www.wimjongman.nl

(homepagina)


Jeruzalem Consulaat: Een nagel in de doodskist van de vrede

door Richard Kemp - 27 oktober 2021

  • Het consulaat in Jeruzalem - het lijkt misschien de zoveelste diplomatieke faciliteit om visa af te geven, de handel te bevorderen en voor Amerikaanse burgers te zorgen, zonder grotere gevolgen dan het Amerikaanse consulaat in Edinburgh, VK. Maar het is veel meer dan alleen maar een kantoor voor papierschuivende diplomaten. Het komt neer op een de facto Amerikaanse ambassade voor de Palestijnen op Israëlisch grondgebied. Het werkelijke doel ervan is de Israëlische soevereiniteit in zijn eigen hoofdstad te ondermijnen en de toekomstige vooruitzichten op vrede tussen Israël en de Palestijnse Arabieren in gevaar te brengen.

  • Bidens onverantwoordelijke diplomatieke signaal - waarmee hij ook zijn hard-linkse medestanders tevreden stelt - is niet alleen een verraad aan Israël, maar ook aan het Palestijnse volk. Zij hebben te lang en te zwaar geleden onder de vijandigheid van hun leiderschap, dat consequent heeft geweigerd alle voorstellen voor vrede met Israël in overweging te nemen die zouden kunnen leiden tot de vestiging van een eigen staat.

  • De opeenvolgende Palestijnse leiders zijn in hun onverzettelijkheid aangemoedigd door de VS en Europa, die al tientallen jaren concessie na concessie van Israël eisen, terwijl de Palestijnen geen enkele concessie doen.

  • Het geplande consulaat in de hoofdstad van Israël zal... meer steun aanmoedigen voor Hamas, de terreurgroep die Gaza.... regeert.

  • Dat dit niet louter een bureaucratische herschikking is, blijkt ook uit de vastberadenheid van de regering-Biden om dit te doen ondanks het verzet van de Israëlische regering en ondanks het feit dat dit mogelijk in strijd is met de Israëlische basiswet, en ook de Amerikaanse wetgeving en het Verdrag van Wenen van 1963, dat niet toestaat dat een consulaat wordt geopend zonder toestemming van het gastland.

  • Bovendien versterkt de opening van een consulaat in dezelfde stad als een bestaande ambassade - een nooit eerder vertoonde zet - de immense politieke betekenis ervan. Vooral omdat er geen praktisch doel is voor de nieuwe faciliteit, aangezien de ambassade reeds een afdeling heeft die uitsluitend gewijd is aan Palestijnse zaken.

  • Na zijn bekrachtiging van deze vernietigende aanklacht in Afghanistan heeft Biden nu eindelijk de kans om iets goed te maken door af te zien van zijn plan om een naaste bondgenoot te ondermijnen en de vooruitzichten op vrede te verkleinen en het Palestijnse volk te veroordelen tot nog meer decennia van lijden.

( )

De Amerikaanse president Joe Biden is van plan een consulaat in Jeruzalem te openen. Dit komt neer op een de facto VS-ambassade voor de Palestijnen op Israëlisch grondgebied. Het werkelijke doel is de ondermijning van de Israëlische soevereiniteit in haar eigen hoofdstad. Op de foto: David Friedman, toenmalig VS-ambassadeur in Israël onder de regering-Trump, houdt een toespraak tijdens de opening van de VS-ambassade in Jeruzalem op 14 mei 2018. (Fotobron, moet lezen Menahem Kahana/AFP via Getty Images)

Nog maar een paar maanden geleden verraadde de Amerikaanse president Joe Biden een bondgenoot van de VS door troepen terug te trekken uit Afghanistan, waardoor de regering in Kabul ten val kwam en het land werd overgeleverd aan de bittere plunderingen van Taliban-terroristen. Nu maakt hij zich op om een andere, veel nauwere bondgenoot te verraden - Israël.

Biden is van plan een consulaat in Jeruzalem te openen. Dit mag lijken op de zoveelste diplomatieke faciliteit om visa af te geven, de handel te bevorderen en Amerikaanse burgers te verzorgen, met niet meer gevolgen dan het Amerikaanse consulaat in Edinburgh, VK. Maar het is veel meer dan alleen maar een kantoor voor papierenschuivende diplomaten. Het komt neer op een de facto Amerikaanse ambassade voor de Palestijnen op Israëlisch grondgebied. Het werkelijke doel ervan is de Israëlische soevereiniteit in zijn eigen hoofdstad te ondermijnen en de toekomstige vooruitzichten op vrede tussen Israël en de Palestijnse Arabieren in gevaar te brengen.

De eerste minister van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mohammad Shtayyeh, begrijpt de implicaties maar al te goed. In een recent interview voorspelde hij triomfantelijk dat het nieuwe consulaat Jeruzalem opnieuw zou verdelen.

Nadat de VS in 2018 hun ambassade van Tel Aviv naar de hoofdstad van Israël hadden verplaatst, hebben zij het bestaande consulaat in de stad ondergebracht om één diplomatieke missie te vormen. Dit werd bereikt onder de regering van president Donald J. Trump en dat, samen met een diep misverstand over de dynamiek van vrede, verklaart de vastberadenheid van Biden om het consulaat te heropenen. Hij heeft een groot deel van zijn presidentschap tot nu toe gewijd aan het ongedaan maken van alles wat hij van het werk van Trump kon vinden, met uitzondering van het Afghanistan-debacle, waarover hij op unieke wijze beweert gebonden te zijn geweest aan de eerdere plannen van Trump.

Het nieuwe consulaat, uitsluitend om de diplomatieke betrekkingen met de Palestijnen te beheren, is bedoeld om hoop te geven dat Jeruzalem op een dag de hoofdstad zal zijn van een vermeende Palestijnse staat. Israël kan en mag dat terecht nooit toestaan. Biden's onverantwoordelijke diplomatieke signaal - waarmee hij ook zijn hard-linkse medestanders tevreden stelt - is niet alleen een verraad aan Israël, maar ook aan het Palestijnse volk. Zij hebben te lang en te zwaar geleden onder de vijandigheid van hun leiderschap, dat consequent heeft geweigerd alle voorstellen voor vrede met Israël die zouden kunnen leiden tot de vestiging van een eigen staat, in overweging te nemen.

De opeenvolgende Palestijnse leiders zijn in hun onverzettelijkheid aangemoedigd door de VS en Europa, die Israël decennialang concessie na concessie hebben doen toekomen, terwijl de Palestijnen geen enkele concessie deden. De onmogelijke aspiraties van de PA-leiding - die geen tweestatenoplossing maar de vernietiging van de Joodse staat nastreeft - kregen een zware klap door de Abraham-akkoorden van 2020 tussen Israël en verschillende Arabische naties, en door de erkenning door de VS van Jeruzalem als Israëls hoofdstad in 2017 met de opening van een ambassade daar het jaar daarop.

Deze stappen, die werden gezet zonder toegeven aan de de PA en ondanks hun onverbiddelijke afwijzing, zouden nooit onmiddellijk tot een mentaliteitsverandering bij de Palestijnen leiden. Maar zij betekenden een herbevestiging van de historische waarheid van de diepgewortelde verbondenheid van het Joodse volk met het land Israël, met inbegrip van Jeruzalem, sinds meer dan 3500 jaar, en creëerden een historische paradigmaverschuiving in de regio. De VS en de Arabische staten maakten een einde aan de jarenlange toegeeflijkheid naar de PA ten koste van hun eigen volk. De Palestijnen zouden niet langer een veto hebben over het bevorderen van vrede in het Midden-Oosten. Dit voegde een politieke druk toe die de best mogelijke hoop biedt op een uiteindelijke toenadering na decennia van herhaalde mislukkingen van verzoenende vredesbevorderaars.

De regering-Biden heeft dat vooruitzicht al ernstig geschaad. Zij heeft de Akkoorden van Abraham moedwillig veronachtzaamd en nagelaten verdere Arabische regeringen aan te moedigen de betrekkingen met Israël te normaliseren. De akkoorden zijn alleen tot stand gekomen door sterke Amerikaanse steun voor elk van de betrokken partijen, waarbij economische, politieke of veiligheidsvoordelen werden geboden. Zelfs als Biden bereid was dit beleid voort te zetten (nog een van die gehate Trumps) heeft zijn verregaande verraad van Afghanistan de valuta van de VS als betrouwbare bondgenoot en daarmee de Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten kritisch gedevalueerd -- nog meer schade toegebracht door zwakte en appeasement jegens het Iraanse regime.

Het geplande consulaat in de hoofdstad van Israël zal nóg een nagel in de doodskist van de vrede slaan. Het zal de leiders van de PA ertoe aanzetten hun vijandigheid tegenover Israël te verdubbelen, nog meer geweld tegen Israëli's uit te lokken en in de hele wereld Jodenhaat aan te wakkeren door leugenachtige veroordelingen en een verkeerde voorstelling van Israëls noodzakelijke verdedigingsreacties. Het zal ook meer steun aanmoedigen voor Hamas, de terreurgroep die Gaza regeert en nog openlijker gekant is tegen het bestaan van Israël, waarbij Hamas zijn eigen gewelddadige beleid ziet als een hernieuwd potentieel voor overwinning op de Joden.

Dit alles klinkt als een onrealistisch zware impact vanwege de opening van een diplomatiek kantoor. In de context van het Midden-Oosten, waar zo'n lafhartige onderdanigheid, vooral van een supermacht, zoveel betekent, is het dat niet. De PA heeft de sluiting van de VS-ambassade in Jeruzalem geëist sinds de opening. Maar de PA-premier gaf in februari toe dat de vestiging van een VS-consulaat een adequate vervanging zou zijn, en zei dat het "een [duidelijke] politieke boodschap" zou zijn. Hij begrijpt wat de Amerikaanse regering van plan is, namelijk dat een consulaat voor de Palestijnen in Jeruzalem neerkomt op het terugdraaien van de Amerikaanse erkenning van Israëls soevereiniteit over de stad.

Dat dit niet louter een bureaucratische herschikking is, blijkt ook uit de vastberadenheid van de regering-Biden om dit te doen ondanks het verzet van de Israëlische regering en ondanks het feit dat dit mogelijk in strijd is met de Israëlische basiswet, en de Amerikaanse wetgeving, en het Verdrag van Wenen van 1963, dat niet toestaat dat een consulaat wordt geopend zonder toestemming van het gastland. De Israëlische minister van Justitie, Gideon Sa'ar, heeft enkele dagen geleden duidelijk gemaakt dat dit niet het geval zou zijn.

Sommigen voorspellen dat het consulaatplan van Biden zelfs de regering-Bennett ten val zou kunnen brengen. Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid zelf waarschuwde in september dat het zijn fragiele coalitie zou destabiliseren. Bovendien versterkt de opening van een consulaat in dezelfde stad als een bestaande ambassade - een nooit eerder vertoonde zet - de immense politieke betekenis ervan. Vooral omdat er geen praktisch doel is voor de nieuwe faciliteit, aangezien de ambassade al een afdeling heeft die uitsluitend gewijd is aan Palestijnse zaken. Als er echt een onafhankelijk consulaat voor de Palestijnen nodig zou zijn, zou het logisch zijn het in Ramallah te plaatsen, waar vrijwel alle regeringsgebouwen van de PA zich bevinden.

Robert Gates, de voormalige minister van Defensie van Obama, heeft ooit gezegd dat Biden "het bij het verkeerde eind had over bijna elke belangrijke kwestie van buitenlands beleid en nationale veiligheid in de afgelopen vier decennia". Na zijn validatie in Afghanistan van deze vernietigende aanklacht, heeft Biden nu de kans om eindelijk iets goed te maken door af te zien van zijn plan om een naaste bondgenoot te ondermijnen, de vooruitzichten op vrede te verkleinen en het Palestijnse volk te veroordelen tot nog meer decennia van lijden.

Kolonel Richard Kemp is een voormalig bevelhebber van het Britse leger. Hij was ook hoofd van het internationale terrorisme team in het Britse Cabinet Office en is nu schrijver en spreker over internationale en militaire zaken.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Jerusalem Consulate: A Nail in the Coffin of Peace :: Gatestone Institute