www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hebben we wel de juiste datum?

September 2020

Loopt de menselijke kalender wel synchroon met de kalender zoals God die heeft bepaald?

De September Equinox in Jerusalem, Israel was op dinsdag 22 september 2020

Dus vierden we Yom Teruah in de zomer op 18 september. De opdracht is om eerst de zonnewende af te wachten en de daaropvolgende nieuwe maan het sein is tot de feesten.

Die volgende maan is een Super nieuwemaan op 16 okt.

()

Volgens de Torah kalender staat de herfst zonnewende ook op 22 september maar zet Yom Teruah op een dag ervoor 18 september en de zonnewende op 22 september.

()

Voorbeeld in een video over waarom de kalender hoogstwaarschijnlijk onjuist is. Dit opent de deur voor een teken aan de hemel dat verschijnt op 3 oktober, dat op 18 september had moeten verschijnen als 18 september de juiste datum van Rosj Hasjana op Gods kalender was geweest. Dit is het teken dat we zouden moeten zien, wijzend naar de Opname van de Gemeente.

Video 2020 Rapture: The Rapture Sign - The Bright Morning Star - October 3rd - YouTube

Uit het boek van Ken Johnson

Profetie over de Kalender Corruptie

Het Oude Jubileumboek geeft een voorspelling dat de Joden op een gegeven moment de grote fout zouden maken om hun zonnekalender te vervangen door een maankalender. Hier is een deel van die profetie: “Want er zullen mensen zijn die zeker waarnemingen doen van de maan - hoe die de seizoenen verstoort en van jaar tot jaar tien dagen te vroeg binnenkomt.” Daarom zullen de jaren over hen komen als zij de orde verstoren door een afschuwelijke dag tot een dag van getuigenis te maken en een onreine dag tot een feestdag te maken, en zij zullen alle dagen, het heilige met het onreine, en de onreine dag met het heilige verwarren; want zij zullen de maanden en de sabbatten en de feesten en de jubeljaren mislopen. Daarom gebiedt en getuigt Ik u, dat gij tot hen moogt getuigen; want na uw dood zullen uw kinderen het verstoren, zodat zij het jaar slechts 364 dagen zullen maken, en daarom zullen zij verkeerd gaan wat betreft de nieuwe manen en seizoenen en sabbatten en feesten...” Oude Boek Jubilee 6:36-38

De Dode Zee Rollen beschrijven hoe God één kalender schiep en dat de Joden deze door de eeuwen heen zuiver hielden tot de tijd dat het Grieks Seleucide Rijk de natie Israël dwong om hun heidense maankalender aan te nemen. Ze leggen ook een profetie vast dat dit zou gebeuren. De Makkabeeën kwamen aan de macht en herstelden de onafhankelijkheid van Israël, maar herstelden nooit de oorspronkelijke zonnekalender. Als deze Esseense geschiedenis juist is, gebruikt Israël al meer dan tweeduizend jaar een verboden heidense versie van de kalender. We kunnen begrijpen waarom de Essenen naar de Farizeeën verwezen als "zonen van de duisternis" en hun donkere maankalender als een verdorvenheid. Ze verwezen naar zichzelf als de “zonen van het licht”, omdat ze de originele zonnekalender van God gebruikten.

Toen Nadab en Abihu vreemd vuur aanboden, veranderden ze het ritueel en God doodde hen (zie Leviticus 10). Het gewaad van de hogepriester had belletjes aan de zoom van het gewaad. Dit zou iedereen laten weten dat de priester rondliep en zijn rituelen deed op Grote Verzoendag. Er was altijd een touw om zijn been gebonden voor het geval dat hij het ritueel verkeerd deed en stierf door in de aanwezigheid van God te zijn. Als de bellen stopten met het maken van geluid, konden de mensen buiten het Heilige der Heiligen de hogepriester eruit trekken zonder zichzelf in gevaar te brengen.

De Talmoed, in Yoma 9a, heeft een verslag van hogepriesters tot aan de verwoesting van de tempel van Jeruzalem. Het interessante aan die lijst is dat het laat zien dat er achttien hogepriesters waren tijdens de vierhonderd jaar dat de Tempel van Salomo bestond. Maar tijdens de 420-jarige periode van de Tweede Tempel waren er meer dan driehonderd hogepriesters! De eerste paar rechtvaardige hogepriesters dienden vele jaren. Van hen zegt de Talmoed:

"Nadat de rechtvaardige priesters de laatste driehonderd niet meer leefden, stierven ze achter de sluier." Talmoed, Yoma 9a

Dit lijkt te zeggen dat elke hogepriester die het ritueel van Jom Kippoer op de verkeerde dag of op een andere verkeerde manier probeerde uit te voeren, stierf als ze het probeerden te doen. Er kunnen hogepriesters zijn geweest die weigerden het ritueel uit te voeren. Een deel van het uitvoeren van het ritueel op de juiste manier was om ze op de juiste data uit te voeren. Dit kon niet worden gedaan als iedereen gedwongen werd om het Griekse kalendersysteem te gebruiken.