www.wimjongman.nl

(homepagina)


Heeft een uitspraak van het Hooggerechtshof de achterdeur geopend voor christenen om Israelisch staatsburger te worden?

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 2 maart 2021

Maar Ruth antwoordde: "Dring er niet bij mij op aan om u te verlaten, om mij om te keren en u niet te volgen. Want waar uj heengaat, zal ik heengaan; waar u verblijft, zal ik verblijven; uw volk zal mijn volk zijn, en uw God mijn God. Ruth 1:16 (De Israël BijbelTM)

( )

Christenen van over de hele wereld marcheren in de jaarlijkse Sukkot Parade

Een recente uitspraak van het Hooggerechtshof 8-9 stond toe dat mensen die zich bekeerden via de Reformbeweging in Israël het staatsburgerschap zouden verkrijgen. Maar sommige critici vrezen dat deze nieuwe wet een achterdeur zal openen voor niet-joden om Aliyah te maken, terwijl ze alleen maar doen alsof ze lid zijn van Gods uitverkoren volk.

UITSPRAAK: REFORM-BEKERING IN ISRAËL GELDIG VOOR HET VERKRIJGEN VAN STAATSBURGERSCHAP

Op maandag maakte het Hooggerechtshof van Israël een einde aan een 15 jaar durend debat door 8-9 te beslissen dat bekering tot het Jodendom door de Reform en Conservatieve/Masorti bewegingen in Israël een Joodse identiteit verleent met het oog op het verwerven van het staatsburgerschap. De enige tegenstander, rechter Noam Sohlberg, verklaarde dat hij het eens was met "de juridische conclusie van het vonnis", maar merkte op dat Israël op het punt staat later deze maand verkiezingen te houden. Hij gaf er de voorkeur aan de invoering van de wet uit te stellen tot een jaar na de beëdiging van een nieuwe regering, om de nieuwe regering in staat te stellen wetgeving over de kwestie aan te nemen.

Het besluit breidt de uitspraak van het Hooggerechtshof van 1988 uit op grond waarvan niet-Orthodoxe bekeringen buiten Israël moeten worden erkend met het oog op aliyah en staatsburgerschap. Bekeringen die door dezelfde bewegingen in Israël werden verricht, waren hiervan uitdrukkelijk uitgesloten. De beslissing komt er nadat de Israëlische hervormings- en masorti-bewegingen in 2005 een verzoekschrift hadden ingediend bij het Hooggerechtshof om in deze uitspraak te worden opgenomen.

Bij de aankondiging van hun beslissing verklaarden de rechters dat zij eerder hadden geweigerd een uitspraak te doen om de staat in staat te stellen de zaak te behandelen, maar de staat had nagelaten dit te doen.

Volgens het Israel Democracy Institute "identificeerde" in 2013 ongeveer acht procent van de Israëlische joodse bevolking zich met het reform- en conservatieve jodendom. De bewegingen voeren ongeveer 30-40 bekeringen per jaar uit.

BEKERING ALS ACHTERDEUR NAAR ISRAËLISCH STAATSBURGERSCHAP

Tommy Waller, hoofd van de Hayovel organisatie, suggereerde dat bekering via de Reformbeweging in de VS een achterdeur kan zijn voor christenen om Israëlisch staatsburger te worden.

"Er zijn veel christenen die dit 100% als een kans zullen aangrijpen," vertelde Waller aan Israel365 News. "Velen zijn al bekend met de Reformbeweging. Zij zijn welkom in de Reform synagogen en velen bidden daar als praktiserende en gelovige christenen. Dit is niet bekend, maar het is vrij wijdverbreid. Het hangt af van de christenen en van de rabbijnen, maar het bestaat wel."

Waller bestempelt dit absoluut als achterbaks en dubbelhartig. Hij merkt op dat ironisch genoeg het Aliyah-proces moeilijker zou kunnen zijn voor zelfgedefinieerde Messiasbelijdende Joden, d.w.z. etnisch Joodse mensen die in Jezus geloven. Er is een christelijke gemeenschap in Israël die bestaat uit christelijke Arabieren en Israël is de facto en de jure een religieus divers land. Een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1989 besliste dat Messiasbelijdend Jodendom een andere godsdienst is en dat mensen die Messiasbelijdende Joden zijn geworden daarom niet in aanmerking komen voor Aliyah krachtens de wet op de terugkeer. Desondanks worden Messiasbelijdende Joden geacht in aanmerking te komen voor Aliyah indien zij aanspraak kunnen maken op Joodse afstamming, net als mensen van welke godsdienst dan ook die Joodse afstamming hebben. Er zijn momenteel 10-20.000 Messiasbelijdende Joden in Israël, velen van hen immigranten.

"REFORM-BEKERING IN ISRAËL IS GEEN ACHTERDEUR NAAR STAATSBURGERSCHAP"

Rabbijn Gregory Kotler is verantwoordelijk voor de bekeringen die door de Reform-beweging in Israël worden uitgevoerd. Hij benadrukte dat veel orthodoxe Joden en rabbijnen misvattingen hebben over het proces zoals dat onder zijn auspiciën wordt uitgevoerd.

"Het Reform-bekeringsproces verschilt van het Orthodoxe proces in de perceptie van wat een Joodse levensstijl is en de verwachtingen van hoe de bekeerling zich hiertoe zal verhouden voor en na zijn bekering," legde Rabbi Kotler uit. "Orthodoxe bekering verwacht dat de bekeerling na zijn bekering een orthodoxe levensstijl leidt. Wij zijn tevreden met het feit dat de bekeerling een Joodse levensstijl leidt, een Jood is, zoals hij verkiest. Van Joden vanaf hun geboorte wordt niet verlangd dat zij orthodox zijn of zelfs maar één voet in een synagoge zetten om als Jood te worden aangemerkt en wij geloven dat dit ook niet zou moeten gelden voor hen die ervoor kiezen Jood te worden. Wij onderwijzen hen en moedigen hen aan, maar zij zijn vrij om te kiezen hoe zij hun Joodse identiteit tot uitdrukking brengen."

