www.wimjongman.nl

(homepagina)

Enorme aardbevingen - vulkanen barsten nu uit over de hele wereld

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 13 april 2020

 "Als de storm voorbij is, is de boze man weg, maar de rechtvaardige is een eeuwig fundament." Spreuken 10:25 (De Israëlische Bijbel™)

( )

St. Helena / foto via Pixabay

De golven aardbevingen doen het centrum van de V.S. schudden en het plotselinge ontwaken van verscheidene vulkanen over de hele wereld kan een teken zijn van de door de profeten voorspelde pre-Messias-shake-up. Tegelijkertijd lijken verscheidene veel mildere aardbevingen in Israël het Bijbelse concept te belichamen van Gods genade die door de acties van de mens wordt opgewekt.

GOLF VAN AARDBEVINGEN IN HET MIDDEN VAN DE VS

De aarde lijkt te ontwaken nu er seismische activiteit wordt gemeld over de hele wereld. Vorige maand beefde Idaho door een aardbeving met een kracht van 6,5 magnitude, waardoor een veelvoud aan lawines ontstonden. De beving was de grootste in de regio sinds een 6,9 aardbeving in 1983. Er zijn 238 aardbevingen in Idaho geweest in de laatste week volgens de website van de U.S. Geological Survey. Vijf daarvan waren substantieel in grootteklasse 4,0 tot 6,5. Idaho is niet onbekend om zijn aardbevingen.

Twee weken voordat Idaho de aarde voelde bewegen, werd Salt Lake City, Utah, ongeveer 340 mijl verwijderd van het epicentrum van Idaho, getroffen door een 5,7-magnitude aardbeving. Sinds die aardbeving zijn er 886 kleinere aardbevingen en naschokken geweest in het gebied van Salt Lake gebied.

De buik van het land rommelt duidelijk terwijl de Universiteit van het Utah Seismograph Station een totaal van 980 trillingen in kaart bracht in heel Idaho, Utah en Wyoming sinds 18 maart.

YELLOWSTUNE KRIJGT GROEN LICHT ONDANKS "PULSATIES" - MEER DAN 100 AARDBEVINGEN

Hoewel het epicentrum in Idaho meer dan 200 mijl verwijderd was van de Yellowstone vulkaan, heeft Yellowstone in maart 111 aardbevingen meegemaakt. Het Yellowstone Volcano Observatorium bracht woensdag zijn maandelijkse rapport uit en verklaarde zijn huidige alarmniveau "normaal" en de luchtvaart-kleurcode werd "groen."

"Deze aardbevingen worden veroorzaakt door tektonische uitstrekkingen van de regio en zijn niet gerelateerd aan Yellowstone, noch zullen ze een significante impact hebben op het Yellowstone systeem", aldus het rapport.

Dit groene licht werd uitgegeven ondanks dat een groot deel van de Yellowstone vulkaan, genaamd het Norris Geiserbekken, het heetste, oudste en meest dynamische van de thermische gebieden van Yellowstone, werd ontdekt als pulserend, opblazend en leeglopend met verscheidene inches in grillige uitbarstingen. In 2013 steeg het Norris-bekken gedurende twee opeenvolgende jaren met 5,9 inches, een verbazingwekkende stijging van vijf inches in de afgelopen 20 jaar.

Hoewel de kans op een uitbarsting in Yellowstone klein kan zijn (of niet), zouden de resultaten van een dergelijke gebeurtenis catastrofaal zijn in het uiterste geval. Yellowstone Park is seismisch actief met meer dan 10.000 thermische kenmerken waarvan meer dan 500 geisers. De Yellowstone vulkaan staat op de lijst van de gevaarlijkste supervulkanen die er bestaan en is als zodanig de meest bewaakte vulkaan ter wereld. Hij is in de afgelopen 2 miljoen jaar drie keer uitgebarsten, de laatste keer zo'n 70.000 jaar geleden. Yellowstone heeft drie catastrofale uitbarstingen veroorzaakt die wetenschappers kennen: op 2,08, 1,3 en 0,631 miljoen jaar geleden. [Vertaler: wat ook in de tijd van de Zondvloed kan zijn geweest]

CONTINENTAAL "UITREKKEN"

In een artikel in Discover werd de epidemie van aardbevingen uitgelegd als veroorzaakt door het continent-"stretching", een proces dat in het Duits wordt beschreven als "rijzen en dalen".

