www.wimjongman.nl

(homepagina)


Xivinity - nieuwe wet in China

>27 februari 2021 - door Kevin Andrews

( )

Er is maar één godheid toegestaan in China - Afbeelding door Ben Davis

Stel je de verontwaardiging voor in Australië, Amerika of elders in het Westen als de staat de vergunningverlening voor religies en hun geestelijken verplicht stelt en voorschrijft dat ze de regering moeten steunen en zich moeten houden aan de principes van het staatsbestuur. Dit is wat het Chinese communistische regime heeft opgelegd.

In het 'Staatsbestuur voor Religieuze Aangelegenheden', uitgevaardigd op 8 januari en dat op 1 mei van kracht wordt, heeft de communistische regering een systeem ingesteld voor de registratie van geestelijken van vijf geautoriseerde religies. De geautoriseerde religies zijn protestants christendom, katholicisme, boeddhisme, islam en taoïsme. Ieder die beweert geestelijke te zijn, kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Artikel III van de orde bepaalt dat religieuze geestelijken het moederland moeten liefhebben, het leiderschap van de Chinese Communistische Partij moeten ondersteunen, het socialistische systeem moeten steunen, zich houden aan de grondwet, wetten, voorschriften en regels, de kernwaarden van het socialisme in praktijk moeten brengen, zich houden aan de principes van onafhankelijke en zelfbestuurde religie in China, zich houden aan de richting van de sinisering van religie in China, werken om de nationale eenheid, religieuze harmonie en sociale stabiliteit te behouden.

Religieuze geestelijken hebben ook de opdracht ‘het nationale belang te beschermen’ en ‘de instructies van de afdelingen religieuze zaken op te volgen’. Ze moeten worden geregistreerd door de staat en krijgen een speciale twaalfcijferige identificatiecode toegewezen. Strafrechtelijke sancties zijn van toepassing op personen die niet geregistreerd zijn, maar die blijken te handelen als geestelijken, zoals dienaren in huiskerken en ondergrondse kerken, evenals niet-erkende religies, waaronder het jodendom. Bekend als xie jiao, worden de volgelingen van ongeautoriseerde religieuze groeperingen routinematig veroordeeld tot werkkampen en gevangenissen waar foltering alledaags is.

In wat een duidelijke afwijzing lijkt van de geheime overeenkomst die het Vaticaan met de CCP heeft gesloten, vereist de order de ‘democratische verkiezing’ van een bisschop. Hoewel het relevante artikel ook verwijst naar goedkeuring door de Chinese Katholieke Bisschoppenconferentie, is dit lichaam in feite onderworpen aan CCP-controle. Er wordt helemaal geen melding gemaakt van het Vaticaan! Tot zover het naïeve vertrouwen in totalitaire regimes door de Vaticaanse diplomaten.

Als het mislukken van concordaten met dictatoriale regimes in het verleden niet genoeg les was, had de CCP-behandeling van Tibetaanse boeddhisten een duidelijke waarschuwing moeten zijn.

In mei 1995, slechts drie dagen nadat de zesjarige Gedhun Choekyi Nyima de 11e Panchen Lama was genoemd - de opvolger van de Dalai Lama - als geestelijk hoofd van de Geluk School of Tibetan Buddhism, werden hij en zijn gezin ontvoerd door het regime en sindsdien niet meer gezien. In plaats daarvan organiseerde het regime zijn eigen vervanger Panchen Lama, de zesjarige Gyaincain Norbu. Een decennium later, in 2007, vaardigde het regime nog een decreet uit voor het beheer van de opvolging van de Dalai Lama. De usurpatie wordt bekrachtigd in het laatste decreet, dat stelt dat ‘de opeenvolging van levende boeddha's in het Tibetaans boeddhisme moet worden gereguleerd in overeenstemming met de‘ verordeningen inzake religieuze zaken, ’de‘ beheersmaatregelen voor reïncarnatie van het Tibetaans boeddhisme ’en andere relevante bepalingen.’

Afgezien van de ironie van het atheïstische communistische regime dat het proces voor de reïncarnatie van de Lama bepaalt, hadden deze gebeurtenissen een waarschuwing moeten zijn voor andere religies, vooral die met een hiërarchische structuur die niet aan Peking te danken is.

De minachting van de mensenrechten door het regime is ook weer te zien in Hong Kong, waar negen voorstanders van democratie terechtstonden voor het organiseren van onwettige vergaderingen. Onder hen was Martin Lee, de 82-jarige advocaat en voorstander van geweldloosheid, die ooit door het regime was gebruikt om de grondwet van het eiland op te stellen. In een poging om alle afwijkende meningen te vernietigen, zijn Lee en andere democraten, waaronder de 73-jarige Margaret Ng, een andere advocaat en voormalig parlementslid van de oppositie, berecht. Evenzo is een van de overgebleven stemmen van een vrije media, Jimmy Lai, in hechtenis gehouden door de communistische autoriteiten. Hij wordt vergezeld door de Australische journalist Cheng Lei, die wordt vastgehouden op verdenking van het delen van staatsgeheimen. Geen enkele buitenlander is tegenwoordig immuun voor willekeurige arrestaties in China.

Je kunt je alleen afvragen wat de nieuwe Amerikaanse president in gedachten had toen hij vorige week zei: 'Ik ga me niet uitspreken tegen wat hij (Xi Jinping) doet in Hong Kong, wat hij doet met de Oeigoeren in het westen de bergen van China en Taiwan en in enig China-beleid ... hij zei dat (Xi) het cultureel begrijpt, er zijn verschillende normen in elk land. 'Stompzinnig, verward of eigenlijk een openbaring dat president Biden er geen belang bij heeft om wereldwijd op te komen voor vrijheid en universele mensenrechten? Biden leek Xi’s verschrikkelijke staat van dienst op het gebied van de mensenrechten te verwerpen toen hij zei: ‘Dus ... het centrale principe van Xi Jinping is dat er een verenigd, strak gecontroleerd China moet zijn. En op basis daarvan gebruikt hij zijn grondgedachte voor de dingen die hij doet.'

Minder stompzinnig waren de opmerkingen van de Chinese consul-generaal in Victoria, Long Zhou, die ons de les gaf dat Australië ‘de principes van wederzijds respect en gelijke behandeling echt moet handhaven.’ Vertel dat maar aan de Oeigoeren, de boeddhisten, de christenen, de Tibetanen en de Hong Kongers die het slachtoffer zijn van het brutale totalitaire regime van Xi Jinping.

Zhou is een van de communistische functionarissen over de hele wereld die regelmatig hun gastheren koeioneren over hun vermeende gebrek aan respect voor China. Hun pesttactiek heeft steeds meer minachting gekregen van een wereld waarvan de weegschaal voor haar ogen is verwijderd door de voortdurende doofpot van de oorsprong van Covid-19 door China. De CCP wordt gezien voor wat ze is: een intern regressief en extern agressief regime dat geen respect heeft voor internationale normen en mensenrechten.

Bron: Xivinity | The Spectator Australia