www.wimjongman.nl

(homepagina)


Apocalyptisch

Door Gary Stearman - 15 januari 2021

()

Een veelgebruikt woord dat in de Engelse taal misschien wel het meest misbruikt is. Zeker, je hebt het gehoord, vooral in verschillende nieuwsuitzendingen. Het kan afkomstig zijn van een nieuwscommentator die voor een bosbrand staat. Hij meldt: "Deze brand is enorm! Het is al een week uit de hand gelopen! Wat we hier zien, is apocalyptisch! Duizenden huizen zijn verbrand! Er zijn ontelbare doden gevallen!"

Of misschien is het een orkaan die een kustplaats wegveegt. Met videobeelden van puin dat door de lucht vliegt, gaat het verslag door: "Mensen, dit is een apocalyps! Duizenden zijn dakloos!"

De laatste jaren zijn er tv-documentaires geweest, waaruit blijkt dat er in Amerika verschillende vulkanische gebieden zijn die catastrofaal zouden kunnen exploderen, waardoor een verstikkende wolk zou kunnen ontstaan die ons hele continent zou kunnen bedekken. Dit wordt vaak gerapporteerd als "een letterlijke apocalyps!"

In al deze gevallen, wanneer verslaggevers dat woord gebruiken, denken ze aan een ramp, een calamiteit, een catastrofe of een hartverscheurend ongeluk. Ze proberen een beeld op te roepen van verwoesting, cataclysme en totale verwoesting. Maar die woorden gebruiken ze niet. In plaats daarvan, reikend naar het maximale drama, gebruiken ze de apocalyps!

Helaas is elk van deze voorbeelden op de meest flagrante en schandelijke manier grammaticaal onjuist. In hun ijver voor drama gebruiken deze verslaggevers (die het algemene gebruik van het woord weerspiegelen) allemaal een zeer specifiek en precies bijbels woord. De apocalyps is een bijbelse gebeurtenis, die te maken heeft met de verschijning van Jezus Christus, en niets anders.

Als je de populaire oorsprong van dit woord wilt zien, kijk dan eens naar het eerste vers van het slotboek van de Bijbel:

"De Openbaring van Jezus Christus, die God aan hem gaf, om aan zijn knechten dingen te onthullen die binnenkort moeten gebeuren; en hij zond en tekende het door zijn engel aan zijn knecht Johannes" (Openb.1:1).

In het Nieuwtestamentisch Grieks luidt de eerste zin van dit vers: "Apokalupsis, Iesou Christou," of "De openbaring (of openbaring) van Jezus Christus".

Met andere woorden, apocalyps betekent 'openbaren'. En wat onthult het laatste boek van de Bijbel? Het onthult Jezus Christus! Dat is precies waarom het boek "Openbaring" heet.

Maar er is een vraag waar we naar moeten kijken. En dit is het: Hoe is de apocalyps een veelvoorkomend Engels woord voor 'ramp' geworden, terwijl het in feite 'openbaren' betekent? En het kan ook betekenen "onthullen" of "blootleggen."

Het antwoord is zowel eenvoudig als illustratief voor de manier waarop taal werkt. Het laatste boek van de Bijbel opent met een onthulling van Christus in zijn herrezen staat. Het onthult ook zijn relatie met de kerk, afgebeeld in zeven lokale gemeenten die zowel geografisch gepositioneerd zijn als representatief voor het kerkelijke tijdperk, beginnend met apostolische ijver en eindigend met afvalligheid.

Vervolgens wordt in de volgende hoofdstukken de Troon van God en het Verzegelde Boek onthuld (dat is een aanklacht die aan het begin van de Verdrukking wordt geopend), maar alleen door het Lam Gods. Vervolgens onthult het de gezindheid van Israƫl tijdens de oordelen, en het klinken van de Bazuinen. Vervolgens komen de Antichrist, de 144.000 en de Schaal-oordelen. Het mysterieuze Babylon wordt vernietigd, Christus keert terug bij de Wederkomst en Satan is gebonden voor duizend jaar. De heiligen regeren. Het Grote Witte Troon-oordeel wordt bijeengeroepen. Eindelijk zien we de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

Al deze dingen (en nog veel meer!) worden geopenbaard op een manier die in geen enkel ander boek van de Bijbel voorkomt.

In de loop der jaren is er een gevestigde traditie ontstaan die de cataclysma's van de Openbaring verwart met de naam van het boek zelf. Dit is technisch en grammaticaal gezien onjuist.

Dus de volgende keer dat je het woord 'apocalyps' hoort, en dat het wordt gebruikt om een afschuwelijk destructieve gebeurtenis te beschrijven; stop dan en denk: "Nee, dat betekent 'openbaring', Jezus komt eraan." En als je dat doet, zal dat apocalyptisch zijn!

Bron: What we are seeing here, is apocalyptic!