"Aangezien Noord-Amerika zich blijft uitstrekken over het Bassin en de Range, kunnen deze fouten aardbevingen veroorzaken als de valleien blijven dalen", legt het artikel uit. "De beide aardbevingen die onlangs in Nevada en Utah plaatsvonden, hadden een van de normale fouten die een vallei begrensden.

VULKANEN OVER DE HELE WERELD

Maar het is niet alleen de centrale V.S. dat een seismisch ontwaken ervaart. Sinds 21 januari heeft het schiereiland Reykjanes in IJsland meer dan 8.000 aardbevingen en ongeveer 10 centimeter landophoging ondergaan als gevolg van magma-uitbraken onder de grond. Geologen geloven dat de vulkanische systemen in de regio ongeveer eens in de duizend jaar actief worden. De laatste keer dat dit gebied vulkanische activiteit kende was 800 jaar geleden. Vanaf het begin van de tiende eeuw duurde de vulkanische periode 300 jaar.

Het gebied ligt ongeveer 30 mijl ten zuidwesten van Reykjavik, de hoofdstad van IJsland, maar is slechts negen mijl verwijderd van de internationale luchthaven van IJsland. Een grote uitbarsting zou het reizen voor heel IJsland kunnen stilleggen en de nabijgelegen stad Grindavik en de Blue Lagoon, een populaire toeristische bestemming, in gevaar kunnen brengen. Er is ook een nabijgelegen geothermische energiecentrale die in gevaar kan komen door vulkanische activiteit.

Alsof dat nog niet genoeg was, explodeerde de Krakatau-vulkaan in Indonesië op vrijdag. Hoewel er twee relatief kleine uitbarstingen werden geregistreerd, is de vulkaan een hotspot en reden tot bezorgdheid. In 1880 had een Krakatau-uitbarsting een van de hoogste dodentollen van alle vulkaanuitbarstingen, waarbij meer dan 36.000 mensen omkwamen. De meest recente uitbarsting ter plaatse vond plaats in 2018, waarbij een tsunami werd veroorzaakt en 437 mensen omkwamen.

Vulkanen worden expliciet genoemd door de profeten dat ze een rol spelen in het einde van de dagen, ter voorbereiden van de wereld door het verbranden van onzuiverheden als een smeltkroes die wordt gebruikt in de metaalkunde om metaal te zuiveren. Dit proces wordt beschreven in Zacharia:

 En Ik zal het derde deel door het vuur brengen en zal ze verfijnen zoals zilver wordt verfijnd en zal ze beproeven zoals goud wordt beproefd; zij zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen antwoorden; Ik zal zeggen: 'Het is Mijn volk' en zij zullen zeggen: 'Hasjem is Mijn God'. Zachariah 13:9

EINDE DER DAGEN MET SCHUDDEN EN BRANDEN, MAAR ISRAËL IS ANDERS

Dit soort catastrofische seismische activiteit wordt door de profeten specifiek genoemd als een aspect van het Eindtijd-proces.

 Maar Hasjem God is de ware God, Hij is de levende God, en de eeuwige Koning; bij Zijn toorn trilt de aarde en de naties zijn niet in staat om Zijn verontwaardiging te verdragen. Jeremia 10:10

De profeet beschrijft deze catastrofale periode als een proces om de bewoners van de aarde te zuiveren voor de Messiaanse periode die zal volgen.

