www.wimjongman.nl

(homepagina)


De boodschap van het evangelie

Door Carolyn Hyde - 23 december 2021

( )

(Foto: screenshot YouTube)

In 1 Timoteüs 1 geeft Shaul [bedoeld wordt: Paulus] een woord aan zijn geestelijke zoon Timoteüs, waarmee hij op subtiele wijze eraan herinnert dat wij allen moeten rijpen tot geestelijke vaders en moeders die zonen en dochters opvoeden in het geloof.

Het verzoek van Shaul, dat vandaag de dag nog steeds relevant is, is aan Timoteüs om "bepaalde mensen te instrueren geen vreemde leerstellingen te onderwijzen, noch aandacht te schenken aan mythen en eindeloze genealogieën".

Nu houd ik van mijn religieuze familie en vrienden, maar vaak, wanneer zij de Parashat HaShavuah bespreken, geven hun woorden letterlijk "aanleiding tot nutteloze speculaties in plaats van het plan van G-d te bevorderen, dat is door geloof." Sommige rabbijnse geschriften kunnen een rijk inzicht verschaffen in de Joodse cultuur, geschiedenis en filosofie, maar wanneer deze bronnen het Woord van G-d volledig tegenspreken, zijn zij niet nuttig maar schadelijk.

Maar wanneer ik reageer op geliefden die de rabbijnen volgen in plaats van de TANACH, probeer ik te respecteren dat "het doel van onze instructie liefde is", omdat dit de boodschap van het Evangelie is, en deze liefde komt voort uit drie bronnen - "uit een zuiver hart, uit een goed geweten, en uit een oprecht geloof." Ik geloof dat als één van deze drie elementen ontbreekt, wij niet effectief zullen zijn in het delen van de liefde van onze Messias.

  1. Een zuiver hart is het verlangen van David in Psalm 51:10 - "Schep in mij een rein hart, G-d, en vernieuw een standvastige geest in mij."
  2. Een goed geweten wordt gevonden in 2 Korintiërs 10:5 - "Wij vernietigen argumenten en alle arrogantie die tegen de kennis van G-d wordt ingebracht, en wij maken elke gedachte krijgsgevangen aan de gehoorzaamheid van Messiah."
  3. Een oprecht geloof wordt door heel Hebreeën 11 geïllustreerd als we worden geïnspireerd door de levens van deze geestelijke reuzen van ons geloof.

Wee degenen die zijn afgedwaald en "vruchteloze discussies hebben gevoerd, die leraren van de Torah willen zijn, ook al begrijpen zij niet... de zaken waarover zij stellige beweringen doen."

Natuurlijk "is de Torah goed, als men hem rechtmatig gebruikt, zich realiserend dat de Torah niet gemaakt is voor de rechtvaardigen maar voor de wettelozen" en hen die volgen "wat in strijd is met de gezonde leer, volgens het glorieuze Evangelie van de gezegende G-d."

Door het gebed van dankbaarheid van Shaul persoonlijk te maken, prijzen wij "onze Heer die ons trouw achtte en ons in dienst stelde, ook al waren wij voorheen godslasteraars, vervolgers en gewelddadige agressors. Toch werd ons barmhartigheid betoond omdat wij onwetend en ongelovig handelden;

en de genade van onze Heer was meer dan overvloedig, met het geloof en de liefde die in Messias Jesjoea gevonden worden. Wij vonden barmhartigheid, zodat Jesjoea in ons Zijn volmaakte geduld zou demonstreren als een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven voor het eeuwige leven."

Toen zei Shaul iets dat tegenwoordig zelden in gemeenten wordt gehoord. Als ouderling moedigde hij Timotheüs aan, "overeenkomstig de profetieën die eerder over hem waren uitgesproken, dat Timotheüs door deze profetische woorden de goede strijd zou strijden en het geloof en een goed geweten zou bewaren." Daarentegen noemt Shaul twee mannen die profetische woorden die zij ontvingen verwierpen en zo "schipbreuk leden in hun geloof." Vervolgens legt Shaul uit hoe hij "hen overleverde aan Satan, zodat zij geleerd zouden worden niet te lasteren."

Eerlijk gezegd is dat een moeilijk concept om te begrijpen als volgeling van Jesjoea. Toch denk ik dat het enigszins vergelijkbaar is met mijn constante gebed voor familie en vrienden van wie ik zielsveel houd, dat Adonai zal doen wat Hij moet doen, zodat zij eeuwig leven in Jesjoea zullen hebben, omdat niets anders er toe doet en onze meest hartstochtelijke hoop is dat niemand verloren zal gaan!

Laten we dus bidden dat de profetische woorden van Joël 2:28 weerklinken in de harten van onze verloren mensen en het volk Israël, en inzicht, bemoediging en vreugde brengen!

"Aan de eeuwige, onsterfelijke, onzichtbare Koning, de enige G-d, zij eer en heerlijkheid voor eeuwig en altijd. Amen!"

Bron: The Message of the Gospel » Kehila News Israel