www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een brief van een Iraanse rechter aan medegelovigen in Christus

Augustus 2021

()

De Heer bereikt alle gebieden van de Iraanse samenleving. Zelfs te midden van het bedrog van de Islam en de perversie van het recht die het met zich meebrengt, leven gelovige christenen hun geloofsleven uit in de roepingen waartoe God hen heeft geroepen. Dit betekent dat zij dagelijks worden geconfronteerd met burn-out, teleurstelling en zelfs vervolging.

Een rechter in Iran die door Iran Alive Ministries tot geloof was gekomen, heeft een krachtige brief geschreven die wij met andere Iraanse gelovigen willen delen, en wij willen hem ook met u delen - niet alleen als bemoediging voor uw geloof, maar ook als een getuigenis van de ongelooflijke kracht van de Heilige Geest terwijl Hij in Iran werkt om alle gebieden van de samenleving te transformeren.

Ik ben een rechter in Iran. Als iemand die een juridische achtergrond heeft en voortdurend met Islamitische wetten te maken heeft, vraag ik mijzelf vaak af, wat moet ik anders doen als gelovige? Hoe moet ik mij als christen gedragen en anderen behandelen? Moet ik discreet zijn over mijn geloof?

Ongetwijfeld zijn voorzichtigheid en zwijgzaamheid voor hen die in Iran leven onvermijdelijk, maar de Geest die in mij als gelovige is, is sterker dan de geest van deze wereld. Daarom mag ik de ijver die ik voor de Heer voel niet temperen.

Als u een werknemer bent die zich als christen beperkt voelt terwijl u in een organisatie in Iran werkt, en u hebt met veel mensen te maken, dan heb ik een woord voor u:

Voor een rechter, advocaat of gerechtsambtenaar die elke dag te maken krijgt met verschillende zaken waarin de Islamitische Sharia wordt toegepast, zijn er maar twee opties: of je carrière opgeven voor God, of in je positie blijven en standvastig zijn voor Hem. We moeten onze werkomgeving elke dag heiligen door het bloed van Jezus en voortdurend bidden voor de mensen die we tegenkomen. De beste opdracht voor een kind van God die in een rechtbank werkt, is te bidden tegen de valse goden, de valse wetten en de slechte wegen.

Je bent het beste werktuig in Gods handen om Zijn stem te zijn in een omgeving die geregeerd wordt door niets dan alleen bedrog. We moeten hen die gevallen zijn opwekken en de gebrokenen van hart behandelen.

Als u een rechter bent zoals ik, en u moet gerechtelijke bevelen geven volgens de Islamitische wetten en u hebt geen andere keus, dan ben ik hier om u te zeggen dat God wil dat u dienovereenkomstig doet. Maar, houd in gedachten dat Jezus u in deze positie van autoriteit heeft geplaatst om de gevangenen te bevrijden, en om recht te brengen in het onrecht dat de onderdrukten, weduwen, wezen en zwakken wordt aangedaan.

Denk aan de wetten van Jezus bij elk oordeel dat je velt en zie alles door de ogen van Jezus. Weet dat de ware Rechter de Heer zelf is, en dat jij slechts een vat van God bent. Wijk niet af van je positie van rechtvaardigheid. Wees Gods ogen te midden van de rechters die blind zijn en niet kunnen zien.

Als je advocaat bent, werk dan niet tegen de onderdrukten voor meer geld, en maak jezelf niet wijs dat het je taak is om ALLEN te verdedigen! Jouw taak is niet om iedereen te verdedigen, maar om de onderdrukten te verdedigen. Wanneer God u als advocaat voor een rechter brengt, ga dan in de naam van Jehovah, de ware God, zodat u de ogen van de rechter kunt openen en onrechtvaardigheid kunt voorkomen.

Wees niet als Obadja die zowel Achab, de koning van de duisternis, als God probeerde te gehoorzamen. Ja, er is een hiërarchie in elk systeem, en volgens het Woord van God moet je de autoriteiten respecteren. Maar je gehoorzaamheid moet alleen aan Jezus Christus zijn. Een slaaf kan geen twee meesters gehoorzamen, en het licht heeft niets te maken met de duisternis. God zal uw bescherming zijn. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, zal rusten in de schaduw van de Almachtige.

Ik werk als een rechter die in Christus is in de regering. Maar ik doe het door de gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Shabakeh7, de uitzending van Iran Alive Ministry, rust mensen zoals ik toe, en ik voer orders uit in de autoriteit die mij is toevertrouwd. We doen Gods werk samen. Amen!

Als we 24/7 uitzenden in Iran, komt het Goede Nieuws van Jezus Christus in huiskamers van mensen die anders nooit het Woord van God zouden horen. Maar we laten de mensen daar niet achter. We proberen hen toe te rusten en te trainen via onze 4:12 Training School. Daar worden ze gediscipeld, wordt hun geloof bemoedigd en worden ze toegerust om hun geloof in hun dagelijks leven te brengen en het Evangelie te verspreiden onder vrienden, familie en alle hoeken van de samenleving.

Verkregen via e-mail van Iran Alive Ministries