www.wimjongman.nl

(homepagina)


EXPERIMENT CREËERT "PLANET OF THE APES"-EMBRYO'S - RABBI NOEMT HET DE SEKSUELE ZONDE VAN DE NEPHILIM

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 18 april 2021

Het was toen, en ook later, dat de Nephilim op aarde verschenen - toen de goddelijke wezens samenwoonden met de dochters van de mensen, die hen nageslacht baarden. Zij waren de helden van weleer, de mannen van faam. Genesis 6:4 (De Israël BijbelTM)

Onderzoekers injecteren menselijke stamcellen in apen-embryo's en zelfs wetenschappers zijn verontrust over de ethische implicaties. Voor degenen die bijbels denken, zijn de implicaties duidelijk.

VERMENGING VAN APEN- EN MENSELIJKE CELLEN

Onderzoekers in Californië publiceerden hun resultaten in The Cell, waarin zij beschrijven hoe zij met succes embryo's "creëerden" die een mengsel waren van apen- en menselijke cellen. In het rapport, getiteld "Chimeric contribution of human extended pluripotent stem cells to monkey embryos ex vivo", wordt uitgelegd dat de studie was gericht op het creëren van cellen die kunnen worden gebruikt om organen te produceren voor mensen die transplantaties nodig hebben.

Chimerisme is een toestand waarbij een organisme of persoon niet één maar twee volledige gen-omen of DNA-reeksen in zijn lichaam heeft. De aandoening is genoemd naar de chimera, een vuurspuwend wezen in de Griekse mythologie dat meestal wordt afgebeeld als een leeuw, met de kop van een geit die uit zijn rug steekt, en een staart die zou kunnen eindigen met de kop van een slang.

De onderzoekers injecteerden 25 cellen, bekend als geïnduceerde pluripotente stamcellen van mensen - gewoonlijk iPS-cellen genoemd - in elk van 132 makaakaap blastocyten, een vroege structuur in de embryonale ontwikkeling bij zoogdieren, en kweekten de resulterende chimaeren in kweekschaaltjes gedurende maximaal 20 dagen. Na 13 dagen waren de menselijke cellen nog steeds aanwezig in ongeveer een derde van de chimaeren.

De laatste jaren hebben onderzoekers menselijke stamcellen in schapen- en varkensembryo's geïnjecteerd in een poging menselijke organen in dieren te kweken met het oog op transplantatie. Makaakapen zijn genetisch nauwer verwant aan de mens dan schapen en varkens. De onderzoekers menen dat zij in staat zullen zijn de in de embryo's van apen en mensen waargenomen pathways te reorganiseren en die kennis toe te passen op embryo's van schapen en varkens.

De morele implicaties waren zelfs voor de onderzoekers duidelijk.

"Mijn eerste vraag is: waarom?" vertelde Kirstin Matthews, een fellow voor wetenschap en technologie aan het Baker Institute van de Rice University, aan NPR. "Ik denk dat het publiek zich zorgen gaat maken, en ik ook, dat we gewoon doorgaan met de wetenschap zonder een goed gesprek te hebben over wat we wel of niet zouden moeten doen.

"Ik zie dit soort onderzoek niet als ethisch problematisch," zei Insoo Hyun, een bio-ethicus aan de Case Western Reserve University en Harvard University. "Het is gericht op verheven humanitaire doelen."

"Ons doel is niet om een nieuw organisme, een monster te genereren," vertelde Juan Carlos Izpisua Belmonte, een professor in het Gene Expression Laboratory van het Salk Institute for Biological Sciences in La Jolla, California en een co-auteur van de Cell studie, aan NPR. "En wij doen niet iets dergelijks. Wij proberen te begrijpen hoe cellen van verschillende organismen met elkaar communiceren."

De grootste zorg is dat iemand zou kunnen proberen om een van deze chimere embryo's te voldragen, en zo onbedoeld dieren zou kunnen creëren die gedeeltelijk menselijke hersenen hebben, waardoor ze de schijn van een menselijk bewustzijn of menselijk denkvermogen zouden krijgen.

Wetenschappers overwegen een dergelijk "chimeer" half-menselijk wezen om neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson te bestuderen.

"Moet het als menselijk worden gereguleerd omdat er een aanzienlijk deel menselijke cellen in zit? Of moet het gewoon als een dier worden gereguleerd? Of iets anders?" zei Matthews. "Op welk punt neem je iets en gebruik je het voor organen wanneer het eigenlijk begint te denken en logica heeft?"

VERBODEN DOOR DE TORAH-WET

In de Torah-wet roept zo'n schepsel Halachische (Torah-wet) kwesties op. Abortus op mensen is natuurlijk verboden door de Torah, maar abortus op dieren is dat niet. De nieuwe diersoort die bij dit onderzoek werd gecreëerd, leek genetisch op de mens en het beëindigen van de ontwikkeling van de foetussen kan verboden zijn.

Rabbi Moshe Avraham Halperin van de Machon Mada'i Technology Al Pi Halacha (het Instituut voor Wetenschap en Technologie volgens de Joodse Wet) verklaarde in reactie op het rapport dat er duidelijke Torah-richtlijnen zijn voor deze nieuwe technologie. Rabbi Halperin verwees naar de Bijbelse wet betreffende vermenging van diersoorten.

Gij zult uw vee niet laten seksen met een verschillend soort; gij zult uw akker niet zaaien met gemengd zaad; evenmin zal een kleed, gemengd van linnen en wollen, u kleden. Leviticus 19:19

"Het is verboden om een schepsel te scheppen dat een mengsel van soorten is, maar zolang zij geen nieuw schepsel voortbrengen dat een andere vorm heeft, is het toegestaan," vertelde Rabbi Halperin aan Israel365 News.

Maar, zo merkte hij op, "Verbetering van de soort, zelfs van het menselijk ras, is niet verboden door de Joodse wet. Het veranderen van de kleur van de huid of het haar is toegestaan, nog meer wanneer het gaat om het verwijderen van genetische kwalen. Maar het proces heeft zeker toezicht nodig."

"PLANEET VAN DE APEN"

Een ander ethisch punt van zorg is dat de resulterende chimera menselijk sperma of eicellen zou kunnen produceren. Dit is ook een mogelijkheid die onderzoekers graag willen onderzoeken omdat het nuttig kan zijn voor het bestuderen van de menselijke ontwikkeling en onvruchtbaarheid.

"Niemand wil echt dat apen rondlopen met menselijke eicellen en menselijk sperma in zich," zei Hank Greely, een bio-ethicus van de Stanford Universiteit, die in hetzelfde nummer van het tijdschrift een artikel schreef dat de onderzoekslijn bekritiseert, terwijl hij opmerkte dat deze specifieke studie ethisch werd uitgevoerd. "Want als een aap met menselijk sperma een aap met menselijke eicellen ontmoet, wil niemand een menselijk embryo in de baarmoeder van een aap."

"Ik denk niet dat we op de rand staan van voorbij de Planeet van de Apen. Ik denk dat malafide wetenschappers zeldzaam uitzonderlijk zijn. Maar ze zijn niet nul," zei Greely. "Dus ik denk dat het een geschikt moment is om na te denken over: 'Moeten we dit ooit verder laten gaan dan een petrischaal [kweekschaal voor bacterieën]?

NEPHILIM: SEKSUELE ZONDE VAN HET VERMENGEN VAN SOORTEN

Het vermengen van soorten wordt in de Bijbel beschreven op een manier die verontrustend veel lijkt op het experiment waarbij menselijk genetisch materiaal wordt vermengd met zich ontwikkelende apenfoetussen. In Genesis vermengden "goddelijke wezens" en later Nephilim zich met menselijke vrouwen. Het resultaat was zo verfoeilijk voor God dat hij de levensduur van de mens drastisch beperkte.

De goddelijke wezens zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en namen vrouwen van degenen die hen bevielen. Hasjem zei: "Mijn adem zal niet eeuwig in de mens blijven, want ook hij is vlees; laat de dagen die hem zijn toegestaan honderdtwintig jaar zijn." Het was toen, en ook later, dat de Nephilim op aarde verschenen - toen de goddelijke wezens samenwoonden met de dochters van de mensen, die hun nakomelingen baarden. Zij waren de helden van weleer, de mannen van faam. Genesis 6:2-4

Direct daarna werden de mensen slecht en God besloot een zondvloed te brengen om al het leven te vernietigen. Volgens de Joodse traditie werden de dieren gedood, omdat zij even schuldig waren aan de seksuele zonden van de mens. Het kan zijn dat de zonde van bestialiteit niet alleen gebaseerd is op de seksuele daad, maar dat ook het vermengen van het genetisch materiaal van twee soorten verboden is.

Dit verband tussen seksuele zonde en het vermengen van soorten, zowel dier en mens als mens en bijna goddelijke wezens, werd opgemerkt door Rabbi Yosef Berger, rabbi van het Graf van Koning David op de berg Zion. Rabbi Berger legde uit dat het vers dat het vermengen van diersoorten verbiedt, direct voorafgaat aan een gedeelte van de Torah dat handelt over seksuele onfatsoenlijkheid.

En wie vleselijk ligt met een vrouw, die een slavin is, verloofd met een man, en in het geheel niet verlost, noch vrijheid gegeven; zij zal gegeseld worden; zij zal niet ter dood gebracht worden, omdat zij niet vrij was. Leviticus 19:20

De rabbi legde het verband tussen de twee verschillende geboden uit.

"Dit komt ook tot uitdrukking in de zonde van de generatie van Noach, die volgens de Joodse traditie de verboden vermenging van dier en mens was," vertelde Rabbi Berger aan Israel365 News, waarbij hij Genesis citeerde.

En Hashem zei: 'Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het dier, als het kruipend gedierte, als het gevogelte; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.' Genesis 6:7

"De generatie van Noach zondigde seksueel, maar het kwam tot uiting in de vermenging van soorten," legde hij uit.

"Deze seksuele zonde zou het komende Messiaanse tijdperk kunnen verhinderen, omdat de verbinding tussen man en vrouw een heilig onderdeel is van het proces van het brengen van geula (verlossing). Dit is de basis van de eis om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen: om Moshiach (Messias) te brengen."

HET VERSPREIDEN VAN HET VIRUS

Een ander ernstig punt van zorg is dat het gebruik van organen van dieren voor transplantaties kan leiden tot de verspreiding van virussen van dieren naar mensen. De mogelijkheid van trans-species virussen was vooral zorgwekkend omdat de Californische onderzoekers samenwerkten met Chinese onderzoekers van de Kunming University of Science and Technology in Yunnan. De nieuwe studie werd vorig jaar mogelijk gemaakt toen het Chinese team van de Kunming-universiteit technologie ontwikkelde waarmee apenembryo's in leven konden blijven en gedurende langere tijd buiten het lichaam konden groeien.

Deze bezorgdheid leidde tot dergelijk onderzoek waarbij menselijke stamcellen worden gecombineerd om dierlijke embryo's te creëren die gedeeltelijk menselijk zijn. Dit moratorium werd in 2016 opgeheven.

Dr. Anna Smajdor, docent en onderzoeker in biomedische ethiek aan de Norwich Medical School van de Universiteit van East Anglia, zei dat het "aanzienlijke ethische en juridische uitdagingen" met zich meebracht.

"De wetenschappers achter dit onderzoek stellen dat deze chimere embryo's nieuwe mogelijkheden bieden, omdat 'we niet in staat zijn om bepaalde soorten experimenten bij mensen uit te voeren'," zei Smajdor tegen de BBC. "Maar of deze embryo's menselijk zijn of niet, is nog maar de vraag."

Prof. Julian Savulescu, directeur van het Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics en co-directeur van het Wellcome Centre for Ethics and Humanities, Universiteit van Oxford, zei dat het onderzoek "de doos van Pandora opent voor mens-niet-mens chimaeren".

"Deze embryo's werden vernietigd na 20 dagen van ontwikkeling, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat mens-niet-mens chimaera's met succes worden ontwikkeld, misschien als een bron van organen voor mensen," zei Savulescu tegen de BBC. "Dat is een van de lange termijn doelen van dit onderzoek."

Bron: Experiment creates “Planet of the Apes” embryos, Rabbi calls it the sexual sin of the Nephilim