www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arabieren waarschuwen Westen: Laat Iran je niet voor de gek houden

door Khaled Abu Toameh - 5 mei 2021

  • "Zij die dezelfde fouten begaan en andere resultaten verwachten, bedriegen zichzelf." - Abdullah bin Bajad Al-Otibi, Saoedische schrijver en onderzoeker, Alarabiya.net, 19 april 2021.

  • Nadat de deal over een paar jaar afloopt... mag Iran zoveel kernwapens bouwen als het wil. In die zin was het JCPOA-akkoord een startbaan naar een volwaardig kernwapenprogramma.

  • "Het akkoord heeft niets gedaan aan de ambities van het Iraanse regime op het gebied van hegemonie en zijn schaamteloze inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Arabische landen door middel van directe en semi-directe bezetting in Irak, Syrië, Libanon en Jemen... Iran heeft het vandaag gemunt op de Saoedische olie en op wereldwijde energievoorraden, alsook op burgers, terwijl de wereld toekijkt." - Abdullah bin Bajad Al-Otibi, Alarabiya.net, 19 april 2021.

  • "Alle concessies die de Westerse mogendheden van plan zijn te doen aan Teheran, binden niemand in het Midden-Oosten. En ze kunnen Israël of de Arabische landen niet dwingen de uitkomst van de besprekingen in Wenen te respecteren, vooral aangezien deze onderhandelingen het gevaar van het regime in Teheran voor stabiliteit en veiligheid vergroten." - Syrische schrijver Bahaa Al-Alawam, Al-Ain, 19 april 2021

  • "De waarheid is dat er een politieke, militaire, veiligheids- en economische Iraanse bezetting is van vier Arabische landen - Irak, Syrië, Libanon en Jemen." - Voormalig Jordaans minister van Informatie en Cultuur Saleh Al-Kallab, Asharq Al-Awsat, 15 april 2021. Deze boodschap, die vooral gericht is aan de regering Biden, beschuldigt het Westen ervan de voortdurende bezetting en het terrorisme van Iran in de Arabische landen te negeren. Kennelijk bestaat er onder de Arabieren een diepe vrees dat een herleving van de nucleaire deal brandstof zal toevoegen aan het vuur van de mullahs en hun hak-en-brand beleid zal ondersteunen van het destabiliseren van de Arabische landen en het bevorderen van terrorisme via hun proxies, waaronder Hamas, Hezbollah en de Houthi-milities in Jemen.
 

De Arabieren maken zich steeds meer zorgen over de sinistere bedoelingen en het bedrog van Iran nu de Iraniërs met vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China in Wenen verder onderhandelen over het nieuw leven inblazen van de nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015. Afbeelding: Vertegenwoordigers van de EU, Iran en anderen wonen de Iraanse nucleaire besprekingen bij in het Grand Hotel in Wenen, Oostenrijk op 15 april 2021. (Foto door EU-delegatie in Wenen via Getty Images)

Arabieren maken zich steeds meer zorgen over de sinistere bedoelingen en het bedrog van Iran nu de Iraniërs en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en China hun onderhandelingen in Wenen voortzetten over het nieuw leven inblazen van de Iraanse nucleaire deal uit 2015, die de regering-Trump in 2018 heeft laten vallen.

De deal, bekend als het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), is ogenschijnlijk bedoeld om Iran ervan te weerhouden kernwapens te ontwikkelen. In het kader van het JCPOA stemde Iran ermee in hun voorraad middelhoog verrijkt uranium te elimineren, de voorraad laagverrijkt uranium met 98% te verminderen en het aantal uraniumgascentrifuges gedurende 13 jaar met ongeveer tweederde te verminderen. Na het verstrijken van de overeenkomst over een paar jaar mag Iran echter zoveel kernwapens bouwen als het wil. In die zin was de JCPOA-deal een landingsbaan naar een volwaardig kernwapenprogramma.

Op 8 mei 2019 kondigde Trump de terugtrekking van de VS uit het JCPOA aan, dat Iran in het geheim had geschonden, en sindsdien heeft Iran de voorwaarden van het akkoord herhaaldelijk geschonden.

De Iraniërs lijken optimistisch dat de gesprekken de VS terug zullen brengen naar de deal, en zeggen dat een "nieuwe verstandhouding" vorm lijkt te krijgen.

"We denken dat de gesprekken een stadium hebben bereikt waarin de partijen kunnen beginnen te werken aan een gezamenlijk ontwerp," vertelde de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi aan de Iraanse staatstelevisie. "Het lijkt erop dat een nieuwe verstandhouding vorm krijgt, en dat er nu overeenstemming is over de einddoelen."

Arabische columnisten en politieke analisten die de huidige onderhandelingen in Wenen hebben gevolgd, zijn ervan overtuigd dat Iran opnieuw klaar staat om de internationale gemeenschap voor de gek te houden. Zij waarschuwden de VS en de andere wereldmachten voor het herhalen van de fout uit het verleden door in de Iraanse truc te trappen.

"De geschiedenis herhaalt zich," schreef de Saoedische schrijver en onderzoeker Abdullah bin Bajad Al-Otibi. "Degenen die dezelfde fouten begaan en andere resultaten verwachten, bedriegen zichzelf."

Al-Otibi beschreef het nucleaire Iran van 2015 als een volslagen mislukking. "Ongeacht de resultaten van de besprekingen in Wenen, zullen ze dezelfde fout herhalen," merkte hij op.

"Een van de belangrijkste redenen voor het mislukken van het vorige akkoord was dat het de Arabische Golfstaten volledig uitsloot. Vandaag wordt dezelfde fout herhaald. Het resultaat zal zeker niet anders zijn."

De Saoedische schrijver wees erop dat de eis van de Golfstaten om deel te nemen aan de besprekingen in Wenen door de wereldmachten werd genegeerd. "De uitsluiting van de Golfstaten bevestigt dat de besprekingen erop gericht zijn een dode overeenkomst nieuw leven in te blazen," betoogde Otibi. "De westerse onderwerping aan Iran heeft nieuwe hoogten bereikt en het Iraanse regime maakt daar met enige bravoure gebruik van."

Volgens Otibi was een van de "zonden" van het vorige nucleaire akkoord dat het niet duidelijk inging op twee belangrijke kwesties:

"Ten eerste pakte de overeenkomst de ambities van het Iraanse regime op het gebied van hegemonie en zijn schaamteloze inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Arabische landen door middel van directe en semi-directe bezetting in Irak, Syrië, Libanon en Jemen niet aan. Daarom nam de kwaadaardigheid van Iran toe na dat mislukte akkoord, totdat er een Amerikaanse regering kwam die strenger was tegen Iran.

"Ten tweede, het vorige nucleaire akkoord pakte niet de ballistische raketten van Iran aan die de Golfstaten bedreigden, en dat was een belangrijke reden voor het mislukken van dat akkoord. Iran heeft het vandaag gemunt op Saoedische olie en wereldwijde energievoorraden, evenals op burgers, terwijl de wereld toekijkt."

Otibi waarschuwde dat de wereld snel zal ontdekken dat zodra sommige sancties tegen Iran zijn opgeheven, het door Iran gesponsorde terrorisme zal doorgaan en "velen zullen de prijs betalen voor het niet handelen."

De Syrische schrijver Bahaa Al-Alawam waarschuwde dat de gesprekken in Wenen geen rekening houden met de belangen en legitieme zorgen van de Arabische landen.

Al-Alawam wees erop dat Israël op de hoogte was van de voortdurende schendingen van de nucleaire overeenkomst door Iran:

De Israëli's legden het gevaar [van de bedoelingen van Iran] uit vóóraf aan de besprekingen [in Wenen] ... Toen ze merkten dat de Amerikanen en Europeanen hun zorgen negeerden, besloten ze de valsheid bloot te leggen van wat er in Wenen gebeurt. Het nucleaire programma van Iran is nooit vreedzaam geweest. Degenen die nu met Iran onderhandelen, geven alleen om hun eigen belangen."

De recente aankondiging van Iran, dat het is begonnen met het verrijken van uranium tot de hoogste zuiverheidsgraad ooit (60%), aldus Al-Alawam, toont aan dat het land dichter bij de productie van een kernbom komt, wat een bedreiging vormt voor de veiligheid van de regio en de wereld.

"De Europeanen en Amerikanen sluiten hun ogen voor deze dreiging," voegde hij eraan toe.

"Zij blijven volhouden dat het weerhouden van Iran om kernwapens te verwerven voldoende is om het om te vormen tot het Zwitserland van het Midden-Oosten, of om de democratisering van het regime van de mullah's in Teheran te garanderen. Door de westerse apathie verwachten de landen van de regio niet veel van de onderhandelingen in Wenen, en als zij nadenken over hun onafhankelijke opties om het hoofd te bieden aan de Iraanse dreiging tegenover hen, dan is dat een legitieme zaak en heeft niemand het recht daar bezwaar tegen te maken. Alle concessies die de Westerse mogendheden van plan zijn aan Teheran te doen, binden niemand in het Midden-Oosten en kunnen Israël of de Arabische landen niet dwingen de uitkomst van de besprekingen in Wenen te respecteren, vooral als deze onderhandelingen het gevaar van het regime in Teheran voor de stabiliteit en de veiligheid vergroten."

De voormalige Jordaanse minister van Informatie en Cultuur Saleh Al-Kallab sprak deze bezorgdheid uit en zei dat hij niet verwacht dat Iran zal ophouden zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van de Arabische landen:

"De waarheid is dat er een politieke, militaire, veiligheids- en economische Iraanse bezetting is van vier Arabische landen - Irak, Syrië, Libanon en Jemen ... Het is duidelijk dat als de VS haar betrekkingen met Teheran herstelt, de mullahs de belangrijkste besluitvormers in het Midden-Oosten zullen worden. De Arabieren zullen hun eenheid niet hervinden tenzij de Iraniërs en hun volgelingen uit Irak, Syrië, Libanon en Jemen worden verdreven."

De gesprekken in Wenen vielen samen met een campagne van veel Libanezen die oproepen tot het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen Iran en Libanon.

Vorige week hielden tientallen Libanese activisten een protestdemonstratie buiten de kantoren van het Libanese Ministerie van Buitenlandse Zaken in Beiroet, waarbij zij eisten dat hun regering de Iraanse ambassadeur in Libanon het land zou uitzetten en de diplomatieke betrekkingen met Iran verbreken.

De demonstranten riepen slogans om een einde te maken aan de bezetting van Libanon door Iran, en om de Iraanse proxy-militie, de terreurgroep Hezbollah, te ontwapenen.

Deze campagne is, net als de standpunten van verscheidene Arabische politieke analisten en columnisten, bedoeld om een boodschap te zenden aan degenen die momenteel met Iran onderhandelen, namelijk dat de Arabieren de mullahs in Teheran niet verder vertrouwen dan zij hen zien.

Deze boodschap, die vooral gericht is aan de regering-Biden, beschuldigt het Westen ervan de voortdurende bezetting en het terrorisme van Iran in de Arabische landen te negeren. Kennelijk bestaat er onder de Arabieren een diepe vrees dat een herleving van de nucleaire deal olie op het vuur van de mullahs zal gooien en hun hak-en-brand-beleid van destabilisering van de Arabische landen en bevordering van terrorisme via hun proxies, waaronder Hamas, Hezbollah en de Houthi-milities in Jemen, zal ondersteunen.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Arabs Warn West: Do Not Let Iran Fool You :: Gatestone Institute