www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het belang van de Aäronische Zegening

Door Joseph Shulam - 4 juni 2020

()

Tora-lezing van deze Shabbat is Naso. Deze Parasha eindigt met wat men de Aäronische zegen noemt (Numeri 6:22-27):

`

 "En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen zegenen. - Nummers 6:22-27

Dit is een soort universele zegen die zelfs katholieke en Grieks-orthodoxe kerken gebruiken om hun parochianen te zegenen. Het is voor mij een beetje vreemd dat deze christenen die het Oude Testament en de Torah van God verwerpen, deze Aäronische Zegen en de tiende voor de priester van Israël en de Tempel als een heilige graal gebruiken. Deze christenen nemen aan wat ze willen van Gods woord en verwerpen het gezag van wat het Oude Testament wordt genoemd, maar de zegeningen en het geld willen ze houden.

Wat zegt deze zegen die aan Aaron en zijn zonen wordt gegeven eigenlijk?

1. "De Heer zegene u." God gaat je zegenen. Zoek daarom geen zegen van de afgoden in uw dagen, of van de mensen van uw stad en land. Vertrouw op God voor uw zegen in het leven. Als God je zegent, zul je echt gezegend worden. Als de mensen je zegenen, ben je ze voor altijd iets verschuldigd. Als de mensen je zegenen, kunnen ze je toch niet echt behouden/beschermen/bewaken. Alleen God kan u zegenen en beschermen, en u en uw leven bewaken.

2. "De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten." Een van de ergste hachelijke situaties in het woord van God is wanneer God zijn gezicht zich voor u verbergt. Met andere woorden, God wil je niet horen en wil geen relatie met je hebben. U kunt Ezechiël 39:22-27 lezen en de gevolgen van de zonde van Israël zien wanneer God Zijn gezicht voor u verbergt. Deze zegening van Aaron stelt dat God Zijn gezicht over u zal schijnen - u zult een persoonlijke en duidelijke communicatie hebben en toegang hebben tot een persoonlijke relatie met de Almachtige God van Israël en God zal naar u glimlachen (schijnen).

3. God zal je genadig zijn. Hij zal je leven, successen en vallen afmeten, met Zijn genade en niet met Zijn maatstaf van rechtvaardigheid en oordeel. Dit is een zeer belangrijke zegen, want het verklaart de houding van God ten opzichte van Zijn kinderen en niet ten opzichte van Zijn vijanden.

4. "De Heer verheft Zijn aangezicht over u, en geeft u vrede." Dit is de slotverklaring en samenvatting van de Aäronische zegen: God zal u een gunst verlenen. Dit is een verzoek of God op je zal letten en om je een gunst te bewijzen. Dit klinkt misschien vreemd in westerse oren. De priesters van Israël, de kinderen van Aäron, vragen God om een speciale gunst aan Israël en zijn kinderen te betonen. Letterlijk gezien betekent "het gezicht naar voren te trekken" dat je gunstig zal worden behandeld, zelfs als dat een vriendjespolitiek zal tonen!

5. God zal u welzijn, sjalom, heelheid schenken en u binnen zijn grenzen brengen (ruimte van rust en veiligheid).

Het is zo'n groot voorrecht voor de mannen van onze gemeente dat elke Sjabbat de kinderen en hun moeders met deze zegen kunnen zegenen. Vaders moeten hun kinderen en hun familie minstens één keer per week met deze zegening zegenen. Ik zeg vaak dat deze zegen en zegening van je kinderen en je vrouw elke week zo'n groot voorrecht en bemoediging is.

Mijn vader was een goede vader, maar hij heeft mij nooit gezegend. Aan de andere kant heeft hij me duizenden keren vervloekt. Ik ben geworden wat God mij heeft gemaakt door de genade van God en het bloed van Yeshua. Het zou mooi geweest zijn als mijn vader me gezegend had!

Maar God, de Vader van ons allen heeft mij en jou gezegend en Hij alleen is de bron van echte zegeningen. Ik dank mijn Vader in de hemel, de Heer van de heerlijkheid, voor zijn zegen, en ik dank Hem die boven alles en in allen is voor het zegenen van mij persoonlijk en de hele mensheid die dagelijks zijn zegen en verlossing zoekt.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Netivyah

Bron: The Importance of the Aaronic Blessing » Kehila News Israel