www.wimjongman.nl

(homepagina)


BEZOEK PAUS AAN IRAK: VOORSPELD DOOR BILEAM ALS BEGIN VAN HET EINDE VOOR EDOM, AMALEK, EN GOG

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 9 maart 2021 

Schepen uit Kittim zullen tegen hem komen. Hij zal worden tegengehouden, en zal zich omkeren, razend tegen het heilige verbond. Na gedaan te hebben wat hem behaagt, zal hij zich daarna bekommeren om hen die het heilige verbond verlaten. Daniël 11:30 (De Israëlitische BijbelTM)

Keranen Yaakov, een orthodox Joodse Geula (verlossing) blogger, publiceerde een post waarin hij beweert dat het recente bezoek van paus Franciscus aan Irak, het allereerste door een paus, door een profetie werd voorzien als voorafgaand aan het einde der dagen.

Yeranen citeert een vers uit de profetie van Bileam:

Schepen komen uit de buurt van Kittim, zij onderwerpen Assyrië, onderwerpen Eber. Ook zij zullen voor eeuwig vergaan. Numeri 24:24

Yeranen suggereert dat in de Bijbelse context, schepen, de modernste vorm van transport gebruikt voor transcontinentale reizen, door Bileam gebruikt zouden kunnen zijn om te verwijzen naar een visioen van vliegtuigen.

"Het feit dat er 'schepen' staat sluit niet uit dat het vliegtuigen zijn," schreef Yeranen.

Hij gaat verder met uit te leggen dat de meeste commentatoren Kittim identificeren als Rome. Dit geldt vooral voor de verwijzing in het Boek Daniël.

Schepen uit Kittim zullen tegen hem komen. Hij zal worden tegengehouden en zich omkeren, woedend tegen het heilige verbond. Nadat hij zijn welgevallen heeft gedaan, zal hij zich vervolgens bekommeren om hen die het heilige verbond verzaken. Daniël 11:30

"De Paus is het hoofd van Rome," schreef Yeranen. "En waar hij ook gaat, hij raakt iedereen met wie hij in contact komt."

De blogger beschrijft de paus als "Avi Avot Hatum'a", de archetypische bron van rituele onreinheid. Hij legt verder uit dat het oude Assyrië, met het centrum aan de Tigris in Opper Mesopotamië, zich bevond in het gebied dat in moderne termen bekend staat als Noord-Irak.

De Bijbelse stad Nineve lag aan de rand van het moderne Mosul, in Irak, precies waar de Paus op bezoek was toen hij in Irak was. Eber, genoemd door Bileam, ligt aan de westzijde van de Eufraat. Tijdens zijn verblijf in Irak ontmoette de paus Groot-Ayatollah Sayyid al-Sistani, een sjiitische geestelijke van Iraanse origine, in de stad Najaf, de derde heiligste stad van de sjiitische islam en het centrum van de sjiitische politieke macht in Irak. Toevallig ligt Najaf ten westen van de Eufraat.

Het hoogtepunt van het vierdaagse bezoek van paus Franciscus was een gebedsdienst voor "de zonen en dochters van Abraham" in Ur, in de Bijbel bekend als Ur Kasdim, de vermeende geboorteplaats van Abraham ten westen van de Eufraat. Abraham stond bekend als een "Ivri", wat ook kan worden opgevat als een persoon van Eber.

"De paus en geheel Malchoet Edom (het koninkrijk van Edom) zullen tot vernietiging komen," schrijft Yeranen, de profetie van Balaam parafraserend. In dit geval verwijst Edom naar het katholicisme.

Yeranen merkt op dat Rabbi Elijah ben Solomon Zalman, de 18e eeuwse vooraanstaande Torageleerde die bekend staat als de Vilna Gaon, in zijn commentaar op dat vers het woord וגם (v'gam; en zij ook) interpreteerde als een verwijzing naar Amalek. Deze verwijzing naar Amalek omvat ook zijn incarnatie aan het einde der dagen als Amalek, omdat, net als de profetie over Edom, Amalek en Gog "verloren" zullen gaan in het einde der dagen.

Yeranen merkt vervolgens op dat paus Franciscus, voordat hij paus werd, Jorge Mario Bergoglio heette. Yeranen merkt op dat zijn achternaam eigenlijk het woord "Gog" bevat.

"Moge dit een teken zijn voor goede dingen die komen gaan," besluit Yeranen.

Bron: Pausbezoek aan Irak: geprofeteerd door Bileam om het begin van het einde aan te geven voor Edom, Amalek en Gog