www.wimjongman.nl

(homepagina)


BIJBELCODE IN GENESIS WIJST NAAR GOG EN MAGOG TEGEN RUSLAND, DEZE SUKKOTH

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 13 augustus 2021

De afstammelingen van Jafeth: Gomer, Magog, Media, Javan, Tubal, Meshech, en Tiras. Genesis 10:2 (De Israël BijbelTM)

( )

De Torah Codes (Foto: YouTube Screenshot)

Rabbi Matityahu Glazerson, een gerenommeerd expert in Torah-codes, gebruikt speciale software om verborgen aanwijzingen te vinden in equidistante [op gelijke afstand staande] letters in de Torah om zo hints te onthullen die helpen de huidige gebeurtenissen te begrijpen. Normaal gesproken kunnen de afstanden tussen de letters vrij groot zijn, met grafieken die meerdere hoofdstukken nodig hebben om een verborgen code te onthullen. Maar Rabbi Glazerson ontdekte dit schema in de eerste paar regels van één hoofdstuk van Genesis.

Hoofdstuk tien van Genesis somt de 70 zonen op van Sem, Cham en Jafeth, die geboren werden na de zondvloed van Noach. Het onderwerp van dit schema stond expliciet in de tweede regel van het hoofdstuk:

De nakomelingen van Jafeth: Gomer, Magog, Media, Javan, Tubal, Meshech, en Tiras. Genesis 10:2<

In zijn video merkte Rabbi Glazerson op dat niet alleen de naam van Gog expliciet wordt genoemd in die regel, maar dat het ook verticaal in het wetboek verschijnt.

Rabbi Glazerson haalde een Joodse traditie aan dat de oorlog van Gog en Magog zal beginnen op de laatste dag van het Bijbelse feest van Sukkoth, aangeduid als Hoshanna Rabba. Dit schema onthulde ook het woord "Tishrei" (תשרי), de maand waarin Sukkoth plaatsvindt.

"Sukkoth zinspeelt op de zonen van Noach, omdat tijdens de zevendaagse feestdag 70 stieren als offers naar de tempel worden gebracht," zei Rabbi Glazerson. De naties zouden naar de Joodse tempels in Jeruzalem komen tijdens het Sukkoth-feest om te offeren aan de God van Israël.

"Omgekeerd is de Oorlog van Gog en Magog hetzelfde, maar dan voor het kwaad," vertelde Rabbi Glazerson aan Israel365 News. "De Oorlog van Gog en Magog is de 70 Naties die zich verenigen tegen Jeruzalem, tegen de God van Israël, en tegen de Joden."

Rabbi Glazerson merkte vervolgens op dat volgens de Talmoed de Oorlog van Gog en Magog zal plaatsvinden tijdens een Shemittah (sabbatical) jaar.

"Naar de Shemittah wordt in de Tora verwezen als shevi'it, het zevende jaar," legde Rabboi Glazerson uit. Maar het wordt geschreven met slechts één letter 'joed' (שבעית). De gematria (Hebreeuwse numerologische waarde) van shevi'it zoals het geschreven is in de Tora is 782, wat wijst naar het jaar dat zal beginnen op Rosh Hashana, dat is 5782."

Om dat punt verder te benadrukken, vond Rabbi Glazerson de letters תשפב, gebruikt om het jaar 5782 aan te duiden. Tot zover onthulde deze tabel het woord Gog, de maand Tisjrei, en het jaar 5782. De tabel onthulde ook het woord sukkoth (סוכות) ook parallel met de andere gevonden aanwijzingen.

Rabbi Glazerson verwees vervolgens naar de verzen in het Boek Ezechiël die Gog en Magog beschrijven in het einde der dagen.

O, sterveling, wend uw aangezicht naar Gog uit het land van Magog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal. Profeteer tegen hem en zeg: Zo zei Hashem: Zie, Ik kom met u afrekenen, Gog, overste van Meshech en Tubal! Ezechiël 38:2-3

"Die namen, Meshech en Tubal, worden niet verklaard in de Bijbel en ze zijn vandaag onbekend," zei Rabbi Glazerson. "Maar de Jeruzalemse Talmoed legt uit dat Meshech Moskou is. Ja, Meshech, de bondgenoot van Gog en Magog, is Rusland."

In dit vers is het Hebreeuwse woord voor 'hoofd' רֹאשׁ (Rosh), wat duidelijk wijst naar 'Rusland'. Ook wordt naar Gog verwezen als het "land van het Noorden", en Rusland is het noordelijkste land in Europa.

Rabbi Glazerson merkte op dat volgens Joodse bronnen, Gog en Magog een proces van drie oorlogen zal zijn. Rabbi Yisroel Kagan, een Torah-autoriteit bij uitstek, bekend als de Chofetz Chayim, die overleed in 1933 (na WO I maar vóór WO II) verklaarde dat WO I de eerste fase was en dat nog twee wereldwijde conflicten het proces van Gog en Magog zouden voltooien.

Rabbi Glazerson citeerde Rabbi Elijah ben Solomon Zalman, de bijbelgeleerde bij uitstek bekend als de Vilna Gaon, die Gog en Magog in twee groepen verdeelde; 35 naties van de Islam en 35 naties van Edom/Esau."

De rabbi citeerde meningen die beweren dat Puth en Cush de voorouders zijn van Turkije en Iran, die aan de gelederen van Gog en Magog worden toegevoegd. De tabel onthulde ook het woord Edom (אדום), dat volgens de rabbi verwijst naar Europa in het algemeen. Het hoofdstuk dat de tabel vormt is een lijst van naties, dus het omvat Egypte, Ashur (Assyrië, of Syrië), en de Pillishtim (Phillitijnen) die Rabbi Glazerson uitlegt zijn de Palestijnen, die zich zeker zullen aansluiten bij Gog en Magog tegen Israël.

"De derde oorlog, oh, oh, zal de eerste twee op een grap doen lijken," waarschuwde Rabbi Glazerson. "Maar het zal slechts een paar minuten duren voor de hele oorlog."

De rabbi merkte op dat de boodschap duidelijk was voor iedereen, maar vooral voor de Joden.

"Het vers in Genesis spreekt over de nakomelingen van Gomer en Magog," zei Rabbi Glazerson. "Magog is duidelijk en behoeft geen uitleg. Maar veel Rabbijnen zeggen dat Gomer een anagram is voor Duitsland, naast dat Meshech Moskou is."

"Als je je niet aan de Torah houdt, als je tegen de God van Israël ingaat, zal dit slecht voor je aflopen," zei Rabbi Glazerson. "De Joden moeten niet vergeten dat we 150.000 Hezbollah-raketten op Israël gericht hebben en Iran hoogstwaarschijnlijk een kernwapen heeft."

Maar de rabbi was optimistisch.

"Laten we hopen dat we door gebed en berouw, vooral tijdens Rosh Hashanna en Yom Kippur, dit oordeel kunnen uitstellen. De Joden moeten zich aan de Tora houden en de volken moeten zich aan de Zeven Noachide Wetten houden. Dit omvat het verbod op homoseksualiteit en abortus, die de redenen waren voor de zondvloed in de tijd van Noach. Dit is waarom we overstromingen hebben gezien, als een herinnering en waarschuwing."

Bron: Bible Code in Genesis hints at Gog and Magog against Russia this Sukkoth