www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat heeft Job hierover te zeggen?

Door Aaron Hecht - 11 maart 2020

( )

"Job en zijn vrienden" door Ilya Repin (Afbeelding: Wikimedia Commons)

Het is verbazingwekkend hoe snel zoveel dingen waarvan we dachten dat ze onwankelbaar waren en permanente aspecten van ons dagelijks leven om onze oren knallen als gevolg van de COVID-19 coronavirus uitbraak, en (ik zou zeggen nog meer) als gevolg van de reactie daarop van iedereen, van regeringen tot gewone burgers. In slechts enkele weken tijd is de rijkdom die overeenkomt met een waarde van het jaarlijkse BBP van de meeste landen ter wereld, met uitzondering van de VS en China, eenvoudigweg verdwenen uit de aandelenindexen van de grote handelshuizen in de wereld. Veel van die rijkdom heeft nooit echt bestaan in de echte wereld, het was allemaal in computers. Hierdoor kan het in theorie op dezelfde manier terugkomen als dat het is vertrokken, maar er zal nog steeds sprake zijn van een reële uitval, inclusief het verstorende effect dat het zal hebben op de pensioenregelingen waar miljoenen mensen over de hele wereld van afhankelijk waren om hun latere jaren in relatieve comfort te kunnen doorbrengen.

[Opmerking vertaler: Het huis gebouwd op zand, wat silicium is.]

Afgezien van het onmiddellijke effect op de wereldeconomie zullen veel van de tweede, derde, vierde enz. orde-effecten van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande verstoringen nog jaren doorwerken in alle sectoren van de gezondheidszorg, de economie, de handel, de sociale, politieke en zelfs de militaire arena's van de wereld. Mijn academische studies in geschiedenis, sociologie en politieke wetenschappen leiden mij ertoe dat ik er vrij zeker van ben dat vreselijke oorlogen vrijwel zeker tot de resultaten zullen behoren van wat we op dit moment zien, en mogelijk ook van andere rampen, waaronder hongersnood.

Het is een behoorlijk grimmig beeld.

Het doet me denken aan de grimmige situatie van Job, zoals beschreven in het bijbelse verhaal dat naar hem is vernoemd.

Job vertelt het verhaal van een man die, naar de maatstaven van zijn tijd, zeer rijk en welvarend was. God stond Satan toe om het geloof van Job te testen door hem in zeer korte tijd alle dingen te ontnemen die hem fysieke troost, veiligheid en geluk gaven, inclusief zijn kinderen en zijn fysieke gezondheid.

Dit leidde Job naar een periode van ellendige introspectie waarin hij alleen maar op een ashoop kon zitten en over alles kon nadenken. Het was, in ieder geval vergelijkbaar met de situatie waarin sommige mensen die dit blog lezen zich nu zouden kunnen bevinden, zittend in hun huizen onder quarantaine, met niets anders te doen dan na te denken over hoe angstig en overstuur ze zijn over het heden en hoe somber de toekomst eruit ziet.

Gelukkig hebben we Jobs voorbeeld en kunnen we leren van zijn ervaring. Aan het einde van zijn verblijf op de hoop as, waarin hij werd vergezeld door enkele "vrienden" die hem allerlei vleselijke raad en advies gaven, kwam God tevoorschijn en maakte hij heel duidelijk dat alles wat Job had verloren dingen waren geweest die God hem had gegeven om mee te beginnen en Hij was vrij om Job alles te laten verliezen wanneer het Hem goed uitkwam. Job was alles aan God verschuldigd, ook zijn eigenlijke bestaan, en het was allemaal aan God om het op deze manier te gebruiken. Job had er geen recht op, het was allemaal een geschenk en toen het geschenk werd verwijderd, had Job niet eens het recht om erover te klagen. Zijn rol was eenvoudigweg om trouw en gehoorzaam te blijven, in het vertrouwen dat God een reden en een doel had met alles wat er in de wereld gebeurde die Hij had geschapen.

Broeders en zusters, dat is ook onze rol.

Ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk is om je geen zorgen te maken over zaken als het verdampen van pensioenen en de kans op oorlogen, hongersnood, enz. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is om je te verheugen en blij te zijn in zulke omstandigheden.

Ik zal u dit praktische advies geven over hoe u kunt proberen zich geen zorgen te maken over deze dingen. Maak gewoon vrede met het feit dat God echt je voorziener en je trooster is en dat dus, als je pensioen er niet is voor je als je met pensioen gaat, dan zal het oké zijn. Als u al uw geld, uw materiële bezittingen en zelfs uw huis verliest, zal het oké zijn. Als je je fysieke gezondheid verliest en zelfs als je sterfelijk leven eindigt voordat je dacht dat het zou gebeuren, zal het oké zijn. Al dat soort dingen zal op een gegeven moment toch weg zijn, en als je het verliest, is dat omdat God in Zijn oneindig superieure wijsheid en gevoel voor timing, tot de vaststelling kwam dat je het niet meer nodig had, omdat je al het goede dat je er al uit zou halen, had gekregen.

Dus onthoud het voorbeeld van Job en bedank God gewoon voor Zijn goedheid, Zijn trouw en Zijn wijsheid bij het bedenken van een plan voor ons leven dat veel beter is dan alles wat we voor onszelf hadden kunnen plannen. Dat is wat God tegen Job zei nadat hij het snelle en catastrofale verlies van al zijn aardse bezittingen, zijn kinderen en zelfs zijn fysieke gezondheid had meegemaakt, waardoor hij een ellendig heden kreeg en een wanhopige, sombere toekomst om naar uit te kijken. Door Job te vertellen dat hij Hem moest vertrouwen, zelfs toen hij alle andere dingen verloor waarvan hij dacht dat ze hem identiteit en veiligheid zouden geven, zei God daarin tegen ons allemaal dat we hetzelfde moeten doen.

Bron: What would Job say about this? » Kehila News Israel