www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wetteloosheid verspreid zich over het land

()

Door Hal Lindsey - 8 juli 2020

Gedurende enkele jaren hoorden we dat millennials in grote steden wilden wonen. Sociologen zeiden dat deze trend alles zou veranderen. Maar, zoals met zoveel dingen, heeft 2020 die trend op zijn kop gezet. Plotseling kunnen Amerikanen van alle leeftijden niet snel genoeg naar de buitenwijken en het platteland komen. De verhuizing naar de steden werd mogelijk gemaakt door de criminaliteit in die steden drastisch te verlagen. Maar nu stijgt de stadscriminaliteit zo snel dat het je hoofd doet tollen.

Een recent artikel in The Hill zei: "Een geschatte kwart van een miljoen inwoners van New York zal zich voorgoed noordelijker bewegen, terwijl nog eens 2 miljoen mensen permanent uit de staat weg kunnen gaan. Meer dan 16.000 inwoners van New York zijn al verhuisd naar de voorsteden van Connecticut. De voorlopige cijfers tonen aan dat New York ook in grote aantallen burgers verliest aan het platteland van New England en Florida."

De huizenmarkt in San Francisco lijkt eindelijk failliet te zijn gegaan, althans voorlopig. De vastgoedprijzen zijn daar met meer dan 50% gedaald. Het is nog steeds een dure plek om een huis te kopen, maar kun je je voorstellen hoe mensen zich voelen die pas een paar maanden geleden een huis in dat gebied hebben gekocht?

De crisis in deze steden komt deels door het coronavirus. Maar het wordt verergerd door de toename van de gewelddadige criminaliteit. Als u door de jaren heen een regelmatige kijker van mijn televisieprogramma's bent geweest, dan heeft u mij al vele malen horen spreken over de cruciale rol van de "dunne blauwe lijn" van politie in onze gemeenschappen. Die lijn staat tussen ons en de wet van de jungle.

Dat geldt vooral in tijden van crisis. Toch zijn veel steden aan het bezuinigen en zelfs het ontmantelen van hun politiediensten. In New York hebben ze besloten om een miljard dollar uit het politiebudget te halen. Los Angeles wil op de politie voor 250 miljoen dollar bezuinigen. In Minneapolis zeggen ze dat ze van plan zijn hun politieafdeling volledig te ontmantelen. Dat betekent het uitwissen van die dunne blauwe lijn. Je kunt er zeker van zijn dat de elites in die steden wel alle veiligheid hebben die ze nodig hebben. Maar de armen en de middenklasse zullen steeds kwetsbaarder worden.

De Bijbel voorspelde dat de tijd nabij de terugkeer van Christus gekenmerkt zou worden door wetteloosheid. In Lucas 17:26-30 vergeleek Jezus die dagen met de tijd van Noach en van Lot. Genesis 6:11 vertelt ons dat in de tijd van Noach "de aarde verdorven was in de ogen van God, en de aarde was gevuld met geweld".

Dat klinkt als het hedendaagse geweld en de corruptie. Lot leefde in een tijd en plaats van gewelddadige menigten. In beide verhalen zien we dat het de mensen aan empathie ontbrak en dat ze vooral aan zichzelf en hun pleziertjes dachten. Verschillende plaatsen in de Bijbel waarschuwen ons dat de eindtijd een tijd van "wetteloosheid" zal zijn. Dat, samen met zoveel andere tekens, lijkt onze tijd te beschrijven.

Samen met de wetteloosheid zien we een aanval op het gezin als zodanig. Een organisatie die sterk gefinancierd wordt door het Amerikaanse bedrijfsleven zegt op hun website duidelijk: "We verstoren de Westers voorgeschreven, basis-familie-structuur."

Maar de familiestructuur is niet "Westers voorgeschreven", maar door God voorgeschreven. Het is de basis van de beschaving.

Merk op hoe al deze dingen een aanval zijn op de beschaving zelf. Het rechtssysteem en de politie liggen onder vuur. Het begrip familie ligt onder vuur. Het onderwijssysteem is grotendeels in bezit genomen door mensen die God en de dingen van God haten. Ik zou kunnen doorgaan over de door God aangewezen instellingen die bedoeld zijn om ons te beschermen, maar die nu worden belegerd.

Maar als je hoop in Jezus Christus is, weet dan dat Hij je nooit in de steek zal laten. Zijn beloften blijven waar, zelfs in tijden van moeilijkheden. En Hij heeft Zijn volk nog steeds op deze aarde voor een duidelijk doel. Hij is nog niet klaar met ons. Hij is niet klaar met jou!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey