www.wimjongman.nl

(homepagina)


China's enorme nieuwe nucleaire opbouw

Wanneer "China 'onaantastbaar' is in termen van militaire macht"

door Judith Bergman - 21 september 2021

  • "China's explosieve groei en modernisering van hun nucleaire en conventionele strijdkrachten kan alleen maar iets zijn wat ik omschrijf als adembenemend. Eerlijk gezegd, dat woord, adembenemend, is misschien niet genoeg." - Admiraal Charles Richard, commandant van het US Strategic Command, Space and Missile Defense Symposium, 12 augustus 2021.

  • "Er is veel gespeculeerd over waarom ze dit allemaal doen. Ik wil alleen maar zeggen dat het echt niet uitmaakt waarom... Waar het om gaat is dat ze het vermogen aan het opbouwen zijn om elke plausibele nucleaire werkstrategie uit te voeren - de laatste steen in de muur van een leger dat in staat is tot dwang." - Admiraal Charles Richard, 12 augustus 2021.

  • Hoewel het officiële nucleaire beleid van China dat van de "minimale afschrikking" en een "geen-eerste-gebruik-beleid" is, is er geen reden waarom de internationale gemeenschap vertrouwen zou moeten hebben in dergelijke officieel meegedeelde doctrines. China blijft zijn militaire ruimtecapaciteiten versterken, ondanks hun openlijke stellingname tegen de bewapening van de ruimte. China staat erom bekend dat het zijn beloften breekt, zoals onder meer blijkt uit de militarisering van kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee, of het hardhandig optreden tegen Hongkong in strijd met het door de VN geregistreerde verdrag over het grondgebied.

  • "Amerikanen zouden net zo duidelijk als de Chinezen moeten weten welk niveau van nucleaire macht China werkelijk moet opbouwen. Het zou een nucleaire macht zijn die sterk genoeg is om de VS - van het leger tot aan de regering - te doen vrezen..." - Asia Times, met een citaat van Global Times, 11 mei 2020.

  • "Hun [CCP's] daden hebben lang een houding gelogenstraft en die agressiever is dan hun officiële beleid - je moet kijken naar wat ze doen, niet naar wat ze zeggen." - Admiraal Charles Richard, 12 augustus 2021.

( )

China is zijn kernwapenarsenaal aanzienlijk aan het uitbreiden. De nucleaire opbouw moet worden gezien in de context van de ambitie van de Chinese Communistische Partij om, in de woorden van president Xi Jinping zelf, "een leger van wereldklasse" te hebben, evenals haar ambitie om wereldheerschappij te verwerven. Afgebeeld: DF-41 intercontinentale ballistische raketten met nucleaire capaciteit tijdens een militaire parade in Peking op 1 oktober 2019. (Foto door Greg Baker/AFP via Getty Images)

China is haar kernwapencapaciteiten aanzienlijk aan het vergroten. Uit verschillende recente rapporten blijkt dat China 120 raketsilo's voor intercontinentale ballistische raketten (ICBM's) bouwt in de buurt van Yumen in Gansu, tot 110 silo'sin de buurt van Hami in het oostelijke deel van de Xinjian-regio en tot 40 silo's in Ordos in Binnen-Mongolië. ICBM's worden gedefinieerd als raketten met een minimumbereik van 5500 kilometer, die in de eerste plaats zijn ontworpen voor de overbrenging van kernwapens.

"De bouw van silo's in Yumen en Hami vormt de belangrijkste uitbreiding van het Chinese nucleaire arsenaal ooit," aldus Matt Korda en Hans Kristensen, in een rapport over het Hami-veld voor de Federation of American Scientists. "Alles bij elkaar genomen... wijzen de ontdekkingen erop dat China bijna 300 nieuwe raketsilo's aan het bouwen is," schreven zij in september.

"Het aantal raketsilo's dat kennelijk in aanbouw is, is vergelijkbaar met het totale aantal kernkoppen in de huidige Chinese voorraad; het overtreft het aantal raketsilo's dat door Rusland wordt geëxploiteerd; het nadert het aantal silo's dat door de Verenigde Staten wordt geëxploiteerd; en het vormt de grootste silobouw sinds de Verenigde Staten en Rusland hun ICBM-strijdkrachten oprichtten tijdens de Koude Oorlog."

