www.wimjongman.nl

(homepagina)


Jonathan Cahn geeft 'profetische boodschap' aan president Biden

'Hoe kunt u de naam van God aanroepen in uw eed?

door Art Moore - 26 januari 2021

 

Messiasbelijdende rabbijn Jonathan Cahn in een videoboodschap voor president Biden (Video screenshot)

In een videoboodschap voor president Biden herinnerde de Messiaanse rabbijn Jonathan Cahn ons aan de eerste inaugurele rede van 232 jaar geleden, toen president George Washington de natie "een profetische waarschuwing" gaf:

"De voorspoedige glimlach van de hemel kan niet worden verwacht op een natie die de eeuwige regels van orde en recht, die de hemel zelf heeft verordend, negeert," vertelde Washington de natie.

Cahn zei in zijn video, welke maandag op YouTube werd geplaatst, dat dit een boodschap is voor de huidige president en de natie die hij leidt.

"Als Amerika de wegen van God volgt, zullen de zegeningen van God blijven," zei Cahn. "Als men dat niet doet, zullen ze worden weggenomen."

Cahn, bekend van zijn bestsellers waaronder "The Harbinger", leidde een massale bijeenkomst op de National Mall in september waar hij opriep tot een "terugkeer" naar God. Later drong hij er bij de Amerikanen op aan om te bidden en te vasten op de verkiezingsdag, waarschuwend dat de natie "op een kruispunt en voor een afgrond stond."

Nu, in de nasleep van de rellen bij het Capitool, zei hij: "Verdeeldheid heeft het land geïnfecteerd" samen met de COVID-19-pandemie "die de burgers heeft gemaskerd en opgesloten houdt in hun huizen."

Het lijkt erop, zei hij, dat "de glimlach van de hemel uit het land wordt verwijderd" omdat mensen "de eeuwige regels van orde en recht" negeren.

"Amerika heeft zich van God afgekeerd en andere goden binnengelaten en hen gediend, door de wegen van immoraliteit te omarmen," zei Cahn.

"We hebben het kwade goed genoemd en het goede kwaad," zei hij.

"We hebben uitspraken gedaan vanuit Washington D.C., die in strijd zijn met de eeuwige wetten van de hemel, over het menselijk leven, de menselijke natuur, geslacht en huwelijk," zei hij. "We hebben onze kinderen geïndoctrineerd, tegen de wegen van God in."

Cahn zei dat Amerikanen "gedaan hebben waarvoor we gewaarschuwd waren het niet te doen, en dan vragen we ons af waarom de zegeningen van de hemel uit ons land worden verwijderd."

Hij wees op het patroon van Gods oordeel uit het Oude Testament, waarvan hij ontdekt had dat dit opmerkelijk weer herhaald werd na de aanslagen van 11 september 2001, maar ook op de plaats waar George Washington stond en bad op de dag van zijn inhuldiging. Voor Israël merkte hij op dat er na die waarschuwing een tijdspanne van 19 jaar was om naar God terug te keren voordat het oordeel, of de "grote beving" begon. Het is duidelijk dat Amerika, 19 jaar na 2001, een jaar van "grote beving" heeft doorgemaakt.

Hij richtte zijn woorden tot de huidige president.

"Mr. Biden, u hebt opgeroepen tot eenheid en vrede. Maar hoe kan een natie eenheid en vrede hebben als het oorlog voert tegen het fundament waar het op staat?" zei hij.

Cahn zei dat de natie geen eenheid en vrede kan hebben wanneer het "zich gekeerd heeft tegen de God die het tot een bestaan bracht."

Tegenover Biden vroeg hij hoe de president zijn rechterhand op het woord van God kan plaatsen "en dan met uw rechterhand wetten in het leven roepen die tegen zijn woord ingaan?"

"Hoe kunt u de naam van God aanroepen in uw eed en uw hand op zijn woord leggen en vervolgens wetten invoeren die het voortgaan van zijn woord zullen onderdrukken, die zijn woord en zij die het naar voren brengen, zullen censureren?" vroeg Cahn.

Hij waarschuwde dat Biden en zijn regering en wetgevers op een dag door God ter verantwoording zullen worden geroepen voor hun daden.

"Het probleem is niet sociaal of economisch of cultureel of politiek, het probleem is uiteindelijk geestelijk. En zo moet ook het antwoord zijn.

Amerika's enige hoop is om terug te keren naar God.

"Kies voor ware grootheid en leiding in die terugkeer, of ga door in dit van God wegtrekken richting vernietiging en oordeel," zei de rabbi.

Hij zei dat "voor hen die de natie liefhebben en vrezen voor haar toekomst, de enige hoop een opwekking is."

"Opwekking komt alleen door berouw en terugkeer," zei hij.

"Het is tijd om te bidden als nooit tevoren dat terugkeer en opwekking zullen komen. Maar het is niet alleen tijd om te bidden voor opwekking, maar om te leven in opwekking en om ervoor te kiezen om nu in opwekking te leven."

Cahn zei dat als de duisternis komt, God ons eraan herinnert om niet te vrezen, want, Hij heeft nog steeds de uiteindelijke autoriteit, en de duisternis kan het licht niet overwinnen.

"Als de duisternis nog donkerder zou worden, dan is het voor de lichten van God tijd om nog feller te schijnen."

Bekijk de video:

Bron: Jonathan Cahn delivers 'prophetic message' to President Biden