www.wimjongman.nl

(homepagina)


De strategische gevolgen van Bennett's grootheidswaarzin

De linkse regering die Yamina's Bennett en Shaked op het punt staan te vormen, zal niet in staat zijn zich te verzetten tegen het beleid van de regering-Biden inzake Iran, omdat de meeste van haar kabinetsministers dat beleid steunen.

Door Caroline B. Glick - 30 mei 2021

Het heeft weinig zin om in dit stadium van het spel de diepten van morele verdorvenheid en verraad te vermelden waarin Naftali Bennett en Ayelet Shaked zijn afgedaald. Nu de twee zelfbenoemde "leiders" van ideologisch rechts overlopen vanuit het nationalistische kamp en een linkse regering vormen die wordt gesteund door pro-Hamas Arabische partijen, is de tijd gekomen om de strategische en nationale gevolgen van hun daden te bespreken.

De plaats om de discussie te beginnen is door op te merken dat ministers die het Midden-Oostenbeleid van de regering-Biden steunen een absolute meerderheid zullen hebben in de linkse regering die Bennett en Shaked nu van plan zijn te vormen.

Het streven van de regering-Biden om de VS terug te brengen naar de nucleaire overeenkomst met Iran van 2015 leidt slechts in één richting. Bidens Iranbeleid garandeert dat Iran zijn doelen van regionale hegemonie en lidmaatschap van de nucleaire club zal bereiken.

De deal van 2015 vergemakkelijkt de terugkeer van Iran op de wereldmarkt en voorziet in miljarden dollars aan contante betalingen aan het regime in de vorm van sanctieverlichting en herstelbetalingen. Met deze fondsen en kredietlijnen zal het regime in Teheran zijn controle over Jemen, Irak, Syrië en Libanon verdiepen. Iran zal de oorlog tegen Saudi-Arabië uitbreiden en de Golfstaten en Jordanië dwingen zich naar hun wil te schikken. Het Khomeinistische regime zal dan zijn blik op Egypte richten en proberen de regering-Sisi af te zetten en te vervangen door de Moslimbroederschap.

Wat het Iraanse programma voor de ontwikkeling van een kernwapenarsenaal betreft, worden met het akkoord van 2015 alle beperkingen op Irans nucleaire activiteiten tegen 2030 opgeheven en wordt het Iraanse kernwapenprogramma gelegitimeerd. Met andere woorden, Iran zal een kernwapenarsenaal ontwikkelen en zichzelf tot kernmacht uitroepen ergens tussen nu en 2030.

De bewering van de regering dat zij zal onderhandelen over een "langere en sterkere" nucleaire overeenkomst met Iran nadat de VS zal zijn teruggekeerd naar de overeenkomst van 2015 die de weg vrijmaakt voor Iran om een nucleair bewapende regionale hegemoon te worden, is volledig ongegrond. Iran zal geen interesse hebben om verder te onderhandelen. En dus zal het dat ook niet doen.

De linkse regering die Bennett en Shaked op het punt staan te vormen, zal niet in staat zijn zich te verzetten tegen het beleid van Biden, omdat de meeste van haar ministers dat beleid steunen. En dit betekent de ondergang van de Abraham Akkoorden. De grondgedachte achter die vredesakkoorden is het vertrouwen van de Arabieren in Israëls bereidheid om Iran te confronteren, zelfs in weerwil van de VS. Zodra dat is verdwenen, zijn de Abraham Akkoorden ten dode opgeschreven.

De linkse regering die Bennett en Shaked nu vormen, zal garanderen dat de Palestijnse Autoriteit haar inbeslagneming van gebied C zal voltooien, waardoor Israëls strategische belangen in gevaar komen en de gemeenschappen in Judea en Samaria worden bedreigd. De meeste leden van de regering verzetten zich tegen elke stap om de rechten en strategische belangen van Israël in de gebieden veilig te stellen. Niet alleen zijn zij zelf ideologisch geëngageerd om Israëls rechten in Judea en Samaria te ondermijnen, zij zullen nooit het hoofd durven bieden aan de regering-Biden, die de Palestijnse landroof steunt.

Onder de linkse regering zal Hamas zijn militaire capaciteiten in een kwestie van maanden weer opbouwen. Met de economische en politieke steun van de regering-Biden, de EU en de VN zal Hamas zonder beperkingen alle bouwmaterialen en andere producten voor tweeërlei gebruik kunnen invoeren die het nodig heeft. Elke kans dat Israël bezwaar zal maken tegen deze gang van zaken zal verdwijnen met de vorming van deze regering. Ook hier steunt een meerderheid van de kabinetsleden het VS-plan om Gaza om "humanitaire" redenen "weer op te bouwen".

En als Hamas - zoals te verwachten valt - zijn campagne tegen Israël hernieuwt, zal de regering niet durven terug te vechten omdat zij voor haar voortbestaan afhankelijk zal zijn van de steun van de door de Moslimbroederschap geallieerde Verenigde Arabische Lijst. Deze UAL zal de regering ten val brengen als ze ook maar overweegt een vinger uit te steken om Israël tegen Hamas te beschermen.

Naast de diplomatieke en militaire catastrofe die de linkse regering zal veroorzaken, is er ook nog de kwestie van de Israëlische democratie. Een grote meerderheid van de ministers in de linkse regering die nu gevormd wordt, steunt de vereeuwiging van de machtsgreep van de juridische broederschap over de Knesset en de regering.

De radicale rechters van het Hooggerechtshof en de advocaten van de procureur-generaal en het openbaar ministerie zullen onbetwist gezag uitoefenen over alle aspecten van het openbare leven. Elke kans op herstel van de bevoegdheden van de gekozen leiders van Israël en op herstel van de soevereiniteit van het volk zal verdwijnen zodra deze regering wordt beëdigd.

Het doet er niet toe wat "premier" Bennett en zijn koor van "adviseurs" zeggen ter verdediging van hun verraad aan hun kiezers, hun politieke kamp, en hun woord van eer. De feiten zijn wat ze zijn. Bennett, Shaked en hun lakeien staan op het punt de meest radicale en zwakste regering te vormen die Israël ooit heeft gekend. Je hoeft geen profeet te zijn om de gevolgen van hun daden te begrijpen.

Bron: The strategic consequences of Bennett's megalomania - www.israelhayom.com