www.wimjongman.nl

(homepagina)

NIEUW BEKROOND BEDRIJF PROMOOT ZELFKANNIBALISME: HERRIJZENDE ZELFETENDE SLANGENGOD VAN HET OUDE EGYPTE.

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 24 november 2020

( )

Ouroboros - foto Wikimediacommons

 Zeker, ouders zullen hun kinderen in uw midden opeten, en kinderen zullen hun ouders opeten. Ik zal vonnissen tegen u uitspreken, en ik zal de overlevenden in alle richtingen verstrooien. Ezechiël 5:10 (De Israëlische Bijbel)

Een startup is bezig met het aanpassen van de technologie achter lab-gekweekt vlees om een doe-het-zelf kit te produceren voor het kweken van vlees uit je eigen cellen om die op te eten.

HET ONTWERP VAN HET JAAR: DIY ZELF-KANNIBALISME

Beazley Designs of the Year awards georganiseerd door het Londense Design Museum kenden vele creatieve ontwerpen, maar één daarvan viel op. Wetenschappers en ontwerpers werkten samen aan het conceptualiseren van een kit voor het zelf kweken in huis van cellen. Op de display waren hapklare stukken vlees uit het laboratorium te zien. De cellen, genomen van de binnenkant van de wang en gevoed met een serum afkomstig van vervallen, gedoneerd bloed.

De makers, wetenschapper Andrew Pelling, ontwerper Grace Knight, en kunstenaar en onderzoeker Orkan Telhan, werden gemotiveerd door hun overtuiging dat ondanks dat het voortgebracht is zonder dieren te doden, vormt het in het laboratorium gekweekte vlees nog steeds een bedreiging voor landbouwdieren. De commerciële kweek van cellen berust op foetaal runderserum (FBS) als eiwitrijk groeisupplement voor dierlijke celculturen. FBS is afgeleid van het bloed van kalfsfoetussen nadat hun drachtige moeders zijn geslacht door de vlees- of zuivelindustrie, en het kost ongeveer $400-$900 per liter. Ontwikkelaars van in het laboratorium gekweekt vlees schatten dat 50 liter FBS nodig is om één enkele runderhamburger te produceren.

De monsters die tijdens de award worden gepresenteerd zijn gekweekt met behulp van menselijke celculturen, die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden kunnen worden gekocht bij de American Tissue Culture Collection (ATCC). De hapklare brokken van gekweekte menselijke cellen waren ingepakt in heldere hars en niet bedoeld voor consumptie.

"Foetaal runderserum kost veel geld én het leven van dieren", vertelde Pelling aan Dezeen. "Hoewel sommige vleesbedrijven in het laboratorium beweren dit probleem te hebben opgelost, zijn voor zover wij weten geen onafhankelijke, peer-reviewed, wetenschappelijke studies om deze beweringen gevalideerd."

"Verlopen menselijk bloed is een afvalstof in het medische systeem en is goedkoper en duurzamer dan FBS, maar cultureel minder geaccepteerd. Mensen denken dat het eten van zichzelf kannibalisme is, wat technisch gezien niet zo is," zei Knight. "Ons ontwerp is wetenschappelijk en economisch haalbaar, maar ook in veel opzichten ironisch," voegde Telhan eraan toe.

"We bevorderen niet 'het eten van onszelf' als een realistische oplossing die de eiwitbehoefte van de mens zal herstellen. We stellen eerder een vraag: Wat zouden de offers zijn die we moeten brengen om vlees te kunnen blijven eten in het tempo dat we doen? Wie kan zich in de toekomst dierlijk vlees veroorloven en wie heeft misschien geen andere keuze dan vlees van zichzelf te kweken?

Het ontwerpteam voorzag in apparatuur voor thuisgebruik gekweekte snelgroei mycelium stellages. De cellen, geoogst met een wattenstaafje, zullen worden opgeslagen in een warme omgeving en worden gevoed met menselijk serum totdat de biefstuk volgroeid is, een proces dat naar schatting ongeveer drie maanden zal duren.

