www.wimjongman.nl

(homepagina)


Aanval op de Bijbel

door Hal Lindsey - 26 juli 2021

Satan valt bijna nooit vage spiritualiteit aan. Hij voelt zich op zijn gemak bij mensen die een zekere vorm van godsvrucht te hebben, maar de kracht daarvan ontkennen. Wat hem beangstigt zijn bijbelgelovige christenen. Hij bestrijdt hen met hand en tand. Hij richt zijn aanvallen op Gods woord en de mensen die naar dat woord leven.

Zijn ultieme vijand is God, maar hij kan God niet rechtstreeks bestrijden. God is Almachtig. Hij sprak het universum in bestaan, inclusief de engel die toen Lucifer heette. Zeker, de duivel is machtig, maar zijn macht is oneindig veel minder dan die van God.

Hij kan geen gevecht winnen met de Almachtige God. Dus valt hij op subtielere manieren aan. Hij valt Gods woord aan. Meer specifiek, hij valt het geloof in Gods woord aan.

Stel je twee vijandelijke legers voor, aan weerszijden van een kloof. Het zwakkere leger wil het grotere, machtigere leger uit hun huidige gebied houden. Aan de overkant van de kloof tussen de twee zijden, staat een brug. Waarop richt het zwakkere leger zijn vuur? Op de brug - op datgene waardoor het veel sterkere leger de kloof kan oversteken.

Waarom zou de duivel de Bijbel aanvallen? Omdat het woord van God de kloof overbrugt tussen de geest van God en de geest van de mens. Daardoor stromen de gedachten van God naar de menselijke geest. Satan kan de brug niet vernietigen, maar hij wil ons ervan overtuigen dat we de brug niet kunnen vertrouwen.

De eerste woorden van Satan die in de Bijbel zijn opgetekend, vormen de vraag die sindsdien de kern van zijn aanval op de mensheid is geweest. "Heeft God gezegd?"

We vinden het in Genesis 3:1. "De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat de Here God gemaakt had. En hij zei tot de vrouw: Waarlijk, heeft God gezegd: Van geen boom in de hof zult gij eten?"

Openbaring 12:9 en Openbaring 20:2 identificeren de "slang" met Satan. 2 Korintiƫrs 11:3 zegt: "Maar ik ben bevreesd dat, zoals de slang Eva door zijn sluwheid heeft misleid, uw geest zal worden afgeleid van de eenvoud en zuiverheid van toewijding aan Christus."

Zeker, Satan kan ook andere middelen dan sluwheid gebruiken om mensen te misleiden. 1 Petrus 5:8 vergelijkt hem met een brullende leeuw. Er staat: "Wees nuchter van geest, wees waakzaam. Uw tegenstander, de duivel, sluipt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand om te verslinden."

Maar of hij nu brult als een leeuw of subtiel is als een slang, Satan liegt. Sterker nog, hij is de vader van de leugens. In Johannes 8:44 zei Jezus: "U bent van uw vader, de duivel, en u wilt de begeerten van uw vader doen. Hij is een moordenaar vanaf het begin, en staat niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij uit zijn eigen natuur; want hij is een leugenaar en de vader der leugen."

De ultieme verleiding is om niet te geloven wat God heeft gezegd. Toch is niets betrouwbaarder dan Gods woord. Titus 1:2 zegt dat God "niet kan liegen." Zijn woord, volgens 2 TimoteĆ¼s 2:15 is "het woord der waarheid". Jezus zei in Lucas 21:33: "Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbijgaan."

Dat betekent dat Zijn woorden betrouwbaarder zijn dan de grond waarop je loopt of de zon die aan de hemel schijnt. Vertrouw op Hem. Wees geen gelovige in een vage geest in de lucht, maar geloof in de werkelijke woorden van de Levende God.

Bron: Hal Lindsey