In mei citeerde de Chinese staatskrant Global Times Chinese militaire deskundigen die er bij de regering op aandrongen het aantal kernwapens te verhogen. Song Zhongping, een Chinese militaire deskundige en tv-commentator, zei tegen de Global Times:

"Gezien het feit dat de VS China als hun grootste denkbeeldige vijand beschouwt, moet China de kwantiteit en kwaliteit van hun kernwapens verhogen, vooral van ballistische raketten die vanaf onderzeeërs worden afgevuurd, om de nationale veiligheid, soevereiniteit en ontwikkelingsbelangen doeltreffend te beschermen," aldus Song Zhongping.

Volgens Global Times zeiden militaire deskundigen dat China zijn meest geavanceerde intercontinentale ballistische raket (ICBM), de DF-41...., moet uitbreiden. Deze mobiele raket heeft een bereik tot 15.000 km -- waardoor het de VS kan bereiken -- en kan naar verluidt bewapend worden tot wel 10 kernkoppen.

Ook belangrijk voor China, vertelde Song Zhongping aan Global Times, is het versterken van de strategische nucleaire afschrikking op zee. Hij voegde eraan toe dat hun meest geavanceerde onderzeeër een gelanceerde ballistische raket (SLBM) en daarmee doeltreffend de dreiging van de VS zou kunnen afweren.

Het behoeft geen betoog dat wat de PRC als een "dreiging" beschouwt, zoals in het woord "denkbeeldig" hierboven, zeer subjectief kan zijn.

China's nieuwste SLBM, de JL-3, heeft naar verluidt een bereik van meer dan 10.000 kilometer, wat betekent dat hij verschillende delen van het Amerikaanse vasteland zou kunnen bereiken, afhankelijk van de locatie van de lancerende onderzeeër. Deze raket, een upgrade van de JL-2, is nog niet operationeel, maar is wel al drie keer getest. China werkt momenteel aan een onderzeeër van de volgende generatie, de 096-klasse, die naar verwachting tot 24 JL-3 raketten kan vervoeren. China presenteerde zijn nieuwste door kernenergie aangedreven onderzeeër, Type 094A, tijdens de 72-jarige verjaardag van de PLA-marine in mei.

Volgens een recent rapport van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies:

"Indien gelanceerd vanuit wateren nabij China, zou de JL-2 voldoende reikwijdte hebben om nucleaire staten in de regio aan te vallen, zoals Rusland en India, maar zou niet in staat zijn het vasteland van de Verenigde Staten te bereiken. Het zou echter wel Guam, Hawaii en Alaska kunnen bedreigen."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken uitte zijn bezorgdheid over de klaarblijkelijke nucleaire opbouw van China op het onlangs afgesloten regionale ASEAN-forum. Woordvoerder Ned Price van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei na de bijeenkomst:

"De minister ... heeft zijn diepe bezorgdheid geuit over de snelle groei van het nucleaire arsenaal van de Volksrepubliek China, waaruit blijkt dat Peking sterk is afgeweken van haar decennia oude nucleaire strategie, gebaseerd op minimale afschrikking."

Admiraal Charles Richard, bevelhebber van het Strategisch Commando van de Verenigde Staten, waarschuwde in augustus:

"China's explosieve groei en modernisering van hun nucleaire en conventionele strijdkrachten kan alleen maar zijn wat ik omschrijf als adembenemend. Eerlijk gezegd, dat woord, adembenemend, is misschien niet genoeg... Er wordt veel gespeculeerd over waarom ze dit allemaal doen. Ik wil alleen maar zeggen, het maakt niet uit waarom... Waar het om gaat is dat ze het vermogen aan het opbouwen zijn om elke plausibele nucleaire werkstrategie uit te voeren - de laatste steen in de muur van een leger dat in staat is tot dwang."

Hoewel Chinese functionarissen niet op de beweringen zijn ingegaan, heeft Global Times, dat bekend staat om het kanaliseren van de lijn van Peking, een aantal artikelen gepubliceerd waarin de kwestie aan de orde wordt gesteld. In één artikel, gepubliceerd eind juli, concludeerde Global Times:

"Amerikanen zouden net zo duidelijk als de Chinezen moeten weten welk niveau van nucleaire macht China werkelijk nodig heeft om te bouwen. Het zou een nucleaire macht zijn die sterk genoeg is om de VS - van het leger tot de regering - te doen vrezen. ... Het dynamisch evenwicht zal worden bereikt wanneer de radicale elites in de VS volledig de moed verliezen om zelfs maar te denken aan het gebruik van kernwapens tegen China, en wanneer de hele Amerikaanse samenleving zich er volledig van bewust is dat China 'onaantastbaar' is in termen van militaire macht."