MAAR IS HET KOOSJER?

De ontwikkeling van in het laboratorium gekweekt vlees heeft een groot potentieel voor een industrie die de milieu-impact van de vleesproductie drastisch zou kunnen verminderen op een manier die ook de bezorgdheid van mensen die bezwaar hebben tegen het eten van vlees om morele of gezondheidsredenen wegneemt. Maar het kweken van vlees in het laboratorium heeft gevolgen voor Joden die koosjer eten en niet-Joden die zich houden aan de Noachide wetten. Zo'n 25 bedrijven over de hele wereld zijn erin geslaagd om cellen te kweken van koeien, kippen, varkens en zelfs vis, en twee hebben hamburgers gemaakt van koeiencellen. Naarmate de commercialisering meer levensvatbaar wordt, proberen de Halachische autoriteiten bijbelse precedenten te vinden om vragen te beantwoorden die een paar jaar geleden nog niet voor mogelijk waren gehouden:

- Is vlees van niet-kosjere dieren nu wel koosjer voor de Joden om te consumeren?

-Is het in het laboratorium geteelde vlees eigenlijk vlees of kan het met melkproducten worden gegeten?

-Is het nemen van stamcellen van een levend dier ooit als min hachai beschouwd, waarbij een ledemaat van een levend wezen wordt gescheurd, wat voor Joden en niet-Joden verboden is, volgens de zeven Noachide-wetten?

HEMELSE VLEESWAREN

Sommige rabbijnen suggereren dat de basis voor het in het laboratorium geteelde vlees in de Talmud werd beschreven. In het tractaat Sanhedrin 59b bespreken de rabbijnen "vlees dat uit de hemel is neergedaald".

Ze vertellen over rabbijn Shimeon ben Chalafta, die op de weg liep toen er leeuwen kwamen en naar hem brulden. Hij citeerde: "De jonge leeuwen brullen om prooi en smeken om hun voedsel bij God" (Psalm 104:21), en twee brokken vlees vielen uit de hemel. De leeuwen aten de ene op en lieten de andere achter. Rabbijn ben Chalafta bracht een stuk van dit vlees naar de studiezaal en vroeg: Is dit geschikt om te eten of niet? De geleerde antwoordde: "Niets ongeschikt komt uit de hemel." Rabbijn Zera vroeg Rabbijn Abbahu: "Wat als er iets in de vorm van een ezel zou neerdalen?" Hij antwoordde: "Jij schreeuwende vogel, hebben ze niet gezegd dat er geen ongeschikt ding uit de hemel neerdaalt?"

Hetzelfde tractaat, op pagina 65b, behandelt een gelijksoortige kwestie: "Rabbijn Chanina en Rabbijn Oshaia zouden elke sabbatavond de Sefer Yetzirah (Scheppingsboek, een van de vroege boeken van Kabbala) bestuderen, met behulp waarvan ze een kalf creëerden en het aten.

Rabbijn Yeshayah Halevi Horowitz, een 16de-eeuwse rabbijnse autoriteit, oordeelde dat vlees dat op een onnatuurlijke manier is gecreëerd, zoals met Kabbalistische methoden, niet als een echt dier wordt beschouwd en geen rituele slachting nodig heeft. De Malbim, een 19e-eeuwse Tora-geleerde, merkte op dat vlees dat op deze manier is gecreëerd niet als vlees wordt beschouwd en met melk kan worden gegeten. Hij suggereerde dat dit het soort vlees is dat Abraham de engelen aanbood (Genesis 17:7-8), en was daarom in staat om hen tegelijkertijd melk te serveren.

RABBI: "DE ERGSTE VLOEK: ETEN WAT JE MAAR WILT"

Rabbi Moshe Avraham Halperin van de Machon Mada'i Technology Al Pi Halacha (het Instituut voor Wetenschap en Technologie volgens de Joodse wet) merkte op dat zelfs als de methode van het kweken van menselijke cellen voor consumptie technisch koosjer is, het in essentie een vloek is.

"De vraag of het al dan niet in het laboratorium gekweekte vlees nog steeds wordt bepaald," zei rabbijn Halperin. "Maar dit specifieke voorbeeld van het kweken van vlees van een menselijk lichaam heeft spirituele en ethische implicaties die verder gaan dan de technische kashroet van het materiaal."

"Het eten van menselijk vlees in welke vorm dan ook, zelfs het eten van je eigen vlees, is volledig verboden door de Torah," zei Rabbi Halperin. "Het is in wezen hetzelfde als het eten van het vlees van een verboden dier dat niet de vereiste Bijbelse tekenen van gespleten hoeven heeft en herkauwt, of een dier dat niet op de juiste manier is geslacht. Op technisch Bijbels niveau zijn ze allemaal in dezelfde mate uitdrukkelijk verboden".

De rabbi legde uit dat kannibalisme in welke vorm dan ook de Halchische (Tora-wet) overwegingen overtrof. Hij haalde in Ezechiël een vers aan dat voorspelde dat een van de verschrikkingen die zich uiteindelijk zal voordoen, bestaat uit mensen die elkaar opeten:

 Zeker, ouders zullen hun kinderen in je midden opeten, en kinderen zullen hun ouders opeten. Ik zal vonnissen tegen je uitspreken, en ik zal al de overlevenden in alle richtingen verstrooien. Ezechiël 5:10

"Op moreel of humanitair vlak is het eten van menselijk vlees een van de ergste vervloekingen die een mens op zichzelf kan leggen; om te eten van de mens die naar het beeld van God is geschapen," zei rabbi Halperin. "Dit verlaagt de mens tot het niveau van de dieren, waardoor zijn aspect, dat naar het beeld van God is geschapen, wordt weggenomen."

Rabbijn Halperin benadrukte dat dieetbeperkingen een hoger spiritueel niveau aangaven en de persoon bemind maakt bij God.

"Adam, die persoonlijk is geschapen naar het beeld van God, kon alleen maar planten eten," merkte hij op. "Nadat de mensen in de generatie van Noach vernederd werden, mochten ze vlees eten. Adam en Eva werden gezegend door het verbod op de slang, het meest gehate dier in Gods ogen, werd vervloekt met de mogelijkheid om zelfs het stof te eten".

Het is interessant om op te merken dat het ontwerpteam ervoor koos om hun visie de Ouroboros-biefstuk te noemen. De ouroboros is een symbool in de oude Egyptische afgoderij, met als middelpunt Ra en Osiris, de goden van de onderwereld en de dood. Het symbool stelt een slang voor die zijn eigen staart opeet. Geadopteerd door de Griekse magische traditie en het gnosticisme, is het symbool ook prominent aanwezig in de alchemie. Het symbool wordt vaak geïnterpreteerd als een symbool voor reïncarnatie, dat de cyclus van leven, dood en wedergeboorte belichaamt. Het huidslijmproces van slangen symboliseert de transmigratie van zielen, waarbij de slang in zijn eigen staart bijt als een vruchtbaarheidssymbool. De staart van de slang is een fallisch symbool, de mond staat voor de baarmoeder.

Rabbijn Halperin legde uit dat het eten, het brengen van voedsel in het lichaam, een intieme verbinding is tussen de mens en zijn Schepper. Dit was vooral duidelijk in het Tora-mandaat dat het eten van insecten en andere verboden dieren verbiedt.

 U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich zo voortbewegen, en u mag zich daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor verontreinigd wordt. Leviticus 11:43

De term die in dit vers wordt gebruikt voor 'gruwel is אַל-תְּשַׁקְּצוּ אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם, wat letterlijk betekent 'maak je ziel niet afschuwelijk'.

"Eten op een ongebreidelde manier verlaagt de mens, zelfs tot op het niveau van de ziel, tot het niveau van dieren," zei Rabbi Halperin.

Bron: New Award-Winning Company Promotes Self-Cannibalism: Resurrecting Self-Eating Serpent-God of Ancient Egypt