www.wimjongman.nl

(homepagina)


Aan ons... het ultieme geschenk

Door Hal Lindsey op 13 december 2021

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven ...." - Jesaja 9:6, NKJV.

Toen Jesaja de profeet zei, "Ons", sprak hij over zijn nationale familie, Israël. Christus zou geboren worden als zoon van Abraham, Izaäk en Jakob. Maar de boodschap van "tot ons" hield daar niet op en doet dat ook nu niet. Jesaja sprak deze woorden ook als een mens. Daarom omvat het "ons", voor wie dit Kind geboren is, ook het gehele menselijke geslacht.

De geboorte van een kind is altijd een ontzagwekkende gebeurtenis. Tragedies kunnen zich voordoen voor, tijdens of na de geboorte van een kind. Maar het is juist de ontzagwekkendheid van de geboorte die zulke gebeurtenissen zo onuitsprekelijk triest maakt.

Gewoonlijk wordt de dag van de geboorte een leven lang gevierd. De geboorte van een zoon of dochter heeft menig atheïst tot een overtuigd gelovige gemaakt. De menselijke geboorte is zo opmerkelijk, zo overweldigend.

Maar in de hele geschiedenis van de mensheid springt de geboorte van één Kind eruit. Het belichaamt het wonder van alle menselijke geboorten en voegt daar het goddelijke aan toe. En ik bedoel niet alleen een beetje goddelijkheid toevoegen. Ik bedoel dat in dit Kind, God mens werd en onder ons kwam wonen (Johannes 1:14).

Voor ons - voor het menselijk ras - is een Kind geboren. Waarom moest Hij geboren worden? Waarom kwam Hij niet ter wereld als Superman, met een raket uit een andere wereld? Omdat de fictie van Superman was dat hij geen mens was. Hij was een alien die toevallig op ons leek.

Dit Kind is geboren zoals wij - geboren met menselijk DNA uit een menselijke moeder, met pijn en moeite. Hij was echt één van ons. Volledig mens... maar ook volledig God.

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven." Een kind wordt geboren in een gezin. In dit geval is Hij geboren in de familie van Maria en Jozef, de familie van Israël, en de familie van de mens. "Ons is een zoon gegeven." Hij kwam als Gods grote Gift aan ons allen.

Het is geen toeval dat we zijn geboorte vieren met het geven van geschenken. Het is gepast. Al onze kleine geschenken zijn een herinnering aan Hem - het grootste geschenk van allemaal.

Met Kerstmis vieren we de eerste komst van Christus. We vieren Zijn geboorte en alles wat Zijn geboorte mogelijk maakte, inclusief onze redding en verlossing. Maar we moeten ook Zijn tweede komst gedenken. Hij komt opnieuw (Johannes 14:3). Het werk is nog niet voorbij. Hij heeft beloofd terug te komen. We kunnen het zien als we Jesaja 9:6-7 (NKJV) blijven lezen.

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; en de heerschappij zal op zijn schouder rusten. En Zijn naam zal genoemd worden Wonderbaar, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de vermeerdering van Zijn heerschappij en vrede zal geen einde komen, op de troon van David en over Zijn koninkrijk, om het te ordenen en het te vestigen met recht en gerechtigheid Van die tijd af, tot in eeuwigheid. De ijver van de Heer der heerscharen zal dit volbrengen."

God zegene u en moge u dit jaar genieten van een diepgaand, op Jezus gericht feest!

Bron: Hal Lindsey