 "En Ik zal het derde deel door het vuur brengen en zal ze verfijnen zoals zilver is verfijnd en zal ze beproeven zoals goud is beproefd; zij zullen Mijn naam aanroepen en Ik zal hen antwoorden; Ik zal zeggen: 'Het is Mijn volk' en zij zullen zeggen: 'Hasjem is Mijn God'. Zachariah 13:9

Afgelopen vrijdag schudde een aardbeving van 3,6 magnitude in het midden van de regio Arava het zuiden van Israël. Dit kwam een paar dagen nadat een aardbeving van 4,3 in het zuiden van Israël werd gevoeld, met het epicentrum in de Rode Zee ongeveer 60 mijl ten zuiden van Eilat.

Terwijl vulkanen en aardbevingen de wereld op zijn grondvesten doen schudden, moeten we niet vergeten dat catastrofale eindtijd-aardbevingen door de Bijbelse profeten in twee verschillende contexten worden beschreven: binnen Israël en buiten Israël. Terwijl de meeste van deze aardbevingen seismisch actieve regio's deden schudden, moet worden opgemerkt dat Israël, zittend op de Syrisch-Afrikaanse rift, het afgelopen jaar ook verschillende bevingen heeft meegemaakt. Deze bevingen zijn veel zachter geweest. Het heilige land heeft sinds het begin van het jaar meer dan 30 bevingen meegemaakt, maar slechts één milde 3,8-trilling voor de kust van Haifa vorige maand werd door de Israëli's gevoeld.

Dit is veelzeggend omdat de pre-Messias oorlog van Gog en Magog gepaard gaat met aardveranderende aardbevingen.

 Op die dag, wanneer Gog voet zet op de grond van Yisrael - zegt Hasjem -zal Mijn razende woede oplaaien. Want Ik heb verordonneerd in Mijn verontwaardiging en in Mijn vlammende woede: Op die dag zal een vreselijke aardbeving het land van Yisrael treffen. De vissen van de zee, de vogels van de hemel, de beesten van het veld, alle kruipende dingen die zich op de grond bewegen, en ieder mens op aarde zal voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omver worden geworpen, de kliffen zullen omvallen en elke muur zal afbrokkelen tot op de grond. Ezechiël 38:18-20

Er wordt voorspeld dat deze pre-Messias-bevingen topografische veranderingen in Israël teweeg zullen brengen. Hoewel Jeruzalem meer dan 3.600 voet hoger ligt dan de Dode Zee, ligt deze hoofdstad op het gebergte eigenlijk vrij dicht bij de zee, waardoor het waarschijnlijk is dat een grote aardbeving in de geologisch actieve Jordaanscheur de bron zou zijn van de aardbeving die wordt voorspeld om de topografie van Jeruzalem in het einde der dagen drastisch te veranderen.

Op die dag zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, bij Yerushalayim in het oosten; en de Olijfberg zal zich splitsen van oost naar west, en het ene deel van de berg zal verschuiven naar het noorden en het andere naar het zuiden, een enorme kloof. Zacharia 14:4

Hoewel deze pre-Messiaanse aardbevingen in Israël net zo catastrofaal klinken als die buiten het Heilige Land, leert de Joodse traditie dat de rampen in Israël kunnen worden verzacht op basis van de verdiensten die de Joden verwerven door het uitvoeren van Bijbelse geboden. Het concept wordt B'Eeta Achishena genoemd, waarnaar de profeet Jesaja verwijst.

De kleinste wordt een clan; de kleinste, een machtige natie. Ik, Hasjem, zal het te zijner tijd versnellen. Jesaja 60:22

De term wordt door rabbijnen en Joodse theologen gebruikt om de spanning te beschrijven tussen Gods grotere plan in het licht van de wil van de mens en zijn daden. Dit is vooral relevant met betrekking tot de Messias en de acties van de mens die van invloed zijn op het moment dat de Messias zal komen.

Bron: Massive Earthquakes, Volcanoes now Erupting Worldwide - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.