www.wimjongman.nl

(homepagina)


De agenda van Bill Gates

( )

Het eerste hoofdpunt op de Georgia Guidestones: “Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in voortdurend evenwicht met de natuur."

(Door Herman Boon op 28 juli 2021 en overgenomen van E.J.Bron)

Een van de grote spelers op het wereldtoneel is tegenwoordig Bill Gates. Werd hij aanvankelijk gezien als de handige jongen die met zijn softwarebedrijf Microsoft miljarden dollars verdiende, de laatste jaren is hij actief op het gebied van vaccins.

Te veel mensen

Bill Gates is van mening dat er te veel mensen op aarde zijn. Dat idee kreeg hij met de paplepel ingegoten, want zijn vader William H. Gates, een van de illuminati, hoge vrijmetselaars, was nauw betrokken bij de oprichting van de Georgia Guide Stones in 1980. Op deze metershoge stenen zuilen bij Elberton in de Amerikaanse staat Georgia staat in verschillende talen een programma voor de toekomst van de wereld gebeiteld, dat begint met: “Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in voortdurend evenwicht met de natuur” (zie illustratie boven het artikel).

Zijn obsessie met de omvang van de wereldbevolking heeft Bill dus niet van een vreemde. Herhaaldelijk heeft hij zich uitgesproken voor een sterke vermindering. In 2010 verklaarde hij in zijn TED-talk dat hij een reductie van 10 of 15% zou kunnen bewerkstelligen met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten. Terwijl vaccins bedoeld zijn om mensen te beschermen tegen ziekte en het aantal overlevenden te vergroten, wil Gates juist vaccineren om minder overlevenden over te houden!

Vaccins

Het echtpaar Gates had de Bill & Melinda Gates Foundation opgericht, die vooral de ontwikkeling van vaccins bevordert en financiële steun verleent aan tal van grote en kleine farmaceutische bedrijven en instituten, zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Al binnen een jaar na de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus kwamen enkele vaccins van een heel nieuw type beschikbaar, die in die korte tijd uiteraard niet voldoende op werkzaamheid en zeker niet op veiligheid getest konden zijn. De vaccinproducenten wezen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan gezondheid of overlijden af en de regeringen verklaarden ze effectief en veilig.

De mensen konden zich niet voorstellen dat Gates werkelijk bedoelde wat hij had gezegd over bevolkingsreductie door vaccinaties. Van zo´n bekend en vooraanstaand persoon met een filantropische Foundation werd verondersteld dat hij heil en gezondheid van de mensen op het oog had. Misschien had hij zich alleen maar wat ongelukkig uitgedrukt. Maar Gates heeft zich wel degelijk vaker in dezelfde zin uitgelaten en wie zich verdiept in eerdere vaccinatiecampagnes die hij in samenwerking met de WHO en de farmaceutische industrie tegen allerhande ziektes gevoerd heeft, komt tot de conclusie dat daarbij in heel wat landen honderdduizenden verlamd zijn geraakt, talloze op andere wijze gehandicapt, velen gestorven en miljoenen meisjes onvruchtbaar zijn gemaakt. Onder meer India heeft hem de toegang ontzegd. Dat filantropische valt trouwens te bezien, want door zijn aandelen in die farmaceutische bedrijven heeft Gates zijn vermogen met miljarden dollars vergroot. Overigens komt het idee om mensen met vaccinaties ziek te maken al voor in de Protocollen van de Wijzen van Zion (nr. 10, voorlaatste alinea), die beschouwd worden als een handboek voor hoge vrijmetselaars en dateren uit het eind van de negentiende eeuw.

Als je dit alles weet, als je bedenkt dat de vaccins zijn gemaakt met geld van iemand die de wereldbevolking wil verminderen en gezegd heeft dat hij daarvoor vaccins wil gebruiken en die bovendien zijn sporen op dit gebied al verdiend heeft, is dat niet voldoende reden om inenting resoluut te weigeren?

Effecten en mogelijkheden

Uit allerlei landen komen inmiddels onheilspellende berichten dat mensen ziek worden of doodgaan ondanks of juist door de vaccinatie. Van de zwangere vrouwen krijgt een groot deel na vaccinatie een miskraam. In hoeverre het vaccin vrouwen onvruchtbaar maakt, is nog niet te zeggen, maar het verlaagt zo wel het geboortecijfer en daarmee de toename van de wereldbevolking.

Bovendien zijn het geen echte vaccins, die afgeleid zijn van een verzwakt virus, want het is nog nooit gelukt om het virus te isoleren. Ze veranderen het erfelijk materiaal in de lichaamscellen onomkeerbaar en die verandering wordt aan het nageslacht doorgegeven. Veel bijwerkingen van de vaccins zijn al wel bekend, andere zullen pas na jaren blijken. Een inenting biedt ook de mogelijkheid om heimelijk zaken in het menselijk lichaam in te brengen. Van iemand die er niet voor terugschrikt stiekem sterilisatiemiddelen in te spuiten, kan verwacht worden dat hij zal proberen ook andere zaken in de te injecteren vloeistof te stoppen.

Gechipt

Met de injectie kan een chip ingebracht worden, een minuscuul toestelletje, dat in het lichaam metingen verricht en van buiten is af te lezen. Langs de omgekeerde weg kan de persoon in kwestie een bedrag aan crypto-geld op zijn saldo krijgen om eten te kopen of andere zaken aan te schaffen. Omdat andere vormen van geld zullen worden afgeschaft, betekent dit dat deze persoon zich in een afhankelijke positie bevindt. Dit leidt tot een maatschappij met meesters, de Übermenschen, en slaven, de Untermenschen. De laatsten hoeven maar weinig intellect te hebben. Om rebellie uit te sluiten, kan een deel van hun brein gewist worden en vervangen door een koppeling aan een kunstmatige intelligentie. Zij verliezen daardoor hun menselijkheid en functioneren als robots. De hiervoor noodzakelijke ingrediënten kunnen door herhaalde inentingen worden ingebracht. Een eerste aanzet voor zo´n afhankelijkheidsrelatie is beschreven in een octrooiaanvraag die Bill Gates= bedrijf Microsoft in september 2018 heeft ingediend: Crypto-geldsysteem met gebruikmaking van lichaamsactiviteit gegevens. Degenen die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen of de chip niet hebben, krijgen geen budget en zullen kunnen verhongeren. Onder hen zijn ook de vaccinweigeraars, die uiteraard de chip niet hebben ontvangen.

Het teken van het Beest

Bij de openbaarmaking na achttien maanden kreeg de octrooiaanvraag van Microsoft het nummer WO2020-060606 toegewezen. Als in het laatste deel van het nummer de nullen worden weggelaten, blijft het getal 666 over, dat bekend staat als het teken van het Beest, de Antichrist. Volgens de Bijbel is dat een kwaadaardig iemand in de eindtijd, die onder invloed van Satan verkeert en de macht zal hebben over de wereld. Zoals de naam zegt, zal hij zich vooral keren tegen Christus en de christenen. Iedereen is verplicht hem te aanbidden en wie dat weigert, zal gedood worden. Iedereen moet het merkteken van de Antichrist ontvangen op zijn rechterhand of zijn voorhoofd; wie dit teken niet heeft, kan niets kopen of verkopen. Dit is precies wat ook in de octrooiaanvraag valt te lezen. De tijd waarover de Bijbel schrijft, is de tijd die voor ons ligt.

Het getal 666 kan ook op een andere manier geduid worden – dubbele betekenissen komen in de Bijbel vaker voor. In het oorspronkelijke Grieks wordt 666 geschreven als χξς en de apostel Johannes, die het heeft opgetekend, moet in zijn visioen iets gezien hebben dat hij aldus interpreteerde. Maar als dit groepje tekens een kwartslag naar links gekanteld wordt en gespiegeld, leest iemand die het Arabisch machtig is (met dank aan Febro) voor ξς: Allahoe akbar = Allah is de grootste, de kreet die islamieten voor op de tong ligt. De letter χ lijkt op de gekruiste zwaarden, die het embleem zijn van de Moslimbroederschap en staan voor jihad, “heilige” strijd. De beschrijvingen in de Bijbel, maar ook die in islamitische geschriften, maken het zeer waarschijnlijk dat de Antichrist uit de islam zal voortkomen.

Monsterverbond

Bill Gates is maar één pion in de gebeurtenissen die de hoge vrijmetselaars gepland hebben, maar wel een belangrijke. Duidelijk is dat zij een monsterverbond hebben gesloten met de islam, waarvoor in Europa de rode loper is uitgelegd, feitelijk met de resolutie van Straatsburg in 1975. De vrijmetselarij met haar politiek correcte meelopers en de islam zijn beide satanisch en daardoor bondgenoten. Beide zijn uit op de vernietiging van het christendom, dat hen de voet zou kunnen dwars zetten. Christus zal uiteindelijk de Antichrist overwinnen, maar niet dan nadat de wereld een tijd van verdrukking heeft doorstaan.

Door: Herman Boon

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Bron: De agenda van Bill Gates | E.J. Bron