www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wereldsysteem

()

Door Gary Stearman - 18 augustus 2020

We moeten onszelf er altijd aan herinneren dat het christendom en de bijbelse profetie voortdurend moeten worden herzien in meditatie, studie, gebed en toewijding aan het christelijk geloof. "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt getransformeerd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt bewijzen wat die goede, en aanvaardbare, en volmaakte wil van God is" (Rom. 12:2).

Het menselijk gedrag is relatief geworden; voor het grootste deel zijn morele absolute zaken terzijde geschoven ... het christendom in het bijzonder. Ja, als Bijbelgelovige Christenen is onze gemeenschappelijke redding veilig, maar vooral wanneer we in een uitdagende omgeving leven, moeten we onszelf herinneren aan de grote hulpbron die we door Christus in God hebben. Nu, meer dan ooit, zijn degenen die de Schrift bestuderen er zeker van dat we in de "laatste dagen" leven, met zijn "gevaarlijke tijden".

We weten dit omdat we kijken naar een steeds slechtere omgeving, algemeen aangeduid als het "Wereld Systeem". Op enkele uitzonderingen na, prinsen, gouverneurs, oligarchen, magnaten, moguls en vooral de miljardair-technocraten, sleutelen steeds meer aan macht, controle en geld. Legers en hun technologieën, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, genetische modificatie en politieke uitvluchten, wat door superwapens in de hand wordt gewerkt om de controle over te nemen.

Bovenal hebben wereldregeringen de technische capaciteit om hun respectieve bevolkingen volledig in de gaten te houden en onder controle te houden. We staan nu dicht bij het universele toezicht dat de Bijbel toekent aan de tijd van de Antichrist. Persoonlijk toezicht op ieder mens op aarde is een bijna-realiteit. Het "Beest" ligt zeker op de loer in de voorbode van een wereldregering. Het is bijna zeker dat de Antichrist, circulerend onder de machtige leiders van vandaag, springlevend is en door de gelederen heen opklimt als een veelbelovend leider die onder zijn gelijken al is opgemerkt als een die veel goede ideeën heeft op het gebied van zakendoen, investeren, productontwikkeling en bovenal, wetenschappelijke toepassingen voor de "verbetering van de mensheid".

Als goede burgers proberen we onze sociale verplichtingen na te komen. We stemmen, geven aan liefdadigheidsinstellingen en doen onze rechtvaardige taken in de verdediging van de natie. Toch worden de christelijke en constitutionele fundamenten die ons gezegende land ondersteunen, één voor één geneutraliseerd. We merken met toenemende bezorgdheid dat zelfs de meest stabiele regeringen onderhevig zijn aan corruptie. Als vers fruit op een keukenplank beginnen ze van binnenuit te rotten. Als je het eindelijk merkt, is de schade al aangericht.

Vandaag moeten we vooral Paulus' woorden aan zijn geliefde Thessalonische gemeente eren. Het werd geschreven rond 54 na Christus, net toen keizer Nero op de Romeinse troon zat. Paulus zag zeker corruptie en vervolging die een van ons in ongeloof en afschuw zou doen snakken! Regeringsfraude was gestegen tot het niveau van verduistering, diefstal en moord. De maatschappij was geschonden... revolutionair geworden.

Toch was de brief van Paulus aan zijn christelijke volgelingen positief, blij en gebaseerd op een stabiel en verheffend geloof:

"Tenslotte, broeders, bid voor ons, dat het woord van de Heer een vrije loop krijgt en verheerlijkt wordt, zoals het met u is: En dat wij verlost worden van onredelijke en boze mensen; want alle mensen hebben geen geloof. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken, en u voor het kwade bewaren. En wij hebben vertrouwen in de Heer die u aanraakt, dat gij doet en zult doen wat wij u bevelen. En de Heere richt uw hart in de liefde van God, en in het geduldige wachten op Christus" (II Thess. 3:1-5).

Als we denken aan Paulus en zijn vele gemeenten in het Romeinse Rijk, moeten we bidden voor dezelfde soort bevrijding van de 'onredelijke en boze mannen' van vandaag.

Toen en nu leven we in de verwachting van zijn woorden aan Titus:

"13 Op zoek naar die gezegende hoop, en de glorieuze verschijning van de grote God en onze Verlosser Jezus Christus" (Titus 2:13).

Bovendien hebben we het voordeel van een perspectief. We weten dat voor Paulus de vervulling van deze hoop nog eeuwenlang in de toekomst lag. Voor ons kan het elk moment komen. Laat deze gedachte u troosten en enthousiast maken!

Bron: We Should Always Remind Ourselves