www.wimjongman.nl

(homepagina)

Paus dringt aan op Een Wereld Religie op Israëls Onafhankelijkheidsdag

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 11 februari 2020

 Zij hebben gezegd: "Kom, en laat ons hen van het volk afsnijden, opdat de naam van Israël niet meer in herinnering wordt gebracht". Want zij hebben eenstemmig overlegd; tegen U maken zij een verbond; De tenten van Edom en de Ismaëlieten." Psalmen 83:5-7 (De Israëlische Bijbel™)

( )

Historisch gezien was het Vaticaan geen vriend van de Joden, en zijn nieuwe initiatief brengt de katholieke kerk op één lijn met de islam in een één-wereld-godsdienst die misschien wel de grootste bedreiging ooit voor het Joodse volk vormt. Een belangrijke gebeurtenis om het project vooruit te helpen zal plaatsvinden op de verjaardag van de geboorte van de staat Israël, die volgens een rabbijn gepast is omdat het jodendom het laatste bastion is, dat volledig onverenigbaar is met een Nieuwe Wereld Orde.

In een toespraak tot diplomaten van het Vaticaan kondigde Paus Franciscus vorige maand aan dat het Vaticaan gastheer zal zijn van een wereldwijde gebeurtenis met als titel: "Reinventing the Global Compact on Education." [Heruitvinden van het Wereld Verbond op Onderwijs]

"Er is een wereldwijde onderwijsovereenkomst nodig om ons op te voeden in universele solidariteit en een nieuw humanisme", zei de paus toen hij deze top voor het eerst voorstelde.

Een door het Vaticaan gesteunde website ter bevordering van het pact voegde daaraan toe: "Jongeren opvoeden in broederschap, in het leren overwinnen van verdeeldheid en conflicten, het bevorderen van gastvrijheid, rechtvaardigheid en vrede - Paus Franciscus heeft iedereen die zich bekommert om de opvoeding van de jonge generatie uitgenodigd om een Werelwijd Pact te ondertekenen, om een wereldwijde mentaliteitsverandering te creëren door middel van onderwijs".

De paus beschreef de noodzaak van deze wereldwijde alliantie:

"Nooit eerder was er zo'n noodzaak om onze inspanningen te verenigen in een brede educatieve alliantie, om volwassen individuen te vormen die in staat zijn verdeeldheid en vijandigheid te overwinnen en om het weefsel van relaties te herstellen ten behoeve van een meer broederlijke mensheid," zei hij.

De Paus citeerde het gezegde "Er is een dorp nodig om een kind op te voeden" en legde zijn plaats uit in deze wereldwijde visie."

"Alle veranderingen, net als de historische verandering die we nu meemaken, vragen om een proces van onderwijs en de oprichting van een onderwijsdorp dat in staat is een netwerk van open en menselijke relaties te vormen," zei hij.

"Onderwijs is niet beperkt tot school en universiteitsklassen," zei de paus vorige maand in de oproep. "Het wordt voornamelijk verzekerd door het versterken en steunen van het primaire recht van het gezin op onderwijs, en het recht van kerken en sociale gemeenschappen om gezinnen te ondersteunen en bij te staan bij de opvoeding van hun kinderen."

Het onderwijsinitiatief is een voortzetting van de globale visie van de paus, zoals uiteengezet in zijn Document over de Menselijke Broederschap voor wereldvrede en gemeenschappelijk samenleven, ondertekend door paus Franciscus en sjeik Ahmed el-Tayeb, grootimam van Al-Azhar, in februari 2019 in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.

De overeenkomst tussen de twee religieuze leiders werd bekritiseerd vanwege zijn standpunt over de diversiteit van religies.

"Het feit dat mensen gedwongen worden zich aan een bepaalde religie of cultuur te houden, moet worden afgewezen," aldus het document. "Net als het opleggen van een culturele levenswijze die anderen niet accepteren."

Rabbijn Pinchas Winston, een productief einde-der-tijden-auteur, merkte op dat het Vaticaan in veel verrassende opzichten nu praktisch niet meer te onderscheiden is van het secularisme.

"Vroeger was de katholieke kerk het bastion dat zich in alle opzichten tegen het liberalisme verzette en het als ketterij aan de kaak stelde," zei rabbijn Winston. "Dit was het geval zolang het Vaticaan zijn wil kon opleggen aan zijn volk en de rest van de wereld kon beïnvloeden. Die realiteit is veranderd omdat ze die macht niet meer hebben. Paus Franciscus is het resultaat van deze verandering. Hij is een 'man van het volk'.

Rabbijn Winston merkte op dat de traditionele waarden in de katholieke kerk inderdaad veranderen op een manier die nog niet zo lang geleden ondenkbaar zou zijn geweest.

"Ze zeiden altijd dat seculiere waarden en liberalisme slecht waren, maar toen het volk veranderde en het liberalisme wijdverbreid werd, keerde het Vaticaan dat standpunt om," zei Rabbi Winston. "Hoe kan een religie beweren van God te zijn, als een mens kan beslissen om het te veranderen?

Rabbijn Winston merkte op dat het thema van de ene wereldorde, zoals gepresenteerd door de paus, verschillende keren in de Bijbel is gepresenteerd.

"De wereld zien als één, is hoe het was in de dagen voor de Toren van Babel," zei Rabbi Winston. "Dit was toen de mensen zich verenigden om de wereld over te nemen en God eruit te schoppen."

Rabbijn Winston merkte op dat de contra-intuïtieve mix van seculier intellectualisme en religie later in Genesis verscheen.

"Volgens de Midrash maakte Esau indruk op zijn vader Isaac met vragen die betrekking leken te hebben op religie, maar alleen op intellectueel niveau werden gesteld. De echte bedoeling van de vragen was om chaos en verdeeldheid te veroorzaken. De erev rav (gemengde menigte) werkt op deze manier, door het te laten lijken dat hun bedoelingen zuiver zijn en dat ze goede mensen zijn. Maar hun echte bedoeling is destructief; de waarheid uitschakelen."

"Het huidige seculiere universalisme lijkt de bron van alle broederschap, maar het is precies het tegenovergestelde. Er is meer diversiteit in de wereld dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis. Eén manier te hebben om God te aanbidden voor Moshiach (Messias) kan iedereen enthousiast maken, maar is niet realistisch en schadelijk voor iedereen die zich niet aanpast. De Paus zou slim genoeg moeten zijn om te beseffen dat er zeer goede redenen zijn voor de verschillen. Mensen zijn verschillend. Dit nieuwe initiatief van het Vaticaan is het klassieke liberalisme in de dracht van de religie".

De datum van de mondiale onderwijs-top is 14 mei, precies 72 jaar nadat Israël zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Rabbijn Winston suggereerde dat dit een diepere betekenis zou kunnen hebben, wat wijst op het inherente conflict tussen het Joodse volk en de universele religie.

"Ze kunnen zich niet meer ontdoen van de Joden, en dat vertegenwoordigen ze door ons eenvoudigweg aan te vallen, zoals dat 2000 jaar lang is gebeurd", zei rabbi Winston. "Proberen ze zich te ontdoen van de Joden en de Thora door één wereldreligie te creëren? Iedereen die een eenduidige wereldorde wil, moet zich ontdoen van de Joden, omdat de hele menselijke geschiedenis heeft bewezen dat de kern van het Tora-Jodendom niet verandert; zelfs niet als dat nodig is en het de dood kost. We zijn nog steeds dezelfde mensen in hetzelfde land met dezelfde Torah."