www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ziende naar de toekomst

Door Hal Lindsey op 8 januari 2021

()

2021 is geen jaar om de handen te gaan wringen. Het is een jaar van vreugdevolle verwachtingen. Er gebeuren slechte dingen in de wereld, maar ook goede dingen. Voor iedereen in Christus zal binnenkort een grote dag aanbreken. Kennis van de spoedige komst van Christus ontslaat ons echter niet van de verantwoordelijkheid om te repareren wat we nog in de wereld kunnen doen. In plaats van ons zelfgenoegzaam te maken, spoort het ons aan om "te werken terwijl het nog dag is."

We leven in een tijd van wereldwijde onrust, maar zij die in Christus zijn gaan die tijd niet onbekwaam of machteloos binnen. We komen het Evangelie van Christus prediken. Volgens Romeinen 1:16 is het Evangelie "de kracht van God tot redding voor iedereen die gelooft."

God is Krachtig! Een ander woord is 'Almachtig'. Omdat het Evangelie "de kracht van God is voor de redding van iedereen die gelooft," gaat het Evangelie uit van de almacht van God. Het gaat uit vanaf onze lippen, onze pennen, sociale mediaverslagen en de rest. En het verandert mensen op het niveau van het hart. Dat is macht!

De duivel vertelt de mensen van God dat een laag banksaldo, of de politiek van de dag, of een fysieke zwakte, hen machteloos maakt. Precies het tegenovergestelde is waar! In Lucas 21:15 zei Jezus tegen zijn discipelen: "Ik zal u een mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen tegenspreken of weerstaan".

Na zijn opstanding, in Johannes 20:21, zei Jezus tegen zijn discipelen: "Vrede zij met u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik ook u." Denk daar eens over na. Hij gaf ons zijn opdracht van de Vader!

Het Evangelie van Matteüs eindigt met dit als Hij het op een andere manier zegt. Hoofdstuk 28, verzen 18-20 zeggen: "Alle gezag is Mij gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest en leer ze alles wat Ik u bevolen heb te onderhouden; en zie, Ik ben altijd bij u, zelfs tot aan het einde van de tijd".

Spreuken 27:12 zegt: "Een schrandere ziet het kwaad en verbergt zich." We leven in een eindtijd-wereld met het gevaar dat uit vele richtingen opdoemt. We kunnen het gemakkelijk voorzien. Waar verschuilen we ons dan? We verschuilen ons in Hem. Laat ik duidelijk zijn. We verstoppen Hem niet in onszelf. Hij gaf ons de opdracht om overal het Evangelie te prediken. We verbergen hem niet. We verbergen ons in Hem.

Als we op straat lopen, doen we dat in vertrouwen, omdat we in Hem zijn. Als we rusten, rusten we vredig omdat we in Zijn handen rusten. Spreuken 3:24-26 zegt: 'Als u gaat liggen, zult u niet bang zijn; ja, u zult gaan liggen, uw slaap zal zoet zijn. Wees niet bang voor plotselinge angst, noch voor verwoesting van de goddelozen als het komt; want de Heer zal je vertrouwen zijn."

In het eerste hoofdstuk van 2 Timoteüs schreef de apostel Paulus over enkele van de moeilijkheden die hij had ondervonden toen hij zijn roeping in Christus volbracht. Vervolgens zei hij in vers 12: "Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag."

Merk op dat hij zijn vertrouwen heeft gesteld - niet in een systeem, of een instelling - maar in de persoon van Jezus Christus. Hij wist in wie hij geloofde. En zo ging hij in vertrouwen. Dat kan jij ook.

In Hem, een glorieus nieuwjaar toegewenst!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey