www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat gebeurt er als een Arabier Jezus predikt in Israël?

Door Eén voor Israël - 16 februari 2021

()

Gedwongen door de Heilige Geest sprong hij op de tafel, microfoon in de hand, en begon te preken over Jezus. Maar wat er daarna gebeurde, verbaasde ons allemaal!

In Haifa, Noord-Israël, is er een multiculturele wijk genaamd Wadi NisNas. Elk jaar houden ze een "Feestdag der Feestdagen" voor alle drie de geloofsrichtingen: Jodendom, Christendom en Islam. En gelovigen maken van de gouden kans gebruik om het goede nieuws van Jezus te delen. En zo kreeg Carlos Damianos, een Israëlische Arabier, een niet te missen kans om Jezus bekend te maken.

Vol van liefde voor de Israëlische menigte, sprak Carlos met ernst over de Messias op een manier die Joodse mensen konden begrijpen, en smeekte hen om Jeshua te aanvaarden als hun Heer en Verlosser.

Dit is wat hij zei:

Mozes. De meest vereerde profeet in de Bijbel. Mozes, toen hij de Egyptenaar ging doden, kwam er iemand die hem vroeg: "Wie ben jij? Ga je mij doden zoals je gisteren die Egyptenaar doodde?" Daarna vluchtte Mozes voor veertig jaar. Ze verwierpen Mozes, maar hij werd de leider van het hele Joodse volk.

Jozef. Zij verkochten Jozef, maar hij werd de leider, niet alleen van de Egyptenaren, maar de redder van vele volkeren. Broers en zussen, dit beeld komt terug in de geschiedenis, ook in onze dagen.

Jezus. Jeshua die vandaag de dag "Yeshu" wordt genoemd (wat een vloek is: "Moge zijn naam en nagedachtenis voor eeuwig worden uitgewist), is Jezus is de Messias! Hij is de Zoon van God die door jou verworpen is. Hij is 2000 jaar lang verworpen. En vandaag, als volk - vandaag is het enige wat ons verenigt, dat we allemaal tegen Jezus zijn!

We hebben Jezus verkocht. Maar Jezus is als Jozef. Hij is onze redder. Hij is onze zegen. En net als de tien broers die naar Egypte gingen om gered te worden van de dood, waren zij geschokt toen zij zagen dat de persoon die voor hen stond, de broer was die zij jaren geleden verkocht hadden - Jozef. En die dag zal komen.

Jezus de Messias zal geopenbaard worden voor het hele huis van Israël.

Laat je niet overvallen zoals Jozefs broers!

Opdat je niet beschaamd zult zijn op de dag des oordeels, stel je vertrouwen in Jezus, zodat je niet betrapt zult worden. Omdat er nu genade is, zullen allen die in Hem geloven gered worden. Iedereen die zijn vertrouwen in Hem stelt, zal gered worden op grond van het bloed dat voor ons vergoten werd aan het kruis.

Broers en zussen, ik smeek u om het Nieuwe Verbond te lezen - het Nieuwe Testament. Jeremia de profeet zei dat God een Nieuw Verbond zou maken, anders dan het Oude Verbond. Het Sinai-verbond veroordeelt ons. Het oordeelt jou! Omdat niemand zich kan meten aan de normen ervan. Het Nieuwe Verbond werd ook gegeven door Gods genade. Een geschenk dat we niet verdienden. Het eerste verbond werd gegeven bij de Sinaï en was geschreven in bloed, maar in het bloed van dieren. Het Nieuwe Verbond moest ook in bloed geschreven worden - niet het bloed van dieren, maar het bloed van de Messias, de Zoon van God - zodat wij door Zijn bloed kinderen van God kunnen worden. En dit is niet alleen voor Joodse mensen ook voor heidenen!

Een nieuw verbond is voor ons gesloten - zoals beloofd door de profeten

Vandaag breng ik goed nieuws. Vrienden, broers, wij leven hier allemaal en wij gaan dezelfde toekomst tegemoet, maar het goede nieuws is dat wij door dit bloed, dat aan het kruis vergoten is, Gods belofte aan onze Vaderen kunnen ontvangen en de status van zijn kinderen kunnen krijgen en Gods Geest kunnen ontvangen zoals Ezechiël de profeet beloofde.

Wij zijn aangenomen door geloof. Lieve broers en zussen, kom; door Jezus hebben wij eeuwig leven en vrede met God. Niet om religieus te zijn, maar om een levende relatie met God te hebben. We vragen je niet om religieus te worden - alleen om je te bekeren!

Bekijk de profetieën voor jezelf en keer terug naar de God van je vaderen. Stel je vertrouwen in Zijn offer voor jou dat 2000 jaar geleden aan het kruis werd geslacht, en dan zul je vergeving voor je zonden ontvangen en ook status als kind van God. Geef Hem een kans - Hij achtervolgt je al 2000 jaar! Verhard je hart niet en rebelleer niet tegen Hem zoals onze vaderen deden.

Geef hem de kans - accepteer hem.

()

Keer dit goede nieuws niet de rug toe!

Kijk naar de profetieën, zodat je de zegen kunt binnengaan waar de aartsvaders naar verlangden. Zij verlangden naar deze zegen: de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Daarom is dit verbond aan jou en aan je kinderen gegeven door de Heilige Geest die werd gegeven nadat Jeshua Zichzelf gaf aan het kruis en opstond op de derde dag.

Vandaag brengen wij goed nieuws in zijn naam.

Verhard je hart niet!

Verzet je niet tegen Hem!

Het is tijd om op te houden stijfkoppig te zijn, zoals de Bijbel ons heeft beschreven!

Laten we onze harten veranderen, onze houding, terug naar de God van onze Vaderen.

Verscheidene Israëli's namen Jeshua ter plaatse aan, op datzelfde moment en daar, inclusief een prominent lid van een plaatselijke synagoge.

Een andere Joodse man riep uit: "Ik voel mijn hart branden van vuur! Wat kunnen we doen om al het onrecht dat we Jeshua hebben aangedaan recht te zetten?" Hier is Carlos die het antwoord op die vraag uitlegt na zijn moedige boodschap.

Bron: What Happens When an Arab Preaches Jesus in Israel? » Kehila News Israel