www.wimjongman.nl

(homepagina)


Convergerende tekens

20 juni 2021 - door Daymond Duck

()

Veel uitstekende Bijbelprofetieleraren geloven dat er een samenloop zal zijn van de tekenen (die allemaal op het toneel komen) aan het einde van het tijdperk.

Hier zijn enkele redenen om te geloven dat dat nu gebeurt.

Eén, betreffende de strijd van Gog en Magog: op 7 juni 2021 zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken, dat als Iran doorgaat met het schenden van de nucleaire overeenkomst, Iran binnen een paar weken genoeg verrijkt uranium zou kunnen hebben voor een nucleair wapen.

Als Israël zijn dreigement om dit te voorkomen uitvoert, zou het zeer binnenkort gedwongen kunnen worden om op te treden.

(Opmerking: Op 14 juni 2021 zei Amir Tsarfati: "Als er in de komende maand of zo niets wordt gedaan, zal Iran nucleair zijn.")

Twee, meer over de Slag van Gog en Magog: in de afgelopen jaren heeft Israël honderden aanvallen gelanceerd tegen vijandelijke doelen in Syrië, maar op 9 juni 2021 lanceerde Israël een van zijn grootste aanvallen ooit. In de vroege ochtenduren trof Israël verschillende belangrijke Iraanse doelen (sommige bronnen zeggen minstens 6) bijna gelijktijdig in heel Syrië.

De aanvallen werden gevolgd door verscheidene uren van secundaire explosies, wat erop wijst dat uit de hand gelopen branden doorgingen met het vernietigen van opgeslagen raketten, granaten, kruit, enz.

De aanvallen zullen waarschijnlijk intenser worden naarmate Iran dichter bij de ontwikkeling van kernwapens komt.

Drie, met betrekking tot Israël: op 13 juni 2021 is de regering van premier Netanyahu geëindigd, en is de regering van Naftali Bennett en Yair Lapid begonnen.

In de regering Bennett-Lapid zitten 8 politieke partijen (sommige links, sommige niet-religieus, een minderheid van conservatieven, en een groep Arabieren die banden hebben met de terreurgroep Moslimbroederschap).

Sommige conservatieve religieuze Joden zeggen:

Israëls nieuwe regering is slecht, gevaarlijk, en het zal een einde maken aan het zionisme (het joodse karakter van Israël; vrijheid van godsdienst in Israël, enz.)

Bennett heeft gelogen, omdat hij tijdens zijn campagne voor het ambt heeft beloofd dat hij geen regering zou vormen met sommige van de politieke partijen waarmee hij nu in zee is gegaan.

De regering Bennett-Lapid zal Israël verdelen, omdat Arabische leiders beweren dat Bennett en Lapid concessies hebben gedaan waardoor zij land in Israël kunnen terugclaimen, en Bennett en Lapid ontkennen dat niet.

Profetie-leraar Amir Tsarfati zei:

De nieuwe regering is het begin van het einde van Israël zoals de christenen het hebben gekend.

God is Israël aan het veranderen ten kwade.

Israël is niet langer een democratie, niet langer conservatief, niet langer verenigd.

Hij gelooft dat de weg wordt vrijgemaakt voor de vervulling van belangrijke profetieën (misschien Gog en Magog, een verbond, de periode van de Verdrukking, een overeenkomst om de Tempel te herbouwen, etc.).

Profetie-leraar J.D. Farag zei:

Sommigen suggereren dat de ongekende vier verkiezingen, en nu deze nieuwe regering, in feite de katalysator kunnen zijn voor de anti-Messias om op het toneel te komen onder de vlag van het vacuüm van leiderschap.

Israël is rijp en klaar voor de Antichrist om op het toneel te komen als nooit tevoren.

Premier Netanyahu zei:

Zijn partij zal niet rusten voordat we deze gevaarlijke regering hebben weggewerkt.

