk naar wereldlijk:

"Want toen zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt, noch zijn zij dankbaar geweest; maar zij zijn ijdel geworden in hun verbeelding, en hun dwaze hart is verduisterd. Zich wijs noemend, zijn zij dwaas geworden, en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in een beeld, gelijkvormig gemaakt aan de verderfelijke mens, en aan de vogels, en aan de viervoetige dieren, en aan het kruipend gedierte" (Rom. 1, 21-23).

1. De mens kende God. De Heer had al het mogelijke gedaan om Zich te openbaren, maar de natuur van de mens is om Hem te weigeren, en Hem niet als God te verheerlijken. Wij zijn een land dat vaak de bron is geweest van christelijke opwekking. Tientallen nu beroemde evangelisten hebben voor de wereld gepreekt. Miljoenen zijn gered. Een nieuw leven in Christus is een bekend idee. Maar in het Amerika van vandaag, in bedrijven en op scholen, is het in slaap gesukkeld. We hebben Hem voor lief genomen.

2. Wij hebben ons vermogen verheerlijkt om naast God te bestaan. Technologie is, in vele opzichten, onze god geworden. Het geeft ons alles wat we willen... voedsel, gezondheid, comfort en veiligheid. We kunnen alles maken wat we willen. En nu is het zelfs intelligent!)

3. Waarom God danken, als we in ons eigen onderhoud kunnen voorzien?

4. De mensheid werd het slachtoffer van atheïstische theorieën en ontwikkelde een doolhof van bizarre "verklaringen" van een oude natuur die ontstond zonder een god.

5. De wijsheid en kennis van God werd geleidelijk verwijderd.

6. De kennisbasis van de mens raakte bedorven. Hij begon zijn eigen theorieën te geloven. Hij werd een dwaas.

7. God werd gemodelleerd in mythologie en later in pseudo-wetenschap. Het is deze wetenschap die de atheïstische mens tegenwoordig aanbidt. En wat zegt Paulus dat er daarna gebeurde? Het 24e vers zegt het allemaal:

"Daarom heeft God hen ook overgegeven tot onreinheid door de begeerten van hun eigen hart, om hun eigen lichaam onder elkaar te onteren: Die de waarheid Gods in een leugen veranderd hebben, en het schepsel meer aanbeden en gediend hebben dan de Schepper Die gezegend is in eeuwigheid. Amen." (Rom 1:24,25).

De Heer staat te wachten op de terugkeer van de mens naar Zijn goedheid en waarheid. Koester uw geloof boven alles.

Bron: All is Well, They Tell Us!