"Er is geen informatie uit Beijing over de vraag of het zijn nucleaire opbouw aan het versterken is in het licht van een realistische dreiging van Washington" schreef de hoofdredacteur van Global Times, Hu Xijin, in zijn meest recente stuk.

"Maar zelfs als we dat zouden doen, zou het niets te maken hebben met Zuidoost-Aziatische landen, of zelfs met Japan en Australië, omdat het nucleaire beleid van China ook een andere vaste toezegging inhoudt om geen kernwapens te gebruiken of te dreigen te gebruiken tegen een staat die geen kernwapens heeft. Zodra China zijn nucleaire strijdkrachten aanzienlijk versterkt, zal het enige doel ervan zijn de VS af te schrikken... we moeten voorbereid zijn op de mogelijkheid dat er uiteindelijk een oorlog uitbreekt in de Straat van Taiwan of de Zuid-Chinese Zee."

In mei 2020 riep Hu Xijin, volgens Asia Times, in sociale media openlijk op om de voorraad kernbommen en kernkoppen van het Chinese leger meer dan te verdrievoudigen tot 1000.

De nucleaire opbouw van China moet worden gezien in de context van de ambitie van de Chinese Communistische Partij om, in de eigen woorden van President Xi Jinping, om "een leger van wereldklasse" te hebben, evenals haar ambitie om wereldheerschappij te verwerven.

Het Pentagon schreef in zijn uitgebreide rapport van 2020 over de militaire macht van China:

"Hoewel de CCP niet heeft gedefinieerd wat een leger van 'wereldklasse' betekent binnen de context van de nationale strategie van de PRC, is het waarschijnlijk dat Peking zal proberen om halverwege de eeuw een leger te ontwikkelen dat gelijk is aan - of in sommige gevallen superieur is aan - het Amerikaanse leger, of dat van elke andere grote mogendheid die de PRC als een bedreiging ziet."

Zoals Center for American Progress in 2019 opmerkte:

"In juni 2018 - onmiddellijk na de terugtrekking van de regering Trump uit de nucleaire overeenkomst met Iran en de Mensenrechtenraad van de VN - hield president Xi een belangrijke toespraak over het buitenlands beleid, waarin hij verklaarde dat China 'de hervorming van het mondiale bestuurssysteem zou leiden'. Die toespraak markeerde Pekings eerste officiële afwijking van het 'nooit aanspraak maken op leiderschap' principe dat Deng Xiaoping in 1989 vaststelde toen hij de overlevingsstrategie van het regime na Tiananmen uiteenzette. ... In de toekomst moet de internationale gemeenschap verwachten dat de ambities en activiteiten van China aanzienlijk zullen toenemen, vooral als de Verenigde Staten zich uit de multilaterale arena blijven terugtrekken en een maximale manoeuvreerruimte blijven bieden."

Een dergelijke ambitie heeft weinig praktische zin, tenzij China ten minste nucleaire pariteit met de VS bereikt. Hoewel het officiële nucleaire beleid van China dat van de "minimale afschrikking" en een "no-first-use-beleid" is, is er geen reden waarom de internationale gemeenschap vertrouwen zou moeten hebben in dergelijke officieel meegedeelde doctrines. China blijft zijn militaire ruimtecapaciteiten versterken, ondanks haar openlijke stellingname tegen de bewapening van de ruimte. China staat er algemeen om bekend dat het zijn beloften verbreekt, zoals onder meer blijkt uit de militarisering van kunstmatige eilanden in de Zuid-Chinese Zee, of het hardhandig optreden tegen Hongkong in strijd met het door de VN ondertekende verdrag over het grondgebied. Volgens admiraal Charles Richard krijg je, als je alle moderniseringsinspanningen van China bij elkaar optelt, "iets dat niet strookt met een minimale afschrikking."

"Hun daden hebben al lang een houding gelogenstraft die agressiever is dan hun officiële beleid - je moet kijken naar wat ze doen, niet naar wat ze zeggen. ... China heeft goed begrepen dat je een gelijke - met andere woorden, ons - niet kunt dwingen een minimale afschrikkingshouding aan te nemen."

Judith Bergman, columniste, juriste en politiek analiste, is Distinguished Senior Fellow bij het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: China's Vast New Nuclear Build-Up :: Gatestone Institute