Rabbijn Kotler benadrukte dat een reform-bekering geen "achterdeur" is naar het Israëlische staatsburgerschap.

"Een persoon kan geen geloof hebben van een andere religie, zoals een geloof in Jezus, en zich bekeren via ons proces," zei hij nadrukkelijk. Rabbijn Kotler, oorspronkelijk afkomstig uit Rusland, heeft te maken met veel Russen in Israël, van wie velen niet als Joods worden geclassificeerd door de Halacha (Torawet), die matri-lineair is, wat vereist dat de moeder Joods is. "Als iemand een christelijke of katholieke achtergrond heeft, vragen we hem rechtstreeks naar zijn geloof. Als hij in Jezus blijft geloven, staan we natuurlijk niet toe dat hij zich bekeert."

"Ik weet niet hoe deze kwestie buiten Israël wordt behandeld, maar in Israël is het niet mogelijk voor een persoon om zich te bekeren terwijl hij een andere tegenstrijdige reeks overtuigingen handhaaft," zei rabbijn Kotler. "Wij doen de bekering; het bekeren van iemands religie, in dit geval van het christendom naar het jodendom. Het zijn verschillende religies, elk met zijn eigen set van vereiste overtuigingen."

"Een persoon kan niet tegelijkertijd Christen en Jood zijn," zei Rabbi Kotler. "Wij zijn geen Joden voor Jezus. Als iemand christen wil blijven en zijn christelijke overtuigingen wil behouden, kan hij dat doen, maar hij zal een andere manier moeten vinden om Israëlisch staatsburger te worden."

ORTHODOXE BEKERING GEBRUIKT ALS ACHTERDEUR

Sondra Oster Baras, een van de oprichters van Christian Friends of Israeli Communities, heeft vele jaren ervaring met het opbouwen van positieve banden met christenen die naar Israël komen. Niettemin waarschuwt zij dat sommige christenen, gedreven door bijbedoelingen, zich hebben bekeerd, terwijl zij hun christelijke overtuigingen behielden.

"Orthodoxe, Conservatieve en Reform rabbijnen zijn honderd procent eensgezind in hun weigering om iemand te bekeren die een of andere christelijke overtuiging behoudt," vertelde Baras aan Israel365 News. "Wat ik heb gezien is dat de Reform en Conservatieve rabbijnen soms een beter begrip hebben van wat er gaande is in de Diaspora. Orthodoxe rabbijnen in Israël zijn zich niet bewust van de nuances van het soort mensen dat zich komt bekeren en hun beweegredenen. Ik weet zeker dat er mensen zijn die zich in Israël hebben bekeerd via een orthodoxe bekering die verborgen hield dat zij hun christelijke overtuigingen behielden. De orthodoxe rabbijnen wisten niet welke vragen ze moesten stellen."

ANDERE KRITIEK OP DE UITSPRAAK

Veel religieuze leiders en politici hebben zich hard uitgesproken tegen deze uitspraak. De Sefardische opperrabbijn Yitzhak Yosef was kritisch over het besluit en beschreef het bekeringsproces zoals uitgevoerd door de Reformbeweging als "niets anders dan een vervalsing van het Jodendom". Rabbi Yosef riep politici op zich opnieuw in te spannen voor een wetgevende beslissing.

De Ashkenazische opperrabbijn David Lau ging verder en zei tegen Kan-omroep dat degenen die een Reform of Conservatieve bekering ondergaan "geen Joden zijn."

"Geen beslissing van het Hooggerechtshof zal dit feit veranderen," zei Rabbi Lau. "Het hof keurt het overstromen van de Staat Israël goed met immigranten die niets met het Jodendom te maken hebben. Hoe is de staat Israël de Joodse staat als iedere heiden staatsburger kan worden?"

Itamar Ben Gvir, leider van de rechtse Otzma Yehudit partij kwam fel uit tegen de uitspraak.

"In de komende verkiezingen zal het volk van Israël kiezen tussen een rechtse regering die wetten zal maken om beperkingen te overwinnen, hervormingen zal doorvoeren in het rechtssysteem en de Joodse identiteit van ons land zal behouden - of een gevaarlijke linkse regering die het Hooggerechtshof in staat zal stellen zijn controle voort te zetten en elk overblijfsel van Joodsheid in de staat zal uitwissen," verklaarde Ben Gvir.

Rabbi Dov Lipman, een voormalig lid van de Knesset (MK Yesh Atid), benadrukte dat dit niet een geval is van het hof dat de religieuze autoriteiten voorgaat.

"De rechtbank heeft de Knesset 15 jaar de tijd gegeven om een oplossing te vinden," vertelde Rabbi Lipman aan Israel365 News. "De rechtbank bekeek de petitie en besloot dat de mensen een burgerlijk recht hadden om burgers van het land te worden. De rechtbank zei specifiek dat ze zich niet bemoeien met religieuze kwesties, zoals het huwelijk en levensloopgebeurtenissen."

"Iedereen moet rond de tafel gaan zitten en dit aanpakken," zei Rabbi Lipman. "Het zal geen gemakkelijk proces zijn, maar er is ruimte en behoefte aan compromissen om tot een uniform beleid te komen voor wat nodig is om bekering acceptabel te laten zijn. Als dit proces tussen de religieuze leiders had plaatsgevonden, zou de rechtbank niet hebben ingegrepen."

Bron: Did a High Court Ruling Open Back Door For Christians to Become Israeli Citizens?