www.wimjongman.nl

(homepagina)


De tijden van benauwdheid en angst

Door Dagobert Duck - 29 september 20121

Eén van de benamingen van de periode van Verdrukking is een dag van benauwdheid en angst (Zefanja 1:15). Covid-19, verplichte inentingen, dreigementen om niet-ingeënte mensen te ontslaan, enz. in het veroorzaken van benauwdheid en angst voor miljoenen burgers van de V.S.

Alle tekenen van de laatste dagen komen op hetzelfde moment samen. Bijbelprofetie voltrekt zich direct voor onze ogen en net als de geboortepijnen voltrekken de voorspelde gebeurtenissen zich steeds vaker en heviger. Nooit in de geschiedenis van de wereld zijn zoveel krachten, waaronder economische, wetenschappelijke, technologische, ecologische, culturele, geopolitieke, morele, spirituele en religieuze, samengekomen om deze wereld, die nu al wankelt op de rand van de afgrond, naar een punt te brengen waar geen weg meer terug is. Jezus zei, wanneer je al deze tekenen ziet gebeuren, weet dan dat Ik nabij ben, voor aan de deur.

"Het probleem van Amerika is (rebellie tegen God): politieke, gerechtelijke en morele corruptie. De Kerk is lauw en in verval.

We hebben God uit onze scholen, rechtbanken, regering, huizen en kerken gegooid.

We hebben ons land doordrenkt met het bloed van onschuldigen door abortus.

We hebben God openlijk gelasterd in boeken, films en de media; en zelfs christenen zijn dit als 'normaal' gaan beschouwen.

We hebben ongelovigen gekozen om over ons te regeren, die een goddeloze wereldregering en een wereldreligie willen vestigen.

Dit zijn niet de kenmerken van een natie die een heilige God voor altijd zal tolereren; vooral niet een natie die oorspronkelijk trouw aan Zijn naam claimde.

Betaaldag is aangebroken voor Amerika, en het is onze eigen schuld.

Amerika heeft een punt bereikt waarop geen weg meer terug is. God heeft al besloten om onze natie ten val te brengen, en Amerika zal er nooit meer bovenop komen.

Veel Amerikanen geloven niet dat Biden de leiding heeft, en er gaan stemmen op om hem te verwijderen, maar hem verwijderen zal Amerika's goddeloze schaduwregering niet verwijderen of hun pogingen veranderen om een één-wereld regering te vestigen.

Het debacle in Afghanistan heeft veel wereldleiders ervan overtuigd dat er niet langer op Amerika kan worden vertrouwd om de vrije wereld te leiden.

China gelooft nu dat het Taiwan kan aanvallen en er mee weg kan komen.

Noord-Korea gelooft nu dat het Zuid-Korea kan aanvallen en kan winnen omdat Amerika's leiderschap zwak en besluiteloos is.

Rusland, Iran en Turkije denken nu dat ze Israël kunnen binnenvallen, en dat de VS niets zullen doen.

China, Rusland en Iran hebben nu gezamenlijke militaire oefeningen in de Perzische Golf gepland voor later dit jaar of begin volgend jaar.

Israël weet nu dat zijn vijanden niet langer bang zijn voor zijn belangrijkste bondgenoot, en Israël moet nu handelen in haar eigen belang.

De EU weet dat er iets mis is in Amerika, en de EU haar leger moet opbouwen als de EU vrij wil blijven.

Amerika is niet langer 's werelds nummer één supermacht, en de ondergang van Amerika is precies wat de globalisten nodig hadden om hun één-wereld regering en religie in te voeren.

Op 18 augustus 2021 minachtte het Britse parlement president Biden voor zijn terugtrekking uit Afghanistan en noemde zijn besluit "catastrofaal" en "beschamend". Dit weerspiegelt het denken van een van Amerika's sterkste bondgenoten.

Fase 1 van het plan van de globalisten om de Nieuwe Wereldorde te vestigen was het creëren van handelsblokken van naties, en vele daarvan bestaan nu.

Fase 2 van het globalistische plan is om Amerika als de onbetwiste leider van de vrije wereld te verwijderen en te vervangen door leiders van tien groepen naties. Het is de mening van deze schrijver dat Amerika opzettelijk te schande is gemaakt, wereldleiders zullen binnenkort zeggen dat Biden mentaal niet in staat is om de vrije wereld te leiden, de VS moet worden vervangen - zij zullen tien leiders kiezen uit tien handelsblokken van naties, en de VS zal deel uitmaken van het handelsblok dat bekend staat als de USMCA (Verenigde Staten, Mexico, en Canada).

Fase 3 is voor de Tien Koningen om één man te machtigen om over de hele wereld te regeren, wat onmiddellijk na de Opname zal gebeuren.

We zien de wereldwijde ontwikkeling en vooruitgang van technologie en beleid dat zal leiden tot het Merkteken van het Beest (gedwongen naleving, ontwikkeling van inentingspaspoorten, vraag naar overheidsdatabases om mensen te volgen, een vraag om te voorkomen dat niet-ingeënte mensen winkels binnengaan om te kopen of te verkopen, en de verspreiding van anti-christelijke retoriek). En we zien de ontwikkeling van de regering die die technologie zal gebruiken en het merkteken aan de wereld zal opdringen.

De antichrist is springlevend, en wacht in de coulissen om zijn positie als Caesar van de wereld in te nemen. Bovendien leert de Bijbel dat de koningen van het Oosten het Midden-Oosten zullen binnenvallen tijdens de periode van Verdrukking (Openb. 16:12).

Deze koningen zullen China, Noord-Korea, en andere naties omvatten.

China heeft nu de grootste zeemacht ter wereld en zal naar verwachting spoedig de nummer één economie ter wereld worden; China heeft een spoorlijn en een snelweg naar het Midden-Oosten aangelegd en heeft de Taliban-regering in Afghanistan reeds de hand gereikt om met hen te onderhandelen over een overeenkomst om naar schatting voor een triljoen dollar essentiële mineralen te delven.

Wat de vervolging betreft, werd op 22 aug. 2021 gemeld dat christenen in Afghanistan een dreigende dood tegemoet gaan, en dat vrouwen en jonge meisjes te maken krijgen met verkrachting, mishandeling en gedwongen huwelijken.

Op 24 augustus 2021 zei het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad dat zij geloofwaardige berichten heeft ontvangen dat de Taliban burgers en leden van de veiligheidstroepen van Afghanistan executeren.

Het bloed van deze slachtoffers kleeft aan de handen van degenen die de VS opzettelijk hebben verzwakt.

Tenslotte nog iets van wat deze schrijver denkt over wat we misschien in de moslimwereld gaan zien; De Islam gelooft in een wereldregering en een wereldgodsdienst, maar de radicale Moslims willen dat het een Islamitische wereldregering en wereldgodsdienst wordt.

Zij vechten en sterven om dat te bereiken.

God zal toestaan dat er een wereldregering en een wereldgodsdienst komen, die zeven jaar lang zullen bestaan (de periode van de Verdrukking), maar die zal niet islamitisch zijn.

Sommige Moslims zullen omkomen in de Ps. 83 oorlog.

Sommige Moslims zullen omkomen bij de verwoesting van Damascus (Jes. 17).

Sommige Moslims zullen omkomen bij de poging tot Russisch-Islamitische invasie van Israël (Ezech. 38-39).

Sommige moslims zullen omkomen wanneer de antichrist Egypte, Libië en Ethiopië plundert tijdens de periode van Verdrukking (Dan. 11:43).

Het is waarschijnlijk dat sommigen zullen omkomen wanneer de koningen van het Oosten het Midden-Oosten binnenvallen tijdens de Verdrukkingsperiode (Openb. 16:12).

Deze schrijver gelooft dat Rusland, China, Iran, en andere radicalen kunnen besluiten dat Amerika zwak is en bezig is met Covid, Klimaatverandering, de Woke cultuur, enz.; het is tijd om toe te slaan; tijd om Israël te plunderen; tijd om een Islamitisch Kalifaat te stichten.

Het probleem van Amerika is rebellie tegen God, en ik geloof dat wij de enige generatie in de geschiedenis zijn die met recht 'De Terminale Generatie' kan worden genoemd".

Bron: The Times of Trouble and Distress!