Bennett "is geen man die zich aan zijn woord houdt. Noch zijn hij en zijn ministers in staat om op te staan tegen de VS en de wereldnaties - noch zijn ze zelfs maar bereid om dat te doen."

"Ze zijn niet geschikt om dit land ook maar één dag te vertegenwoordigen.

"Ze moeten feestvieren in Teheran" (Iran).

Israël heeft de gebeden en steun van de christenen even hard nodig als altijd.

Vier, wat betreft de wereldregering: veel zeer gerespecteerde Bijbelprofetie-leraren hebben lang geleerd dat de macht en invloed van de VS moeten afnemen, en de macht en invloed van de EU moeten toenemen.

President Biden reist overzee voor afzonderlijke ontmoetingen met de G-7, de NAVO, de EU, en Rusland.

Met betrekking tot Bidens ontmoeting met EU-functionarissen werd gemeld dat veel EU-functionarissen van mening zijn dat het tijd is dat de EU het beleid van de VS gaat beïnvloeden in plaats van dat de VS het beleid van de EU beïnvloedt.

Volgens een rapport zijn de EU-leiders van plan zich minder onderdanig op te stellen tegenover de VS en eerder een grotere rol voor de EU op het wereldtoneel uit te stippelen.

Vijf, ook met betrekking tot de neergang van Amerika: op 10 juni 2021 heeft Ds. Michael Bresciani, redacteur van American Prophet, zijn mening gegeven over verschillende kwesties die het waard zijn om te herhalen.

Met betrekking tot de vraag of zwarte levens er toe doen of niet: Bresciani vroeg hoe iemand kan zeggen dat zwarte levens ertoe doen "wanneer bijna 4000 zwarte baby's per dag worden geaborteerd, en vele duizenden zwarte levens jaarlijks verloren gaan door zwart-tegen-zwart misdaad?"

Wat betreft de aanbidding van de antichrist: Bresciani zei: "Onze kinderen worden geïndoctrineerd door liberalisme, kritische rassenleer, BLM, Antifa, communisme en goddeloosheid - is het niet zo moeilijk te geloven dat zij, onze kinderen, degenen zullen zijn die binnenkort dit 'beest' zullen aanbidden, waarnaar de Schrift verwijst als de antichrist? Als u denkt dat dit niet mogelijk is - dan denkt u niet na."

Over de vermenging van menselijke genen met apen in China, de vermenging van menselijke genen met varkens in Californië en de vermenging van menselijke genen met muizen in Japan: Bresciani vroeg zich af: "Als God ontstemd is over de pervertering van de geslachten, wat zal dan zijn reactie zijn op het vermengen van de soorten?"

Bresciani gelooft dat deze dingen voortkomen uit verdorven geesten, en dat ze betekenen dat Amerika aan het wegzinken is in verdorvenheid.

Als zesde noemde ds. Bresciani 's werelds hoogste bewegende standbeeld, genaamd "The Giant."

"The Giant" is een 10 verdiepingen hoge digitale kunstgalerij met miljoenen pixels in de vorm van een mens, zijn hoofd en armen bewegen, het spreekt en zingt, verandert elk uur zijn uiterlijk om op verschillende beroemde mensen te lijken, en het zal in 2021 in 21 steden te zien zijn.

Met betrekking tot dit standbeeld: Bresciani citeert wat de Bijbel zegt over het standbeeld van de Antichrist. "En hij had macht om aan het beeld van het beest leven te geven, opdat het beeld van het beest zou spreken en velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden" (Openb. 13:15).

Bresciani zegt niet dat "De Reus" het beeld van de Antichrist is, maar hij zegt wel dat de schepping van een beeld dat op de Antichrist lijkt, en spreekt, niet langer in twijfel wordt getrokken.

Deze schrijver gelooft dat God de wereld beelden of schaduwen laat zien van dingen in het boek Openbaring, en over de komende vervulling van die profetieën is geen twijfel.

