www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Chanoeka hoogtepunt

Gary - 27 november 2021

()

Een potentiële hoge-verwachting week ligt voor ons. Of misschien zijn we zo dichtbij dat we in een eeuwigdurende hoge verwachting zijn beland. Jezus is onderweg.

Iran is nu twee tot drie weken verwijderd van een bom (misschien zelfs twee bommen) en Israël staat op het punt aan te vallen.

Rusland maakt zich op om Oekraïne binnen te vallen in januari, zo niet eerder.

China bereidt zich voor om Taiwan binnen te vallen - misschien wel op hetzelfde moment.

Omicron is nu aan het uitbreken, en het lijkt te zijn begonnen met vier gevaccineerde individuen. In modern Grieks, vormt omicron dezelfde klinker klank als omega. Jezus is de Alfa en de Omega. We hebben de Alpha variant gezien en nu de Omicron variant. Sprekend over het mysterie Babylon, zegt de Schrift: "Alle volken werden misleid door uw medicijnen..." (Openb. 18:23).

Opmerking: In de grondtekst staat pharmakeiäi waarvan onze afleiding pharmacy en dus gewoon medicijn.

Wat als de NWO niet komt, maar er al is? Wat als de Grote Reset in feite al heeft plaatsgevonden en het enige wat overblijft is de opname, waardoor de Antichrist naar voren kan treden en de teugels van de macht kan grijpen in een Orwelliaanse post-COVID wereld. COVID heeft de weg bereid voor het beest en zijn merkteken.

Chanoeka (Loofhutten 2) is gisteravond begonnen en eindigen op 12/6.

Een totale zonsverduistering zal plaatsvinden op de 6e dag. Het zal in de klauw van Scorpius zijn, op het been van Ophiuchus (de man in gevecht met de slang). Denk aan Genesis 3:15. Het zal ook, met Mercurius, een perfecte overeenkomst vormen met het Heliofant logo, evenals een scène van de zon die ondergaat in de demonische voorspellende programmering gevonden in I, Pet Goat II.

()
()
()

Veel wachters geloven dat Jezus werd geboren op of rond het Bazuinenfeest van 3 BC (9/11), wat zou betekenen dat de Menswording plaatsvond rond Chanoeka van 4 BC.

De menswording wordt vergeleken met God die bij ons heeft gewoond.

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de enige Zoon, die van de Vader gekomen is, vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14)

Misschien is de tijd van het jaar waarin Christus zijn heerlijkheid opgaf om met ons te wonen, de tijd van het jaar waarin wij verheerlijkt zullen worden om met God in de hemel te wonen.

Er is zelfs een "laatste bazuin" thema: op de bijbelse kalender is Pesach het eerste feest en Loofhutten het zevende en laatste feest. Chanoeka is echter een verrassende achtste, die ook een zevende is - een herhaling van het zevende.

Dus van de grote festivals is Chanoeka het laatste op de kalender.

Laten we Johannes 10 lezen:

22 Toen brak in Jeruzalem het Wijdingsfeest (Chanoeka) aan. Het was winter, 23 en Jezus was in de tempelhoven, wandelend in Salomo's zuilengang. 24 De Joden die daar waren, verzamelden zich om hem heen en zeiden: "Hoe lang houdt u ons nog in spanning? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit."

25 Jezus antwoordde: "Ik heb het u wel gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken, die ik in mijns Vaders naam doe, getuigen van mij, 26 maar gij gelooft niet, omdat gij mijn schapen niet zijt. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen nooit verloren gaan; niemand zal hen uit mijn hand rukken. 29 Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is groter dan allen; niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken.

In zowel vers 28 als 29 is "rukken" het Griekse 726 van Strong: harpazo. Harpazo komt ook voor in vers 12. Dat betekent dat in deze ene passage van de Schrift, waarin Chanoeka centraal staat, Jezus het drie keer over harpazo heeft: harpazo . . harpazo . . harpazo.

Vergelijk nu Johannes 10:27 ("Mijn schapen luisteren naar mijn stem..."), die Jezus sprak tijdens Chanoeka, met twee belangrijke passages over de vervoering:

Openbaring 4:1:

Daarna keek ik, en daar stond voor mij een deur in de hemel open. En de stem die ik eerst als een bazuin tot mij had horen spreken, zei: "Kom hierheen, en ik zal je laten zien wat er hierna moet gebeuren."

En 1 Thessalonicenzen 4:16:

Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel, met een luid bevel, met de stem van de aartsengel en met de roep van de bazuin van God, en de doden in Christus zullen eerst opstaan.

Maranatha.

Bron: The Hanukkah Crescendo - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates