www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begin van de laatste generatie

Door Howard Bass - 31 mei 2021

De reden om de laatste levensgeneratie die leidt tot de wederkomst van de Heer te beginnen met 1948, en niet met andere jaartallen - zoals het begin van de Zionistische beweging in 1897 vanwege het opkomende antisemitisme; of 1917 met de Balfour Verklaring als een verrassend gevolg van WO1; of in 1967 met de inname en "eenwording" van Jeruzalem door Israël in de Zesdaagse Oorlog, maar nog steeds vertrapt door de heidenen - is omdat het herstel van het Joodse volk als een soevereine natie in het beloofde land een zichtbaar "wonderbaarlijk teken aan de naties" is dat YHVH God nog steeds hier is, en Hij gaat Zijn verlossingsplan vervullen, dat culmineert in de glorieuze wederkomst van de Heer, met veel hard werken tot dan toe. (Jes. 11:12; Ezech. 36-39) Lucas schrijft ook over "al de bomen" (21:29-33), dat zijn de heidense naties rondom Israël, die overeenkomen met de koninkrijken waarover geschreven wordt in Daniël, en de uitleg van de droom van Nebukadnezar. Zij hebben allen hun ruggen gerecht en getracht hun eigen vroegere glorie te herstellen, binnen deze generatie die de vijgenboom heeft zien bloeien!

Deze heidense naties, en de Joodse, gaan verder waar onze vaderen ophielden, en doen nu dezelfde dingen als zij destijds deden. Wij zijn de kinderen van onze vaderen!

Het gaat niet allemaal over Israël, maar het is gericht op Israël, Gods verbondsvolk en land. Alleen op landbouwgebied is geen "teken" van de eindtijd. Vijgenbomen bloeien elk jaar voor de zomer. Maar in het begrijpen van hoe dit spreekt over Israëls wonderbaarlijke terugkeer in de laatste dagen, is het een tijdmarkering, dat de laatste "levenstijd"-generatie is begonnen waarin al deze dingen zo moeten zijn. In de volkscultuur vandaag omvat deze "laatste generatie", tot nu toe, zes "generaties" van de Baby Boomers, tot Gen Z, zelfs nu een Alpha generatie. Al deze generaties zien Israël als een sterke en welvarende natie, voordat de HEERE de dingen laat komen tot een vastgestelde tijd van grote verdrukking.

Het gaat vooral om Jezus Christus en het komende Koninkrijk van God! De oorlogen van deze omringende naties en koninkrijken zijn een noodzakelijk onderdeel naar het einde toe, maar zij vinden pas plaats nadat Israël als natie weer in beeld was. Al deze naties en "koninkrijken" begonnen zich te herstellen vanaf ongeveer de tijd van het begin van de Zionistische beweging rond de eeuwwisseling van de 19e-20e eeuw. WO1 heeft deze naties met hun grenzen verder afgebakend. De Schriften zijn geschreven voor ons, die aan het einde van het tijdperk leven, en wij zien hoe nauwkeurig en relevant zij zijn. Het Woord van God blijft, en alles zal vervuld worden!

Ik zoek en verwacht dat Iran zich een weg zal banen om te krijgen wat het wil, en niemand kan het op dat moment stoppen. (Dan 8:1-4, 15-17) Maar zo niet, dan zal God toch Zijn woord vervullen zoals de Heilige Geest alle schrijvers inspireerde om het voor ons op te tekenen. God weet hoe Hij Zijn marathon moet lopen, en Hij zal finishen in een sterke sprint, en allen inhalen die dachten dat ze Hem achter zich hadden gelaten! In de tussentijd is het evangelie de boodschap die ons is gegeven om tot het einde der tijden te verkondigen aan elke bevolkingsgroep. Dus, kom, Here Jezus!

Bron: The Beginning of the Last Generation | Streams in the Negev