Zeven, voor het geval iemand eraan twijfelt dat de wereldleiders bezig zijn een wereldregering in te stellen, volgt hier het begrip van deze schrijver van enkele dingen die de leden van de G-7 op 13 juni 2021 schriftelijk zijn overeengekomen:

Werk samen met de G-20 om manieren te onderzoeken om de verantwoordingsplicht te versterken, het traceren en toewijzen van financiering voor wereldwijde gezondheidsbeveiliging te verbeteren, en een Raad voor wereldwijde gezondheidsbedreigingen op te richten (gebruik Covid-19-vaccinaties om de gezondheid van mensen te traceren, enzovoort).

Hervorm de Wereldhandelsorganisatie (WTO) om deze veerkrachtiger te maken en beter te laten inspelen op de behoeften van de wereldburgers (burgers van de wereld, geen burgers van landen).

Een mondiaal belastingstelsel bevorderen om de wereldeconomie, de welvaart en het welzijn van alle mensen te verbeteren (herverdeling van rijkdom), om het algemeen welzijn (wereldregering) en onze gedeelde waarden (wereldgodsdienst) hoog te houden.

Vasthouden aan haar engagement voor internationale samenwerking, multilateralisme en een open, veerkrachtige, op regels gebaseerde wereldorde (wereldregering).

Alle vormen van racisme en geweld tegen en discriminatie van LGBQTI+-bevolkingsgroepen aanpakken (zich verzetten tegen degenen die de christelijke waarden aanhangen).

Bevestig zijn verplichtingen voor de klimaatakkoorden van Parijs (een akkoord dat volgens sommigen de soevereiniteit van naties inlevert) en versterk en versnel de uitvoering ervan (drijf naties aan om sneller en agressiever te handelen; versnel de wereldregering; begrijp dat het bestaande VN-doel is om het tegen 2030 operationeel te hebben en dat de G-7 de zaken wil versnellen). Vaccineer minstens 60% van de wereldbevolking tegen 2022 en erken dat uitgebreide immunisatie een wereldwijd publiek goed is (maak gedwongen vaccinatie tot een wereldwijde wet ten voordele van de wereldregering).

Zorg ervoor dat Iran nooit een nucleair wapen zal bouwen (dwing een natie tot gehoorzaamheid aan de wereldwet).

De Heilige Geest is de enige die de komende wereldregering en wereldreligie kan beteugelen, maar de mensen moeten weten wat er komen gaat en Jezus werkelijk als hun Heer en Redder aanvaarden voordat de globalisten hun wereldregering en wereldreligie invoeren.

Acht, voor wat het waard is, op 14 juni 2021, berichtte Populist Press: "De waarheid komt naar buiten. Ik denk dat we dit allemaal verwachten, want Biden gaat snel bergafwaarts!"

"Macron [president van Frankrijk] hoorde stafleden vertellen dat hij verwacht dat Kamala Harris eind 2022 president zal zijn volgens W.H. ambtenaar die G7 bijwoont." (Deze opmerking werd oorspronkelijk op Twitter geplaatst op 14 juni 2021 door politiek activist en nieuwscorrespondent Jack Posobiec).

Negen, betreffende vaccinaties voor Covid-19:

Op 14 juni 2021 meldde LifeSiteNews dat "Het adviescomité voor vaccins van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deze week een spoedvergadering zal bijeenroepen om hart-gerelateerde bijwerkingen te bespreken die mogelijk in verband staan met Covid-19-vaccins."

Hetzelfde rapport zei: "De Johnson & Johnson-prik werd vorige week opnieuw meegesleurd in de controverse toen de FDA het bedrijf opdroeg 60 miljoen doses COVID-19-vaccin weg te gooien, onder verwijzing naar besmettingsrisico's."

Tot slot, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de Opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd is geboren, de zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Converging Signs :: By Daymond Duck - Rapture Ready