www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het zwaard opnemen

Door Asher Intrater - 13 november 2020

()

De Bijbel maakt een onderscheid tussen "wapens opnemen" en "armen dragen". Het begrijpen van dit verschil heeft grote gevolgen voor de huidige politieke situatie.

Er zijn moderne gevallen van misbruik van wapens door de politie geweest, wat zelfs doodslag of moord lijkt te zijn geweest. Aan de andere kant zijn er moderne gevallen van wetteloosheid geweest die zich hebben gemanifesteerd in grootschalige plunderingen en criminele activiteiten. En tegelijkertijd zijn er massale protesten geweest die proberen de politie volledig te de-legitimeren.

In Europa is er een nieuwe uitbraak van terreuraanslagen door islamitische extremisten geweest, en vervolgens zijn er gewelddadige protesten geweest waarbij de politie heeft ingegrepen om die terreuraanslagen te stoppen. In Armenië en Azerbeidzjan is er sprake van interculturele gevechten, met een tussenkomst van Turkije.

Ondanks het feit dat al deze gebeurtenissen zeer complex en moeilijk te begrijpen zijn, is het de moeite waard om een paar bijbelse principes op te noemen in een poging om een onderscheid te maken.

Yeshua (Jezus) waarschuwde zijn discipelen: "Allen die het zwaard opnemen zullen door het zwaard sterven" - Matteüs 26:52. Gewapende rebellie is niet de manier om het koninkrijk van God te brengen. "Het opnemen van het zwaard" is in dit verband het gebruik van wapens zonder onderwerping aan de wettelijk ingestelde politie of het leger. Het is het gebruik van wapens om de regering omver te werpen.

Principe van onderwerping aan de wettige autoriteit

Het bijbelse principe is dat de macht altijd moet worden onderworpen aan een legitiem gezag. Wapens zijn een soort van macht en ze moeten worden onderworpen aan een wettelijke regering.

In de tijd van de vernietiging van de Tweede Tempel (de generatie van Yeshua's discipelen) kwamen bendes van ijveraars (zeloten) in opstand tegen het Romeinse Rijk. Hoewel deze inspanningen patriottisch, zionistisch en Messiaans leken, waren ze niet van God. Er waren oorlogen en opstanden in de generatie voor en na Yeshua. Zij kunnen vergeleken worden met de opstandelingen in de tijd van Jeremia, die in opstand kwamen tegen het Babylonische Rijk en zelfs Gedalia, de aangestelde gouverneur van Juda, doodden (Jeremia 41). Verkeerd gerichte religieuze ijver kan uiteindelijk leiden tot de toorn van God.

Yeshua predikte om een nieuw koninkrijk te brengen (Johannes 18:33-37). Dat koninkrijk zou echter niet worden gebracht door de kracht van gewapende wapens, maar door de prediking van liefde, waarheid, heiligheid en het kruis, werkend in de harten van de mensen.

Aan de andere kant dienen legitieme politie- en strijdkrachten een door God gewijde rol in de samenleving om mensen te beschermen tegen criminelen en tegen vijanden. "Want hij is Gods dienaar voor u ten goede... hij draagt het zwaard niet tevergeefs" - Romeinen 13:4.

Het grootste deel van de messiaanse geloofsgemeenschap in Israël dient in en ondersteunt het Israëlische leger. Wij beschouwen dit als een deel van onze dienst aan God en aan de natie. Een van de kenmerken van terroristische groeperingen is dat zij weigeren hun wapens onder het gezag te brengen, zelfs onder het gezag van hun eigen regering.

De politie heeft geweren en criminelen hebben geweren. Er is echter geen morele gelijkwaardigheid tussen hen. Dat betekent natuurlijk niet dat regeringen geen verwijten kunnen worden maken. Als de regering kwaadaardig is, zal hun leger ook kwaadaardig zijn.

Een kwaadaardige regering en haar militairen kunnen worden beoordeeld door middel van oorlog. Er is echter een verschil tussen een kwaadaardige regering die omvergeworpen moet worden en de noodzaak van een legitieme regering om de onderwerping en controle van wapens te eisen.

Toen Israël voor het eerst een staat werd, eiste premier Ben Gurion dat alle onafhankelijke milities binnen Israël hun wapens moesten inleveren bij het nieuw gevormde Israëlische leger. Bij het beroemde Altalena-incident beval Ben Gurion zelfs een schip onder de controle van Menachem Begin te bombarderen en tot zinken te brengen omdat ze weigerden hun wapens aan de regering over te dragen.

De kwestie van individuen die wapens hebben om zich persoonlijk te verdedigen tegen gevaar is een andere kwestie. Yeshua keurde het beperkte gebruik van wapens voor persoonlijke zelfverdediging en bescherming goed. Lucas 22:36,37 - "Wie geen zwaard heeft, verkoop je kledingstuk en koop er een..." Zijn discipelen zeiden: "Heer, hier zijn twee zwaarden." Hij zei tegen hen: "Dat is genoeg."

Ik begrijp dat dit betekent dat zo'n klein aantal wapens alleen voor zelfbescherming zou zijn en niet voor een gewapende opstand om de regering omver te werpen of om zijn koninkrijk vooruit te helpen. Ik interpreteer dit als het burgerrecht op zelfbescherming door het dragen van wapens, terwijl gewapende opstand geen burgerrecht is.

Kortom, het bijbelse standpunt:

  1. Veroordeelt gewapende rebellie, anarchie en wapens die gebruikt worden bij criminele activiteiten.
  2. Ondersteunt het legitieme gebruik van wapens door de door de overheid geautoriseerde politie en het leger.
  3. Politie en leger moeten worden gereguleerd door wetten van integriteit, gerechtigheid en "zuiverheid" van de wapens.
  4. Beperkt gebruik van wapens voor persoonlijke verdediging is legitiem en soms noodzakelijk.

Het onderscheid tussen legitiem en onwettig wapengebruik is van cruciaal belang om de huidige politieke conflicten te begrijpen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Revive Israel, 12 november 2020.

Bron: Taking up the Sword » Kehila News Israel