www.wimjongman.nl

(homepagina)"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10

()

Het mogelijk maken van het Merkteken van het Beest-systeem

Door Britt Gilette - 24 september 2021

Terwijl COVID-19 over de wereld blijft circuleren, wordt het steeds duidelijker dat het een bedreiging vormt voor meer dan alleen de wereldgezondheid. Regeringen over de hele wereld hebben de crisis gebruikt om hun macht uit te breiden en individuele vrijheid te vertrappen. Nu 2021 zijn einde nadert, verdelen regeringen de wereld steeds meer in twee kampen - de gevaccineerden en de niet-gevaccineerden.

Zo hield president Biden op 9 september een persconferentie waarin hij een reeks nieuwe vaccinatieverplichtingen aankondigde die mogelijk gevolgen zullen hebben voor meer dan 100 miljoen Amerikanen. Biden stelt regels op om alle werkgevers met 100 of meer werknemers te verplichten ervoor te zorgen dat hun werknemers volledig gevaccineerd zijn of ten minste eenmaal per week een negatieve test laten zien. De inkt van deze uitvoeringsbesluiten is nog niet eens droog, en The Hill meldt nu al dat hij overweegt om vaccinatie-eisen te stellen aan alle vliegreizen.

Helaas is deze COVID-tirannie niet beperkt tot de Verenigde Staten. In Zuid-Australië is de regering een nieuwe app aan het uitrollen die burgers verplicht een foto van zichzelf te nemen en hun locatie op verzoek te melden binnen 15 minuten nadat de autoriteiten daarom hebben gevraagd. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt te maken met een politieonderzoek.

Onlangs heeft het Australische parlementslid Daniel Andrews gezworen de niet-gevaccineerden "buiten te sluiten" als het gaat om medische zorg en het drijven van handel. "Er komt een gevaccineerde economie, en als je gevaccineerd bent, mag je daaraan deelnemen", verklaarde Andrews. "We gaan naar een situatie waarin we, om het gezondheidssysteem te beschermen, mensen gaan buitensluiten die niet gevaccineerd zijn en dat wel kunnen worden."

In Italië houden vliegende drones de temperaturen van strandgangers in de gaten "om COVID-19 op te sporen en gezondheidscrises te voorkomen." Israël, Frankrijk en talloze andere landen hebben "vaccinpaspoort"-systemen opgezet. Bij deze systemen wordt ongevaccineerden de toegang ontzegd tot sportscholen, concerten, restaurants en sportevenementen. In de Verenigde Staten zijn soortgelijke maatregelen genomen in New York City, Los Angeles en San Francisco. Universiteiten stellen het vaccin als voorwaarde voor inschrijving, en in sommige gevallen wordt de niet-gevaccineerden medische zorg geweigerd. Zo stuurde een arts in Florida een brief aan haar patiënten waarin stond dat zij ongevaccineerden niet langer zou behandelen.

Over de hele wereld worden de ongevaccineerden door de samenleving gestraft. Degenen die de COVID-vaccins weigeren, worden geconfronteerd met het mogelijke verlies van hun baan, gezondheidszorg, bewegingsvrijheid en vrijheid in het algemeen. De voorstanders van vaccinatieverplichtingen en vaccinatiepaspoorten willen de ongevaccineerden uit de samenleving verbannen. Zij willen maximale druk uitoefenen om de ongevaccineerden te dwingen zich aan de regels te houden.

Klinkt iets van dit alles je bekend in de oren? Het zou moeten. Het Boek Openbaring beschrijft een soortgelijk systeem waarbij de mensen van de wereld gedwongen worden een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd te ontvangen. Zij die weigeren te gehoorzamen, zullen niet kunnen kopen of verkopen. Ze zullen effectief worden afgesneden van de samenleving.

Zijn COVID-vaccins het merkteken van het beest waarover geschreven wordt in het Boek Openbaring? Nee. Het merkteken van het beest zal een bewuste beslissing inhouden om trouw te zijn aan de Antichrist. Niemand zal het per ongeluk accepteren. Niettemin creëren vaccinatiemandaten en paspoorten een sociaal systeem dat het merkteken van het beest mogelijk maakt. Als zij mogen blijven bestaan, zullen zij een merkteken van het beest creëren dat niet te onderscheiden is van het ware merkteken van het beest. Daarmee maken zij de weg vrij voor de opkomst van de Antichrist en het merkteken van het beest, zoals beschreven in het Boek Openbaring. Om te begrijpen waarom, laten we de bijbelse beschrijving van het merkteken nader bekijken.

Wat is het merkteken?

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over het merkteken van het beest? Er staat, dat het merkteken een uiterlijke uitdrukking zal zijn van iemands trouw aan de Antichrist. Als werelddictator zal hij het eisen, en het merkteken zal verschijnen op iemands rechterhand of voorhoofd (Openbaring 13:16). Hoe zal het eruit zien? Dat weten we niet zeker.

Het zou een tatoeage kunnen zijn, een microchip, of iets anders (misschien zelfs een vaccin). Maar hoe het er ook uit zal zien, het zal niet verborgen zijn. Het zal voor iedereen zichtbaar zijn. We weten niet precies welke vorm het zal aannemen, maar het zal een getal zijn dat de naam van de Antichrist voorstelt. Zijn getal is 666 (Openbaring 13:18).

Zij die het merkteken van het beest weigeren, zullen worden buitengesloten van de wereldeconomie. Zij zullen niets kunnen kopen of verkopen zonder het merkteken (Openbaring 13:17). Sommigen zullen zelfs onthoofd worden voor hun weigering om het te aanvaarden (Openbaring 20:4).

Wat gebeurt er met hen die het merkteken weigeren?

Nadat de antichrist de tempel binnengaat en zichzelf tot God uitroept (2 Tessalonicenzen 2:4), zal hij eisen dat iedereen op aarde het merkteken aanneemt (Openbaring 13:16). Het aanvaarden van het merkteken zal een gelofte van trouw aan de Antichrist zijn. Ook dit zal ofwel het getal 666 zijn, ofwel een naam die opgeteld 666 is (Openbaring 13:18). Allen die het merkteken aanvaarden, zullen het op hun rechterhand of op hun voorhoofd dragen (Openbaring 13:16). Dit zal het voor de samenleving gemakkelijk maken om hen te identificeren. De maatschappij zal iedereen die het merkteken weigert op een zwarte lijst zetten. Elke koop/verkoop transactie zal er aan gekoppeld worden. Als gevolg daarvan zullen zij die het merkteken niet hebben, niets kunnen kopen of verkopen (Openbaring 13:17). Dit zal een enorme sociale druk op de mensen leggen om het merkteken te aanvaarden.

Denk er eens over na. Stel je voor dat je niets kon kopen of verkopen. Hoe zou je dan aan voedsel komen om te overleven? Hoe zou je aan onderdak, kleren en de eerste levensbehoeften komen? De druk zal voor de meeste mensen te groot zijn om te dragen. Ze zullen toegeven en het merkteken accepteren. Waarschijnlijk zullen alleen toegewijde Christenen of toegewijde leden van een religie die zo'n praktijk veroordelen, het merkteken weigeren. In sommige gevallen zullen de gevolgen erger zijn dan economisch. Sommige mensen zullen gemarteld worden voor hun weigering het merkteken te aanvaarden (Openbaring 20:4).

Het mogelijk maken van het Merkteken van het Beest systeem

Hoewel ik niet geloof dat de huidige COVID-vaccins het eigenlijke merkteken van het beest zijn, leggen vaccinmandaten en vaccinpaspoorten een sociaal systeem op dat identiek is aan het systeem dat door het merkteken van het beest wordt opgelegd. Hoe? Door iedereen die weigert het vaccin te accepteren op de zwarte lijst te zetten. Hoeveel mensen zijn hun baan al kwijt? Hoeveel mensen dreigen nu al hun baan te verliezen? Op sommige plaatsen mogen ongevaccineerden geen concerten, sportevenementen, restaurants of sportscholen binnengaan. In sommige landen mogen ze zelfs geen kruidenierswinkels binnen.

Door vaccinatie-mandaten en paspoorten op te leggen, maakt de wereld de weg vrij voor de opkomst van de Antichrist en de invoering van het merkteken van het beest. Of je wel of niet een COVID vaccin accepteert is een persoonlijke keuze. Voel je vrij om het te nemen of niet te nemen. Dat is aan u. Ik steun je keuze hoe dan ook. Maar als je dwingende vaccinmandaten en vaccinpaspoorten steunt, ben je medeplichtig aan het opzetten van de infrastructuur en het precedent voor het merkteken van het beest systeem.

Om duidelijk te zijn - de huidige COVID vaccins zijn NIET het teken van het beest. Als je gevaccineerd bent, is daar (misschien) niets mis mee. Als je niet gevaccineerd bent, is daar ook niets mis mee. Of je nu gevaccineerd of ongevaccineerd bent, het heeft niets te maken met het merkteken van het beest. Vaccinmandaten en vaccinpaspoorten doen dat echter wel. Zij creëren de basis voor het merkteken van het beest systeem.

Iedere Christen zou zich moeten verzetten tegen vaccinatie-mandaten en vaccinatiepaspoorten, omdat het steunen daarvan hetzelfde is als het steunen van het merkteken van het beest-systeem. In de praktijk zijn ze één en hetzelfde. Als je het idee accepteert dat de overheid de rechtmatige macht heeft om iemand tegen zijn wil een stof in te spuiten (of onder druk te zetten om zich te onderwerpen), dan kent de macht van de overheid geen grenzen. Helaas geloven veel te veel mensen dat de overheid deze macht heeft. En hun geloof maakt het merkteken van het beest systeem mogelijk, en creëert een wereld die rijp is voor de opkomst van de Antichrist.

Dit is nóg een teken van de tijd waarin we leven. Israël is terug in het land (Jeremia 23:7-8). Het Joodse volk is terug in Jeruzalem (Lucas 21:24-28). Het Evangelie wordt over de hele wereld verkondigd (Mattheüs 24:14). En nu zien we het merkteken van het beest systeem omarmd worden door een groot deel van de wereld. Jezus zei, wanneer je al deze gebeurtenissen ziet plaatsvinden, kijk dan op, want Hij komt spoedig (Lucas 21:28). Dus gebruik de weinige tijd die we nog hebben om het Evangelie te verspreiden, want Jezus komt!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, September 2021