www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Bileam-profetieën van 2021

Gary - 2 september 2021

()

Of het nu gaat om de ramp in Afghanistan, de bosbranden in het westen, of orkaan Ida en de daaropvolgende overstromingen, ik ben de tel kwijt geraakt van hoeveel krantenkoppen in de afgelopen drie dagen woorden hebben gebruikt als "LEFT BEHIND," "EVACUATIES," "MISSING," "THE END," enzovoort. Dit is de soevereiniteit van God in actie.

Je hebt ons waarschijnlijk al eerder de term Balaamse profetie horen gebruiken. Wat bedoelen we daarmee? Het idee is dat God soeverein is en door alles heen spreekt. De stenen zelf roepen het uit (Luc. 19:40). De hemelen spreken Gods waarheid elke dag en nacht (Ps. 19:1-4). Bliksem en hagel, sneeuw en wolken, stormwinden volgen Zijn bevelen (Ps.148,8; Ps.104,4; Jb.37,12). De rivieren en bomen klappen in hun handen, de bergen en heuvels barsten uit in gezang (Ps. 98:8; Jes. 55:12). Niets is willekeurig. God is niet als een klokkenmaker die de schepping opwindt en weggaat. Hij is de voortdurende onderhouder die altijd aanwezig is, die de plaats van elk atoom heeft bepaald en elk moment in de tijd heeft gepland.

Bileam was Gods vijand, maar profeteerde toch (Num. 24). Kajafas was de vijand van Christus, maar profeteerde ook (Joh. 11:49-51). God spreekt nog steeds. In feite spreekt Hij voortdurend, zozeer zelfs dat de mensen zonder excuus achterblijven (Rom. 1:18-20). En als het van God komt, zal het bevestigen wat er in de Schrift staat.

Dit is wat er de laatste drie dagen is gebeurd:

()
()
()
()
()
()

Let op de foto van de achtergelaten honden, die was van gisteren. "No-fly" voor de honden.

Buiten zijn de honden, zij die toverkunsten beoefenen, de onzedelijken, de moordenaars, de afgodendienaars en allen die leugen beminnen en beoefenen. (Openb. 22:15)

Hier zijn mijn twee vragen voor jou: wat denk je dat God op dit moment aan het communiceren is? En, luister je wel?

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. (Openb. 2:7,11,17,26; 3:6,13,22)

Een week voor de eerste mogelijke datum van het Bazuinenfeest, wordt gemeld dat Ida het Joodse huis met de grond gelijk maakte waar de beroemde trompettist Louis Armstrong zijn eerste trompet kreeg. [Vergeet niet dat Trump, van Trump-Pence faam - je weet wel, degene die 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud was toen hij president werd in het Joodse jaar 5777 na het winnen van de verkiezingen met 77 kiesmannen, en 777 dagen oud was 77 dagen na de wedergeboorte van Israël - terug is in het nieuws op een grote manier met hernieuwde rally's en het vizier gericht op 2024.

()

En zes dagen geleden sloeg de bliksem in de klokkentoren op de meest vereerde plaats van de Islam in Mekka om precies 7:25 of 7:26 PM. Als u zich afvraagt waarom dat belangrijk is, het Griekse zelfstandig naamwoord voor rapture is het 725e woord in het alfabet van het Nieuwe Testament, en de werkwoordsvorm van rapture is 726.

God is degene die aan de touwtjes trekt. Niet Satan. Niet de illuminati. God. Ken je Hem? Weet je dat Hij de regels maakt en je leven in Zijn handen houdt? Weet je dat je in je zonden zult sterven als je je niet bekeert door in Zijn Zoon te geloven? God de vleesgeworden Zoon stierf voor uw zonden aan het kruis en stond weer op. Geloof het. En geloof in Hem. Hij komt terug om de aarde te oordelen. Wees niet hier om dat mee te maken.

Maranatha

Bron: The Balaamic Prophecies of 2021 - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates