www.wimjongman.nl

(homepagina)


Werd er zojuist een boodschap overgebracht in een aardbeving?

Gary - 27 september 2021

God is soeverein en spreekt altijd door middel van de schepping. Als het echt van Hem afkomstig is, zal het bevestigen wat al in de Schrift geschreven staat.

Vandaag trof een zware aardbeving het Griekse eiland Kreta, dat meerdere malen in de Bijbel wordt genoemd (Handelingen 2:11; Handelingen 27:7-21). Het was enorm voor het gebied (6.0). Zij deed een aantal nabijgelegen steden beven, waaronder Θραψανό ("Thrapsano"; nr. 5 op de kaart hieronder), die beroemd is om haar aardewerk - een grote beving treft een niet-Joodse stad die bekend staat om hun aardewerk. Zie Openb. 2:26-29:

Aan hem die overwint en mijn wil tot het einde toe volbrengt, zal ik de heerschappij over de volken [heidenen] geven - die "zal over hen heersen met een ijzeren scepter en hen in stukken slaan als aardewerk" - zoals ik de heerschappij van mijn Vader heb ontvangen. Ik zal die ook de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Er zijn verschillende versies voor de oorsprong van de dorpsnaam Thrapsano en de meeste daarvan houden verband met de traditionele relatie van het dorp met pottenbakken.

Volgens de eerste versie is de naam Thrapsano een samenstelling van de werkwoorden thravo ("breken") en psino ("koken"), omdat tijdens het bakproces veel vaten werden gebroken - "thrivotan".

Als pottenbakkerscentrum is het heel goed mogelijk dat het dorp Thrapsano werd genoemd vanwege de aanwezigheid van gebroken keramiek rond ovens in grote hoeveelheden, thripsala ("gruzelementen") genoemd, of thrapsala.

Maar er is veel meer aan de hand met deze aardbeving die net heeft plaatsgevonden. Kijk maar eens op de kaart. De ster geeft aan waar de beving plaatsvond. De nummers staan voor steden in de buurt die werden geschud, en volgens de berichten duurde de aardbeving bijzonder lang. Alles op de kaart werd geschud. Een man stierf toen een kerk instortte en negen anderen raakten gewond. Dit zijn de plaatsnamen:

1. Episkopi - van het Griekse woord dat in de Bijbel vertaald wordt met "opziener" of "bisschop". In Handelingen 20 en Titus 1 wordt deze ambtstitel door elkaar gebruikt met "ouderling". Dus als ouderling de persoon is, is opziener het ambt.

2. Myrtia - van het Griekse woord voor "mirte". De eerste verwijzing naar mirte in de Bijbel is te vinden in Nehemia 8:15 in verband met het Loofhuttenfeest. Mirte, palmen en citrusvruchten zijn in de Bijbel nauw verbonden met dit feest. Fascinerend als je bedenkt dat de uitbarsting van La Palma (De Palm) dit jaar heeft plaatsgevonden tijdens het Loofhuttenfeest op de Joodse kalender.

3. Nikos - van het Griekse woord voor "overwinnen" of "overwinning". De gemeenten in Openbaring 2-3 wordt verteld te overwinnen (nikao). 1 Johannes 5:4-5 vertelt ons dat we overwinnen door geloof in Jezus (sola fide). De overwinnende gelovige zal gered, ontrukt, verheerlijkt en met Christus in de hemel gezet worden (Ef. 2:6; Openb. 3:21; Openb. 4:4).

4. Agios Vasileios - "Heilige Koning". Koning Jezus komt voor Zijn overwinnaars. En wij overwinnen door één ding - het geloof in Jezus. Wij overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van onze getuigenis (d.w.z. het evangelie: Openb. 12:11).

5. Thrapsano - zie boven.

6. Evangelismos - het Griekse woord voor "Aankondiging", verwijzend naar de verkondiging aan Maria door de engel Gabriël dat zij de Zoon van God zou baren. Het is afgeleid van euangelion, wat "evangelie" of "goed nieuws" betekent. Wij geloven het goede nieuws en zo zullen wij spoedig in de hemel geboren worden. Bij wijze van spreken was het teken van Openbaring 12 in 2017 de annunciatie dat het gezamenlijke kind, de Kerk, op het punt staat geboren te worden.

7. Apostoloi - "apostel". De Kerk begon met de apostelen, gebouwd op het fundament van Christus. De apostel Johannes was de schrijver van het boek Openbaring.


Ander nieuws: bewijs voor de vernietiging van Sodom en de steden van de vlakte is zojuist gepresenteerd in Nature, een van de meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften op aarde. Daarnaast heeft een gezamenlijk Amerikaans-Turks wetenschapsteam nieuw bewijs geleverd dat de Durupinar site in Turkije de werkelijke overblijfselen van Noachs ark bevat.

De vernietiging van Sodom in een algemeen wetenschappelijk tijdschrift, en nu nieuw bewijs voor de ark van Noach, alles in één week. Kunnen we een sterkere bevestiging krijgen van het thema van de dagen van Noach en de dagen van Lot dan dit? Hier zijn we aan het bittere einde en God geeft nog steeds duidelijke bevestigingen, hopend dat er nog een paar de waarschuwing ter harte zullen nemen en aan boord zullen gaan net voor de deur zich sluit.

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Bron: Was A Message Just Conveyed In An Earthquake? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates