www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het momentum van de Abraham Akkoorden continueert!

Gary - 15 maart 2021

Het verkiezingsfiasco van november en de inauguratie van president Biden twee maanden later leidde ertoe dat veel commentatoren het einde van de Abraham Akkoorden afkondigden en het einde van "vrede en veiligheid" totdat er een akkoord over de definitieve status tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit kan worden bereikt. De zittende regering nam de akkoorden zelfs in diskrediet. Maar nu niet meer. De regering Biden heeft zojuist haar steun voor de akkoorden aangekondigd. Afgelopen woensdag had minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken het volgende te zeggen over de Abraham Akkoorden:

Ik denk dat de initiatieven die hebben geleid tot stappen van landen om de betrekkingen met Israël te normaliseren een zeer goede zaak was en iets waarop we willen voortbouwen.

Dit betekent een ommekeer in de kijk van de nieuwe regering op het Midden-Oosten. Zij willen voortbouwen op het fundament dat maanden eerder tijdens de ambtstermijn van Trump werd gelegd, en let wel: in een zojuist gepubliceerd opiniestuk voor de Wall Street Journal onthulde Jared Kushner dat Saoedi-Arabië, Oman, Qatar en Mauritanië "op het punt staan zich aan te sluiten bij de Abraham Akkoorden."

De Trump-Pence termijn herinnerde ons eraan dat de laatste trompet op het punt staat te klinken. De doden in Christus zullen worden opgewekt, en wij, die leven en overblijven, zullen samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. En onder de nieuwe regering heet de hoofddiplomaat Antony Blinken. In een 'blink', in een oogwenk, bij de laatste bazuin, zullen wij veranderd worden:

...in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:52, NET)

Bovendien, de nieuwe hoofdeconoom van het land is Janet Yellen (roepen). Onze God staat op het punt te roepen en de doden te doen ontwaken:

...want de HEERE Zelf zal met een geroep, met de stem van een hoofdbode en met de bazuin Gods neerdalen uit de hemel, en de doden in Christus zullen eerst opstaan... (1 Thess. 4:16, LSV)

God heeft alles onder controle en de boodschap die Hij op dit moment aan de wereld overbrengt, komt recht uit de bladzijden van de Heilige Schrift. We staan op het punt te gaan vliegen. En als je Hem niet kent, smeek ik je: KEN HEM.

Bron: Abraham Accords Momentum Continues! - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates