www.wimjongman.nl

(homepagina)


De vijgenboom, het laatste opnameteken, en het wereldwijde complot om de kerk te vernietigen

Jeff - 9 februari 2021

()

Het team is er weer met een belangrijke update. Mis het niet!

Final Countdown: De vijgenboom en al de bomen (Lucas' versie)

En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Luc. 21:29-36, HSV)

Psalm 90: De binnen-bijbelse definitie van een "generatie

Want wij vergaan door Uw toorn, door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid, wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. (Ps. 90:9-12, HSV)

Deuteronomium 32: Er is wijsheid voor nodig om te weten dat je de laatste generatie bent

Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken... Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten! (Deut. 32:21,29, HSV)

( )

Kaart, met dank aan Dan Matson, watchfortheday.org

Aanvullende artikelen en video's:

JD Farag: Ten Stages of Genocide (02/07/2021)

Gary: The Fig Tree, the Festivals, and the Doctrine of Imminency

Jeff: God and His Fig Tree

Doug Hamp: The Fig Tree Has Budded  (see especially subheading entitled "All the Trees")

Luis Vega: Capricorn Sacrifice: Sign of the Coming Slaughter

Bron: The Fig Tree, The Final Rapture Sign, and the Global Plot to Destroy the Church - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates